Formularz zgłoszeniowy na terapię

    /poniższe dane będą użyte do wystawienia faktury/

    Diagnoza, orzeczenie itp.    1. WYSYŁAJĄC FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA TERAPIĘ POTWIERDZAJĄ PAŃSTWO, ŻE ZAPOZNALI SIĘ Z REGULAMINEM OBOWIĄZUJĄCYM W NASZEJ PLACÓWCE

    2. W PORADNI OBOWIĄZUJE ZMIANA OBUWIA