Terapia Neurologopedyczna

Porozumiewanie się za pomocą mowy jest najwyższą funkcją, jaką rozwinęli ludzie w drodze ewolucji. Mowa jest niczym innym jak celowym komunikowaniem się z otoczeniem. Aby możliwa była komunikacja werbalna w rozwoju człowieka musi dochodzić do stopniowej koordynacji tkanek i narządów biorących udział w realizacji mowy, ale także płynnej współpracy z całym układem nerwowym na każdym jego poziomie

Układ nerwowy to precyzyjne centrum zarządzania ludzkim organizmem. Dzięki właściwej czynności układu nerwowego jesteśmy w stanie myśleć, czuć, wykonywać rozmaite czynności i komunikować się za pomocą mowy.

Najważniejszą drogę dla mowy stanowi układ słuchowy, który warunkuje wykształcenie się mowy werbalnej, lecz równie ważny jest układ przedsionkowy zwany zmysłem równowagi odpowiedzialny za nasze relacje z grawitacją.

Oba te układy zintegrowane są w swojej budowie, mieszczą się w naszym uchu i działają w pełnej zależności od siebie.

Poprzez wspólny nerw ślimakowo przedsionkowy silnie łączą się z wszelkimi układami sensorycznymi w organizmie.

Układ przedsionkowy choć często niedoceniany bierze udział w płynnej koordynacji ruchów i przyjmowaniu prawidłowych pozycji ciała. Dojrzewanie i integracja układu przedsionkowego stanowią długotrwały proces. Jest to jeden z najwcześniej dojrzewających zmysłów i stanowi podstawę rozwoju. Nieodłączną częścią stymulacji układu przedsionkowego jest ruch. Tylko dzięki niemu możliwe jest wykorzystanie potencjału i zasobów biologicznych układu. Prawidłowo funkcjonujący układ przedsionkowy niezbędny jest do rozwoju:

 • motoryki dużej,

 • motoryki małej, czyli ruchów precyzyjnych

 • płynnych ruchów gałek ocznych, dzięki czemu możliwa staje się nauka czytania

 • koncentracji uwagi a tym samym procesu uczenia się

 • mowy

 • emocji i zachowania

Dlatego też, nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu przedsionkowego mogą przejawiać się trudnościami w rozwoju wszystkich powyższych płaszczyzn.

Z prawidłowym funkcjonowaniem ruchowym dziecka łączy się prawidłowy rozwój mowy, mimo iż na pierwszy rzut oka oba te procesy mają ze sobą niewiele wspólnego. Im bardziej opóźniony rozwój ruchowy dziecka, tym później rozwinie się jego mowa. Stymulacja układu przedsionkowego w terapii mowy jest nieodzowna.

Metoda Integracji Sensorycznej poprzez swoje wielopoziomowe działanie wpływa korzystnie na rozwój ośrodkowego układu nerwowego a tym samym na usprawnianie i wspomaganie rozwoju mowy. Z punktu widzenia logopedycznego terapia SI ma duże znaczenie dla artykulacji, procesu kształtowania mowy czynnej, biernej, ekspresji mowy, kinestezji artykulacyjnej oraz scalania wszystkich neurologicznych procesów biorących udział w rozwoju mowy i komunikacji.

Serdecznie Zapraszamy

oditis

Ewa

Cennik

Terapia

300
 • Konsultacja neurologopedyczna mgr Ewa Romanik
 • Diagnoza Neurologopedyczna
 • Diagnoza Logopedyczna
 • 60 min

Terapia

150
 • Terapia neurologopedyczna / logopedyczna
 • Terapia neurologopedyczno-sensoryczna
 • 45 min

Kontakt

poradnia@oditis.pl

szkolenia@oditis.pl

trauma@oditis.pl

+48 532-106-128

Call Now Button