centrum kształcenia zawodoweg0
i ustawicznego ODITIS

Ośrodek Szkoleń ODITIS na mocy pozytywnej opinii Pomorskiego Kuratorium Oświaty w dniu 4 lipca 2022 r. został przekształcony w Centrum Kształcenia ODITIS.

Placówka oświatowa Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ODITIS, organizuje i prowadzi dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, terapeutów, pedagogów, psychologów, logopedów, neurologopedów, fizjoterapeutów, terapeutów wzroku, słuchu oraz rodziców w formach pozaszkolnych.  

Organizowane przez Centrum kursy, szkolenia i warsztaty umożliwiają uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, podnoszenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

Centrum upoważnione jest do wydania zaświadczeń, świadectw i certyfikatów określonych przepisami polskiego prawa.

Centrum Kształcenia Oditis wpisane jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz 
do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Zapraszamy na szkolenia, kursy i warsztaty. 

Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna oditis

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dokonuje diagnozy z zakresu pedagogiki, psychologii, logopedii, neurologopedii, terapii integracji sensorycznej i innych terapii. Wydaje opinie  do szkół, przedszkoli i urzędów publicznych zgodnie z obowiązującym prawem. Po dokonaniu diagnozy przygotowywany jest indywidualny plan terapii.

Od stycznia 2013 r. prowadzimy bezpłatne zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

oditis

Historia oŚrodka

Historia ośrodka ODITIS jest ściśle związana z moją drogą życia.

Kiedy kończyłam studia filologiczne na Uniwersytecie Gdańskim wiedziałam, że to nie koniec mojej ścieżki edukacyjnej, marzyła mi się logopedia. Droga do realizacji marzenia nie była prosta, na świecie pojawiały się moje dzieci i stawiały inne wyzwania. Marzenie tliło się i nie pozwalało
o sobie zapomnieć mimo przeprowadzenia się z całą rodziną do Warszawy. Kocham to miasto, to właśnie ono dało mi ogromne możliwości rozwoju zawodowego, tam na Uniwersytecie Warszawskim skończyłam logopedię i zaraz po niej kurs integracji sensorycznej. Integracja sensoryczna stała się moją pasją.

Po dwóch latach pracy i zdobywania szlifów u boku przyjaciółki, doświadczonej terapeutki SI założyłam w Warszawie Poradnię Terapeutyczną. Ponadto pracowałam w szkołach, przedszkolach, ośrodkach wczesnej interwencji, fundacjach. Oczywiście nie jednocześnie, a na przestrzeni jedenastu lat.

Praca z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi wymagała ode mnie ciągłego doskonalenia, szkolenia i zdobywania wiedzy. Był to powód rozpoczęcia na Uniwersytecie Gdańskim studiów podyplomowych z neurologopedii. To był niezwykle atrakcyjny rok. Zabierałam całą rodzinę nad ukochane morze, oni odpoczywali, a ja studiowałam. Ten czas rozbudził we mnie tęsknotę za rodzinnym miastem. I wówczas otworzyły się przede mną nowe drzwi, dostałam pracę w Gdańsku, a że uwielbiam wyzwania zdecydowałam się na powrót do Gdańska. Podjęłam pracę jako neurologopeda
w Domu Dziecka, z dziećmi z ciężkimi dysfunkcjami neurologicznymi i rozwojowymi.

Neurobiologia, neuroanatomia, neurologia na wszystkich studiach, kursach, szkoleniach oraz w pracy była moim konikiem. Jestem zafascynowana ludzkim mózgiem, jego funkcjami, procesami i możliwościami. Świat mózgu jest niebywały. Świat integracji sensorycznej, tej wyjątkowej neuroterapii, w której uczymy mózg jak najlepiej funkcjonować w świecie, jest dla mnie tak fascynujący, że zapragnęłam dzielić się moja pasją.
I tak w 2012 roku przeniosłam z Warszawy Poradnię i tym sposobem w Gdańsku powstał Ośrodek Diagnozy Terapii i Szkoleń. Nie poprzestałam jednak na tym.

Postanowiłam, że do Gdańska sprowadzę kursy integracji sensorycznej, aby jak największa ilość specjalistów mogła poznać tę metodę pracy.
Tak też się stało. Od 2013 roku ODITIS  organizuje w Gdańsku kursy integracji sensorycznej. Jeszcze w tym samym roku dostałam zaproszenie Wyższej Uczelni do napisania programu autorskiego studiów podyplomowych z zakresu Integracji Sensorycznej. Było to trudne zadanie.  Tworząc coraz to nowsze projekty, podjęłam wyzwanie wejścia na ścieżkę instruktorską.

Po kolejnych latach nauki, rozwoju zawodowego, pisaniu artykułów prasowych, kursów instruktorskich po komisyjnym zdaniu egzaminu uzyskałam tytuł instruktorski – nauczyciela metody integracji sensorycznej.

Ale to nie było moje ostatnie słowo. Praca w domu dziecka pokazała mi pewne oblicze, trudne, często niechciane…. oblicze traumy. Znowu porwała mnie fascynacja ludzkim mózgiem, chciałam wiedzieć co dzieje się z człowiekiem, z jego psychiką, z funkcjami mózgowymi podczas traumatycznych wydarzeń i zgłębiałam tę wiedzę podczas studiów podyplomowych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Całe moje życie zawodowe związane jest z niesieniem pomocy, rozwój zawodowy poświęciłam dzieciom z dysfunkcjami, zapraszam Państwa
do naszej Poradni, bo ….

jesteśmy aby pomagać.

Serdecznie zapraszam
dyrektor Poradni Ewa Romanik
Neurologopeda, Psychotraumatolog, Terapeuta Integracji Sensorycznej oraz Instruktor metody

jesteśmy po to by pomagać

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ODiTiS została stworzona dla osób, które w sposób szczególny potrzebują wsparcia. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na co dzień zmagających się z chorobami, deficytami czy zaburzeniami funkcjonowania . Doświadczony zespół specjalistów dokona diagnozy i zaproponuje Państwu indywidualnie dobraną terapię.