REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH

w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ODiTiS

w Gdańsku

obowiązujący od 01.09.2022r.

Szanowni Rodzice,

jesteśmy po to, aby pomagać. Nasi terapeuci z chęcią wesprą Państwa w najważniejszej przygodzie, jaką jest wychowanie dziecka, a Wasze dziecko w pokonywaniu stojących przed nim wyzwań.

Jak w każdej placówce skupiającej wiele osób tak i w Oditis prosimy o przestrzeganie kilku zasad. Zapisując dziecko do naszej Poradni wyrażacie Państwo zgodę na ich przestrzeganie. Każdy z Państwa oprócz zajęć w Oditis obciążony jest zapewne dodatkowymi zajęciami i obwiązkami, jednak regulamin obowiązuje wszystkich w takim samym stopniu. Wszyscy Państwo jesteście dla nas tak samo ważni, dlatego nie robimy wyjątków.

  • Poradnia udziela pomocy dzieciom wg aktualnej ofert (dalej „Oferta”), dostępnej na stronie internetowej oditis.pl.
  • Stale się rozwijamy, zastrzegamy sobie prawo do zmiany Ofert w każdej chwili, w szczególności poprzez dodawanie lub rezygnowanie ze świadczenia wybranych zajęć, jak również poprzez wprowadzanie modyfikacji cen za wykonywane zajęcia.
  • Zajęcia przeprowadzane są wyłącznie na zlecenie Rodzica/Opiekuna prawnego. Chcemy pomagać jak najefektywniej, dlatego prosimy o ujawnienie wszelkich informacji mogących mieć wpływ na efektywność i bezpieczeństwo pracy z dzieckiem.
  • Zajęcia trwają od 30 do 90 min w zależności od ich rodzaju. Chcemy, aby Państwo aktywnie uczestniczyli w procesie terapeutycznym, dlatego w przypadku zajęć SI, logopedycznych, Terapii ręki, Grafomotoryki itp., terapeuci pracują na sali z dzieckiem 45 min, 5 min przeznaczone jest na podsumowanie i rozmowę z Rodzicem/Opiekunem prawnym.
  • Każdorazowo prosimy o poświadczenie obecności dziecka na zajęciach przez złożenie podpisu na liście.
  • W trosce o dobre samopoczucie dziecka a także zdrowie naszych terapeutów, w terapii mogą uczestniczyć wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów infekcji. Upoważniamy naszych terapeutów do przerwania zajęć w przypadku zauważenia, że dziecko ma infekcję.
  • Szanujemy Państwa czas, prosząc o to samo, nieobecności należy zgłaszać do godz. 14:00 dnia poprzedzającego zajęcia. Zgłoszenia prosimy wysyłać smsem na nr 602 491 421 lub mailowo poradnia@oditis.pl. Poradnia każdorazowo potwierdza zgłoszenie wysłane wg powyższych zasad. Zajęcia zgłoszone w ten sposób podlegają odrobieniu. Proponujemy Państwu dwa terminy zastępcze (także u innych terapeutów). Terminy odrobienia zajęć przesyłane są smsem na podany przez Państwa nr telefonu. Brak informacji zwrotnej traktowany jest jak odrzucenie terminu. Zajęcia zgłoszone po 14:00 dnia poprzedzającego zajęcia a potwierdzone zwolnieniem lekarskim wystawionym tego samego bądź najpóźniej następnego dnia również można odrobić. W przypadku nieobecności dziecka mogą Państwo także wykorzystać termin terapii na konsultację z terapeutą. Nieobecność niezgłoszona nie podlega odrabianiu. Zajęcia odwołane przez Poradnię możecie Państwo odrobić bądź odjąć od kolejnej faktury.
  • Lubimy zagadki, prosimy jednak, aby zawsze w tytule przelewu zamieszczać nr faktury. W przypadku odmiennych nazwisk możemy nieprawidłowo zaksięgować płatności.
  • Dokładamy wszelkich starań, aby terapia była jak najefektywniejsza a zajęcia jak najciekawsze. Wiemy, że zarówno Państwo jak i dzieci przywiązujecie się do terapeutów, niemniej jednak prosimy pamiętać, że podpisujecie Państwo umowę z Poradnią, nie z terapeutą. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terapeuty w każdym momencie.
  • Grafik zajęć obowiązuje od września do czerwca. Chętnych zapraszamy również w wakacje. Od września obowiązuje nowy grafik, z uwzględnieniem Państwa preferencji. Przede wszystkim pierwszeństwo w wyborze terminu przysługuje dzieciom kontynuującym terapię.
  • Zależy nam, aby zarówno dzieciom oczekującym na zajęcia jak i Rodzicom czekającym na dzieci czas upływał miło i w komfortowych warunkach. Bardzo dbamy o czystość w Poradni. Dlatego zarówno dzieci jak i Rodziców obowiązuje zmiana obuwia. Prosimy po skończonej zabawie o pozostawienie porządku oraz o niezrzucanie kocy, poduszek itp. na podłogę. Prosimy o towarzyszenie dziecku w toalecie bądź sprawdzenie jej stanu po wyjściu dziecka tak, aby inne osoby mogły skorzystać z niej bez przeszkód.
  • Staramy się, aby zajęcia były nie tylko efektywne, ale też atrakcyjne dla dzieci, robimy różne szalone rzeczy. Prosimy zapewnijcie dzieciom luźny strój. Czasami ubranie może się zabrudzić lub podrzeć, prosimy wziąć to pod uwagę.
  • Szanowni Rodzice, wiemy, że zależy Wam, aby terapia przebiegała jak najlepiej, i jesteście ciekawi, co też tam na sali się dzieje . Prosimy jednak o zaufanie i pozostawienie dziecka samego z terapeutą. Jeśli terapeuta uzna, że obecność rodzica jest wskazana sam zaprosi Państwa na zajęcia.

Kontakt

poradnia@oditis.pl

szkolenia@oditis.pl

+48 532-106-128

Call Now Button