Terapia Systemowa – Rodzinna

Psychoterapia systemowa to grupa szkół terapeutycznych inspirowanych podejściem systemowym, psychologią systemową i ogólną teorią systemów. Współcześnie nurt psychoterapii systemowej wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, lecz silny wpływ ma na niego ma również psychoterapia europejska.
Psychoterapia systemowa historycznie bazuje na założeniu Arystotelesa, że „całość jest czymś więcej niż sumą części”.
Jedną z głównych zasad terapii systemowej jest Przyczynowość. Przyczynowość ma charakter cyrkularny, a nie liniowy (przyczynowo-skutkowy) jak w części nurtów terapeutycznych. Cyrkularność w rozumienia ujęcia systemowego oznacza, że „A” powoduje wynik „B”, które wpływa na „C”, które zwrotnie oddziałuje na „A”.
Przykładowo można było by powiedzieć, że rodzice (A) się „nie dogadują”, co powoduje silny konflikt między nimi (B), na ten konflikt reaguje dziecko (C) np. negatywnym zachowaniem, cieczka w świat wirtualny, gorszymi ocenami… co z kolei oddziałuje na rodziców (A).
W tym przypadku przyjmujemy, że rodzina jako całość jest traktowana jako nowy niezależny byt, system, w którym każda z jednostek wpływa na wszystkich pozostałych członków systemu rodzinnego. Zmiana w jednym elemencie powoduje zmianę w całym systemie.
Terapia systemowa przyjmuje założenie, że funkcjonowanie człowieka w wymiarze zarówno psychicznym jak i fizycznym nie jest wyabstrahowane z jego otoczenia, ale jest w silnym nierozerwalnym związku z jego środowiskiem życia oraz z osobami, z którymi pozostaje lub pozostawał w styczności. Stąd jedno z naczelnych przesłań terapii systemowej mówi to, a żeby pomóc konkretnej osobie, najpierw powinno się naprawić cały jej system. Ten nurt pracy terapeutycznej bardzo dobrze sprawdza się nie tylko przy problemach rodzinnych, par, wychowawczych ale również uzależnieniach, traumach, itd.

Serdecznie zapraszam
psycholog-oditis
DARIUSZ M. KECLER
Psycholog, Psychotraumatolog, Psychoterapeuta EMDR

cennik

diagnoza

czas

cena

Konsultacje z zakresu psychotraumatologii

60 minut

od 200 zł

Konsultacje psychologiczne

50 minut

od 150 zł

Konsultacje psychologiczne z obszaru spraw sądowych

120 minut

60 minut

od 300 zł

od 200 zł

Diagnostyka specjalistyczna (np. opinie zespołu specjalistów obszaru sądowego)

Czas i cena uzgadniane są indywidualnie, w zależności od zakresu

terapia

czas

cena

Psychoterapia dzieci, młodzież, dorośli, pary, małżeństwa, rodziny

60 minut

od 150 zł