oferta

Szanowni Rodzice, pisemne diagnozy i opinie wydajemy do 21 dni, po wcześniejszym opłaceniu faktury za badanie. Zaświadczenia wystawiamy w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia.

Turnus rehabilitacyjny 5 dni 8:00-14:00 1300zł - zapytaj o datę

NOwości

terapia

czas

 cena

Badania słuchu

30 min

100 zł

Terapia ręki

50 min

100 zł

Terapia neurologopedyczno-sensoryczna

50 min

100 zł

 

integracja sensoryczna

diagnoza

czas

cena

Diagnoza procesów integracji sensorycznej:

1. spotkanie: wywiad z rodzicem

2.spotkanie: badanie

+ warsztaty dla rodziców

3 godziny 

ok. 1 godziny

1,5- 2 godziny

ok. 2,5 godziny

500 zł

 

 

gratis

terapia

czas

cena

Terapia integracji sensorycznej

50 minut

100 zł

neurologopedia

terapia

czas

cena

Konsultacja neurologopedyczna mgr Ewa Romanik

60 minut

250 zł

Diagnoza neurologopedyczna 

Diagnoza logopedyczna

60 minut

60 minut

250zł

200 zł

terapia

czas

cena

Terapia neurologopedyczna / logopedyczna

50 minut

100 zł

Terapia neurologopedyczno-sensoryczna

50 minut

100 zł

50

przetwarzanie słuchowe według metody prof. A.Tomatisa

diagnoza

czas

cena

Diagnoza centralnego przetwarzania słuchowego 

Badanie kontrolne 

Nagranie głosu matki 

Trening dla Rodzica (faza bierna)

60 minut

200 zł

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

terapia

czas

cena

Trening uwagi słuchowej – faza bierna

90 minut

100 zł

Trening uwagi słuchowej – faza czynna

90 minut

120 zł

Gabinet ortoptyczny

diagnoza

czas

cena

Diagnoza zaburzeń widzenia:

– ortoptyczna

– pleoptyczna

– widzenia obucznego

50-80 minut

200 zł

Przesiewowe badanie wzroku

ok. 30 minut

60 zł

Badanie na synoptoforze – jednoczesnej percepcji, fuzji wraz z zakresem, stereoskopii oraz korespondencji siatkówkowej.

ok. 20 minut

60 zł

Badanie pod kątem zaburzeń akomodacji

– amplituda

– odpowiedź

– stabilność

– stałość

ok. 60 minut

100 zł

diagnoza

czas

cena

Terapia w zaburzeniach widzenia obuocznego

30 minut

50 minut

60 zł

100 zł

optodysleksja

diagnoza

czas

cena

Diagnoza funkcji wzrokowych w problemach z czytaniem i pisaniem tzw. optodysleksja (dodatkowo wykonywany jest test przesiewowy percepcji wzrokowej MVPT-4)

ok. 90 minut

1 lub 2 spotkania

250zł

terapia

czas

cena

Terapia  w problemach z czytaniem i pisaniem o podłożu wzrokowym

30 minut

50 minut

60 zł

100 zł

trening warnkego

diagnoza

czas

cena

Diagnoza centralnego przetwarzania informacji wzrokowych i słuchowych metodą Warnkego (diagnoza zawiera przesiewowe badanie wzroku)

60 minut

200 zł

terapia

czas

cena

I etap – trening automatyzacji funkcji podstawowych (Brain-Boy Universal)      opcja z 15-dniowym treningiem domowym + 200 zł .(konieczność uiszczenia zwrotnej kaucji w wysokości 300 zł za użyczenie sprzętu).

II etap – trening lateralny (Alpha Trainer)

50 minut

10 sesji

50 minut

10 sesji

90 zł

850 zł

100 zł

950 zł

terapia psychologiczna

terapia

czas

cena

Konsultacje z zakresu psychotraumatologii

60 minut

 200 zł

Konsultacje psychologiczne

50 minut

 150 zł

Konsultacje psychologiczne z obszaru spraw sądowych

120 minut

60 minut

 300 zł

 200 zł

Diagnostyka specjalistyczna (np. opinie zespołu specjalistów obszaru sądowego)

Czas i cena uzgadniane są indywidualnie, w zależności od zakresu

Psychoterapia dzieci, młodzież, dorośli, pary, małżeństwa, rodziny

50 minut

 120 zł

inne

diagnoza

czas

cena

Konsultacje mgr Ewa Romanik

60 minut

250 zł

Diagnoza psychologiczna rozwoju dziecka

120 minut

250 zł

Badanie gotowości szkolnej

2 spotkania po ok. 2 godziny

500 zł

Diagnoza funkcjonalna dziecka – Kartami Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP)

(wywiad, badanie, opisanie)

400 zł

Monachijska Funkcjonalna Diagnoza Rozwojowa

(wywiad, badanie, opisanie)

400 zł

terapia

czas

cena

Terapia pedagogiczna

50 minut

100 zł

PAKIETY

Pakiet start cena 200zł

Czas do 2 godziny

Przesiewowe badanie wzroku

30 minut

Przesiewowe badanie słuchu

30 minut

Konsultacja rodzica z terapeutą 

60 minut

Pakiet przesiewowy cena 300zł

Czas do 2 godziny

Przesiewowe badanie wzroku

30 minut

Przesiewowe badanie słuchu

30 minut

Przesiewowe badanie pod kątem Integracji Sensorycznej

30 minut

Przesiewowe badanie logopedyczne

30 minut

Pakiet SI cena 400zł

Czas do 4,5 godziny

Przesiewowe badanie wzroku

30 minut

Przesiewowe badanie słuchu

30 minut

Przesiewowe badanie pod kątem Integracji Sensorycznej

30 minut

Warsztaty dla rodziców

3 godziny

Pakiet dysleksja cena 750zł 

Czas do 7,5 godziny

Badanie psychologiczne + opinia

2 godziny

Badanie pedagogiczne

2 godziny

Badanie uwagi słuchowej + opinia

do 60 minut

Badanie stanu widzenia obuocznego + opinia

2 godziny

Badanie przesiewowe pod kątem Integracji Sensorycznej

30 minut