Cennik

Realizujemy bezpłatne zajęcia w ramach programu wczesnego wspomagania rozwoju (WWR)

Szanowni Rodzice

Pisemne diagnozy i opinie wydajemy do 21 dni roboczych, po wcześniejszym opłaceniu faktury za badanie.
Zaświadczenia wystawiamy w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia.

zaświadczenie 60 zł
zaświadczenie z opinią 120 zł

Badania Psychologiczne

Diagnoza Psychologiczno-pedagogoczna

600
 • Spotkanie z psychologiem
 • ok. 2,5 godziny
 • Spotkanie z pedagogiem
 • ok. 2,5 godziny

Badanie gotowości szkolnej

600
 • Spotkanie z psychologiem
 • ok. 2,5 godziny
 • Spotkanie z pedagogiem
 • ok. 2,5 godziny

Diagnoza Psychologiczna

300
 • ok. 2,5 godziny

Integracja Sensoryczna

Diagnoza

700
 • certyfikowany diagnosta procesów integracji sensorycznej
 • 3 godziny
 • Spotkanie: wywiad z rodzicem
 • ok. 60 min
 • Spotkanie: badanie
 • 1,5-2 godziny
 • + warsztaty dla rodziców - gratis ( brak udziału nie pomniejsza ceny diagnozy)
 • ok. 2,5 godziny

Diagnoza

900
 • mgr Ewa Romanik instruktor nauczania metody integracji sensorycznej
 • 3 godziny
 • Spotkanie: wywiad z rodzicem
 • ok. 60 min
 • Spotkanie: badanie
 • 1,5-2 godziny
 • + warsztaty dla rodziców - gratis ( brak udziału nie pomniejsza ceny diagnozy)
 • ok. 2,5 godziny

Terapia dzieci

150
 • Terapia integracji sensorycznej
 • 45 min

Terapia dorośli

180
 • Terapia integracji sensorycznej
 • 45 min

Trening Umiejętności Społecznych TUS

Trening Umiejętności społecznych

130
 • 90 min

Badania słuchu

Badania Słuchu

200
 • Otoskopia
 • Tympanometria
 • Audiometria
 • ok. 60 min

Trening Warnkego

Diagnoza

300
 • Diagnoza centralnego przetwarzania informacji wzrokowych i słuchowych metodą Warnkego (diagnoza zawiera przesiewowe badanie wzroku)
 • Dodatkowe Badanie słuchu +100zł
 • 60 min

Terapia

150
 • I etap – trening automatyzacji funkcji podstawowych 
 • II etap – trening lateralny (Alpha Trainer)
 • 45 min

Trening Uwagi Słuchowej

Diagnoza

400
 • Badanie przetwarzania słuchowego po 6 r. ż + opinia po badaniu 2 lub 3 spotkania
 • Dodatkowe badanie słuchu - tympanometria + 50zł
 • Nieudana próba badania ze względu na odmowę współpracy lub inne przeszkody 100 zł
 • 180 min

Diagnoza

300
 • Badanie przetwarzania słuchowego 4 do 6 lat + opinia po badaniu 1 lub 2 spotkania
 • Dodatkowe badanie słuchu - tympanometria + 50zł
 • Nieudana próba badania ze względu na odmowę współpracy lub inne przeszkody 100 zł
 • 120 min

Konsultacja

100
 • Konsultacja w sprawie zaburzeń przetwarzania słuchowego
 • 60 min

Dodatki

Bezpłatne
 • Badanie kontrolne
 • Nagranie głosu matki
 • Trening dla Rodzica (faza bierna)
 • 45 min

Terapia

120
 • Trening uwagi słuchowej – faza bierna
 • 90 min

Terapia

130
 • Trening uwagi słuchowej – faza czynna
 • 90 min

Terapia Ręki

Terapia Ręki

150
 • Terapia Ręki
 • 45 min

Terapia Neurologopedyczna

Diagnoza

300
 • Konsultacja neurologopedyczna mgr Ewa Romanik
 • Diagnoza Neurologopedyczna
 • Diagnoza Logopedyczna
 • 60 min

Terapia

150
 • Terapia neurologopedyczna / logopedyczna
 • Terapia neurologopedyczno-sensoryczna
 • 45 min

Dogoterapia

Dogoterapia

150
 • Zajęcia indywidualne
 • 60 min
 • Zajęcia grupowe max. 10 osób 50zł/os
 • 120 min

Kontakt

poradnia@oditis.pl

szkolenia@oditis.pl

trauma@oditis.pl

+48 532-106-128

Call Now Button