CENNIK

REALIZUJEMY BEZPŁATNE ZAJĘCIA W RAMACH PROGRAMU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

Szanowni Rodzice,

pisemne diagnozy i opinie wydajemy do 21 dni roboczych, po wcześniejszym opłaceniu faktury za badanie.
Zaświadczenia wystawiamy w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia.

zaświadczenie 60 zł
zaświadczenie z opinią 120 zł

INTEGRACJA SENSORYCZNA

diagnoza

czas

cena

Diagnoza procesów integracji sensorycznej

3 godziny

600 zł

mgr Ewa Romanik instruktor nauczania metody integracji sensorycznej

3 godziny

900 zł

1. Spotkanie wywiad z rodzicem 

ok. 60 minut

2. Spotkanie badanie dziecka 

Nieudana próba badania ze względu na odmowę współpracy lub inne przeszkody

do 2 godzin

300 zł               

+ warsztaty dla rodziców – gratis ( brak udziału nie pomniejsza ceny diagnozy)

ok. 2,5 godziny

Plus badanie słuchu

do 60 minut

100 zł

terapia

czas

cena

Terapia integracji sensorycznej

45 minut

150 zł

Terapia SENSO-LOGO®

45 minut

150 zł

PSYCHOLOGIA

konsultacja, diagnoza i terapia

czas

cena

płatne z góry przelewem przed wizytą

 

 

Konsultacja psychologiczna

45 minut

150 zł

Konsultacja psychotramatologiczne mgr Ewa Romanik

60 minut

300 zł

Konsultacja mgr Ewa Romanik

60 minut

300 zł

Diagnoza psychologiczna rozwoju dziecka

120 minut

300 zł

Badanie gotowości szkolnej 2 spotkania po 2 godziny

240 minut

600 zł

Plus badanie słuchu

 do 60 minut

100 zł

Diagnoza funkcjonalna dziecka – Kartami Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP/MFDR) (wywiad, badanie, opisanie)

120 minut

600 zł

Porady wychowawcze

45 minut

150 zł

Psychologia dzieci i młodzieży

45 minut

150 zł

Zaświadczenia po konsultacji

120 zł

NEUROLOGOPEDIA

terapia

czas

cena

Konsultacja neurologopedyczna mgr Ewa Romanik

60 minut

300 zł

Diagnoza neurologopedyczna 

60 minut

300 zł

Diagnoza logopedyczna

60 minut

300 zł

Plus badanie słuchu 

 do 60 minut

100 zł

terapia

czas

cena

Terapia neurologopedyczna / logopedyczna

45 minut

150 zł

Terapia SENSO-LOGO®

45 minut

150 zł

BADANIE SŁUCHU

Kompleksowe badania słuchu

do 60 minut

200 zł

Otoskopia plus Audiometria

do 60 minut

100 zł

Otoskopia plus Tympanometria

do 30 minut

100 zł

PRZETWARZANIE SŁUCHOWE

terapia

czas

cena

Konsultacja w sprawie zaburzeń przetwarzania słuchowego

do 60 minut

100 zł

Badanie przetwarzania słuchowego 4-6 lat + opinia po badaniu 1 lub 2 spotkania

do 120 minut 

300 zł

Badanie przetwarzania słuchowego po 6 r. ż + opinia po badaniu 2 lub 3 spotkania

do 180 minut 

400 zł

Dodatkowe badanie słuchu – tympanometria

do 30 minut

50 zł

Nieudana próba badania ze względu na odmowę współpracy lub inne przeszkody

100 zł

Badanie kontrolne 

bezpłatnie

Nagranie głosu matki 

bezpłatnie

Trening dla Rodzica (faza bierna)

bezpłatnie

terapia

czas

cena

Trening uwagi słuchowej – faza bierna

90 minut

120 zł

Trening uwagi słuchowej – faza czynna

90 minut

130 zł

TRENING WARNKEGO

terapia

czas

cena

Diagnoza centralnego przetwarzania informacji wzrokowych i słuchowych metodą Warnkego

60 minut

300 zł

Plus badanie słuchu 

do 60 minut

100 zł

terapia

czas

cena

I etap – trening automatyzacji funkcji podstawowych 

45 minut

150 zł

II etap – trening lateralny (Alpha Trainer)

45 minut

150 zł

FIZJOTERAPIA

terapia

czas

cena

Diagnoza fizjotarepeutyczna

60 minut

200 zł

terapia

czas

cena

Fizjoterapia

45 minut

150 zł

GRAFOMOTORYKA

terapia

czas

cena

Diagnoza grafomotoryczna

60 minut

250 zł

terapia

czas

cena

Trening grafomotpryczny

45 minut

150 zł