O nas

Ewa Romanik 

Psychotraumatolog, neurologopeda, pedagog, terapeuta i nauczyciel metody integracji sensorycznej. Doświadczony diagnosta i terapeuta osób po doświadczeniach traumatycznych, osób z zaburzeniami neurorozwojowymi oraz z dysfunkcjami neurologicznymi. Terapeutycznie pracuje w nurcie holistycznym w oparciu o antropologię chrześcijańską.  Wykładowca akademicki Uniwersytetu Gdańskiego. Twórca autorskich programów dla szkół wyższych oraz autorskich szkoleń, kursów i warsztatów. 

Twórca i dyrektor Gdańskiego Centrum Terapii Traumy oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ODITIS.

Małgorzata Słowik

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym w pracy naukowo-dydaktycznej na Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku i w innych uczelniach.

Poza tym posiada wieloletnie doświadczenie związane z prowadzeniem grup, towarzyszeniem osobom doświadczającym przemocy, programem 12 kroków. Koordynowała działania poradni rodzinnej „Przystań”, pisała projekty. Prowadziła szkolenia dotyczące: poradnictwa rodzinnego, pracy z małżeństwem w kryzysie, pracy z rodzicami, z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Posiada szeroką wiedzę z zakresu pracy z rodziną z problemem uzależnienia i przemocy, z zakresu poradnictwa rodzinnego dla rodziców dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

Posiada doświadczenie własnej pracy nad sobą w wieloletnim procesie terapeutycznym.

Jest autorką 2 książek, atakże kilkunastu artykułów naukowych więcej z zakresu poradnictwa rodzinnego, przeciwdziałania przemocy domowej, wspierania rodziców dzieci doświadczających przemocy rówieśniczej.

Anna Owczarek

Doktor psychologii, psychoterapeuta z 20-letnim doświadczeniem.  

W swoim podejściu terapeutycznym łączy wiele metod zdobytych na przestrzeni lat.

Ukończyła całościowe 2-letnie Szkolenie z Psychoterapii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, 2-letnie szkolenie z Psychodramy w Europejskim Instytucie Psychodramy oraz wiele szkoleń polskich i zagranicznych z zakresu pracy z zaburzeniami narcystycznymi, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami behawioralnymi, traumą, pracą z młodzieżą obejmującą problemy przemocy rówieśniczej czy profilaktykę zaburzeń psychicznych. W pracy z klientem kieruje się założeniami psychologii egzystencjalnej Yaloma, logoterapii Victora Frankla oraz podejściem do rozumienia traumy Gabora Mate.

Najważniejszym czynnikiem zdrowego rozwoju człowieka jest zdolność nawiązywania bliskiej więzi z samym sobą oraz z drugim człowiekiem. Zaburzenia rozwoju relacji prowadzą do traumy, zatem powrót do zdrowia jest możliwy poprzez przywrócenie tej zdolności. Udział w długotrwałej terapii, opartej na relacji z terapeutą wykazującym postawę rozumiejącego współczucia i będącego lustrem pokazującym prawdę o drugim człowieku jest źródłem przywracania zdrowia. Jest nim również nadawanie głębszego sensu każdemu doświadczeniu, wewnętrzna integracja ja, odnalezienie najgłębszych wartości kierujących naszym postępowaniem. Techniki stosowane w pracy z klientem dostosowywane są indywidualnie w zależności od problemu, klienta i fazy terapii. Wśród nich są techniki Gestalt, terapii poznawczo-behawioralnej, psychodramy, wizualizacji, techniki relaksacyjne, metody pracy z ciałem w celu przywrócenia równowagi emocjonalnej, ćwiczenie uważności.

Doświadczenie kliniczne, zdobyła na Oddziale Nerwic Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim, Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Oddziale Psychiatrycznym Szpitala „Srebrzysko”. Pracowała z trudną młodzieżą i rodzinami w „Środowiskowym Domu Samopomocy” w Gdańsku prowadząc grupy terapeutyczne, socjoterapeutyczne dla młodzieży i psychoedukacyjne dla rodziców.  

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z następującymi problemami: terapia nerwic, depresja, pomoc ofiarom przemocy domowej, przemocy narcystycznej, instytucjonalnej.

Jest jedyną specjalistką w Polsce, która pomaga osobom z doświadczeniem przemocy poseparacyjnej – stosowanej przez byłego partnera po zakończeniu związku. Formy przemocy poseparacyjnej

to: prześladowanie fizyczne, w mediach społecznościowych, nękanie społeczne i nękanie sądowe. To również przemoc instytucjonalna (nękanie poprzez fałszywe zawiadomienia instytucji sądowych, policji, i innych służb), niebezpieczne rodzicielstwo, przeciwstawne rodzicielstwo, alienacja rodzicielska lub bezpodstawne oskarżenia o alienację rodzicielską, przemoc ekonomiczna, fizyczna, psychiczna.

Pozostałe obszary pracy to: pomoc osobom, które doświadczyły przemocy seksualnej oraz osobom cierpiącym na uzależnienie od: jedzenia, pracy, seksu, pornografii, miłości, gier komputerowych, hazardu, Internetu.

Prowadzi również psychoterapię pogłębioną dla osób współuzależnionych, doświadczających relacji z osobami uzależnionymi lub osobami narcystycznymi i stosującymi przemoc lub inne formy dysfunkcyjnych zachowań.

Pani Anna Owczarek posiada również doświadczenie szkoleniowe i trenerskie w zakresie prowadzenia treningów asertywności, szkoleń dotyczących szeroko pojętej przemocy – dynamiki, form, diagnozy osób doświadczających i osób stosujących przemoc, a także komunikacji interpersonalnej, technik sprzedaży, metod sprzedaży oraz szkoleń z zakresu wspierania rodziców, w tym rodziców i dzieci w konfliktach okołorozwodowych.

Aleksandra Janowicz

Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny wykorzystujący w swojej pracy dialog motywujący, pedagog, terapeuta terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach i trener umiejętności społecznych TUS. Pracuje się pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów poznawczo – behawioralnych. Członk PTTPB. Towarzyszy klientom w procesie do bardziej świadomego i pełnego życia. Psychoterapię rozumie jako drogę do poprawy jakości życia. 

Bliskie jest jej zdanie Robert’a Kiyosaki ,,Nie jest ważne, co przydarza ci się w życiu… ważne jest, jakie przypisujesz temu znaczenie”.

Katarzyna Szyszka

Psycholog specjalizująca się w pomocy dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz pracy z rodziną. Zdobywając doświadczenie zawodowe pracowała z dziećmi i rodzinami w przedszkolu i w szkole z oddziałami integracyjnymi. Swoje doświadczenie wzbogacała również pracując w pomorskich Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych. Prowadzi zajęcia dla studentów trójmiejskich, wyższych uczelni. Certyfikowany mediator. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Terapii Pedagogicznej oraz posiada przygotowanie do prowadzenia zajęć profilaktycznych i psychoedukacyjnych w tym ” Szkoły dla rodziców i wychowawców”. Jestem również trenerem II stopnia Treningu Umiejętności Społecznych. W kręgu zainteresowań są także alternatywne i wspomagające metody komunikacji – System Blissa, Makatona, PCS. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu diagnozy i terapii dzieci i młodzieży w tym diagnozy i terapii FASD. 

Prowadzi terapie psychologiczne w nurcie poznawczo – behawioralnym.

Joanna Podlecka

Psycholog, który pracuje i rozwija się zawodowo w kierunku psychoterapeutycznym.  W swojej pracy integruje podejścia: behawioralno – poznawcze, humanistyczne i systemowe w duchu dialogu motywującego oraz porozumienia bez przemocy (NVC).  Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii w Sopocie, Studium Terapii Uzależnień zakończone certyfikatem (KBN) w 2011 r., Studium psychotraumatologii, Studium Pomocy Dzieciom Molestowanym Seksualnie i ich Rodzinom (Fundacja Dzieci Niczyje), Studium Dialogu Motywującego (Toruń) oraz szkolenia z zakresu terapii schematów, DBT, terapii par, porozumienia bez przemocy (NVC), szkolnie z zakresu uzależnień behawioralnych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w poradniach, oddziale dziennym oraz ośrodku stacjonarnym dla osób uzależnionych i ich rodzin. Przez 9 lat była związana zawodowo z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Gdańsku, gdzie pracowała terapeutycznie
z osobami: współuzależnionymi, z syndromem DDA, doświadczającymi przemocy w rodzinie, uzależnionymi. Dobrze znany jest jej obszar pracy interwencyjnej związanej z pracą interdyscyplinarną. Obecnie współpracuję również z niepublicznymi ośrodkami terapii oraz poradnią zdrowia psychicznego. Regularnie uczestniczy w superrewizjach, i szkoleniach co pozwala nabywać doświadczeń w różnych obszarach psychologii takich jak:

  • problemy emocjonalne, w tym: trudności w rozpoznawaniu i „zarządzaniu” swoimi emocjami, depresja, zaburzenia lękowe,
  • uzależnienia, w tym behawioralne
  • problemy w związkach (toksyczne relacje, poczucie niezrozumienia i braku satysfakcji w relacjach, samotność i alienowanie się, powtarzanie niekorzystnych wzorców w relacjach, współuzależnienie, doświadczanie przemocy)
  •  doświadczanie kryzysu (żałoba, rozstanie, mobbing, utrata pracy)
  •  problemy mające związek z trudnymi doświadczeniami z przeszłości
  • Wierzy w zmianę na lepsze w każdej sytuacji. Profesjonalizm w połączeniu z żywą relacją opartą na empatii, akceptacji, życzliwości oraz zaangażowaną współpracą klienta przynoszą pożądane efekty.

JOANNA GRZENIA 

Absolwentka psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz 4-letniego Studium Psychoterapii w nurcie integracyjnym SPCH, Kursu podstawowego terapii systemowej WTTS. Dyplomowany psychoterapeuta, oligopedagog. Od wielu lat rozwija swoje zainteresowania związane z psychoterapią dziecka z traumą i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. 

Prowadzi:

  • terapię indywidualną dorosłych i dzieci 
  • treningi umiejętności społecznych dla dzieci 
  • terapią relacji rodzic-dziecko 
  • problemami z zakresu psychologii rozwoju dziecka i funkcjonowania w systemie szkolnym.

Kontakt

poradnia@oditis.pl

szkolenia@oditis.pl

trauma@oditis.pl

+48 532-106-128

Call Now Button