Gdańskie Centrum Terapii Traumy

Gdańskie Centrum Terapii Traumy

to miejsce, w którym zespół profesjonalistów: psychotraumatologów, psychologów, pedagogów, terapeutów pragnie przychodzić z pomocą osobom, które w swoim życiu doświadczyły trudnych traumatycznych zdarzeń.

Do GCTT zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci.

Pracujemy zespołowo holistyczną metodą opartą na antropologii chrześcijańskiej co znaczy, że uznajemy piękno i godność każdej osoby ludzkiej oraz cielesnoduchowy wymiar człowieka. W swojej praktyce posługujemy się metodami opartymi na badaniach naukowych. Czerpiemy m.in. z założeń neurosekwencyjnego modelu terapeutycznego Bruce’a Perry, terapii integracji sensorycznej Jean Ayres, psychoterapii sensomotorycznej Pat Ogden, logoterapii Wiktora Frankla i innych metod pracy z traumą.

Trauma jest wydarzeniem niezwykle indywidulanym. Bardzo trudna sytuacja lub ciąg wydarzeń dla jednej osoby może stać się ważnym doświadczeniem, po którym nastąpi zmiana i wzrost odporności psychicznej, dla innej osoby może stać się bolesną raną, która każdego dnia odbierać będzie radość życia.

Założenia GCTT

Godność i wolność osoby ludzkiej

Każdy człowiek jest niepowtarzalny i wyjątkowy. Podkreślając godność, wolność i mądrość człowieka w naszym Centrum nie „leczymy” klienta. Uznajemy, że uzdrawiająca moc jest wewnątrz człowieka a każdy ma swoją własną, niepowtarzalną ścieżkę rozwoju. Jesteśmy uważni na granice drugiego człowieka, szanujemy je, nie wywieramy presji, posługujemy się metodami motywacyjnymi, szanujemy prawo wyboru własnej drogi rozwoju. 

Całościowe, holistyczne spojrzenie na człowieka

Każdy człowiek posiada niezwykłe możliwości, ale też osobowe ograniczenia. Człowieka nie można odkryć w pełni, człowiek jest tajemnicą.  W terapii pomagamy w odkrywaniu mocnych stron, wewnętrznej mądrości, intuicji, ale też w stawianiu sobie wyzwań, czy odkrywaniu tego co osłabia. „Nawet jeśli poznamy w sposób adekwatny cielesność danej osoby, jej cechy psychiczne i społeczne, jej wrażliwość moralną, jej świat duchowy, jej sposób przeżywania więzi ze sobą, z ludźmi i z Bogiem, to i tak nasze poznanie nie wyczerpie całej tajemnicy tej osoby”. (M. Dziewiecki).

Całościowe, holistyczne spojrzenie na człowieka

Każdy człowiek posiada niezwykłe możliwości, ale też osobowe ograniczenia. Człowieka nie można odkryć w pełni, człowiek jest tajemnicą.  W terapii pomagamy w odkrywaniu mocnych stron, wewnętrznej mądrości, intuicji, ale też w stawianiu sobie wyzwań, czy odkrywaniu tego co osłabia. „Nawet jeśli poznamy w sposób adekwatny cielesność danej osoby, jej cechy psychiczne i społeczne, jej wrażliwość moralną, jej świat duchowy, jej sposób przeżywania więzi ze sobą, z ludźmi i z Bogiem, to i tak nasze poznanie nie wyczerpie całej tajemnicy tej osoby”. (M. Dziewicki).

Integralność

Człowiek łączy w sobie wymiar psychiczny, fizyczny i duchowy, te trzy aspekty są ze sobą nierozerwalne. Mając na uwadze integralną osobę ludzką otaczamy opieką psychikę, ducha i ciało zamiast pracować z tymi elementami w izolacji. „W miarę doświadczania własnej złożoności człowiek odkrywa, iż wszystkie te wymiary są ze sobą ściśle powiązane. Stanowią jedność, całość i ciągłość, przez którą i w której wyraża się osobowość. Niedomaganie ciała wpływa niekorzystnie na nastrój psychiczny. Z kolei psychiczne napięcia i konflikty prowadzą do niepokoju i bolesnych pytań w sferze duchowej. Z drugiej strony równowaga duchowa czy dojrzałe więzi międzyosobowe w oczywisty sposób ułatwiają zachowanie równowagi psychicznej i odporności fizycznej” (M. Dziewiecki).

Wartość spotkania

Żyjemy i rozwijamy się w relacjach: z samym sobą, z innymi i Mocą ponad nami. W naszym Centrum wierzymy, że ludzi nie trzeba „naprawiać” ani „zmieniać”, towarzyszymy człowiekowi w jego drodze przemiany przez obecność, dialog i spotkanie. Zachęcamy do uświadamiania sobie wewnętrznych doświadczeń w obecnej chwili. Dbamy o rozwijanie obecności „tu i teraz”, który sprzyja odkrywaniu własnej wyjątkowości, intuicji i inspiruje do zmian.

Wartość spotkania

żyjemy i rozwijamy się w relacjach: z samym sobą, z innymi i Mocą ponad nami. W naszym Centrum wierzymy, że ludzi nie trzeba „naprawiać” ani „zmieniać”, towarzyszymy człowiekowi w jego drodze przemiany przez obecność, dialog i spotkanie. Zachęcamy do uświadamiania sobie wewnętrznych doświadczeń w obecnej chwili. Dbamy o rozwijanie obecności „tu i teraz”, który sprzyja odkrywaniu własnej wyjątkowości, intuicji i inspiruje do zmian

Ukierunkowanie na rozwój

W naturę człowieka wpisane jest dążenie do rozwoju, odkrywania własnej tożsamości, sensu życia, budowania i doświadczania więzi z samym sobą i innymi. Uważamy, że rozwój nie ma granic. Wierzymy, że z pomocą drugiego człowieka, można poradzić sobie z trudnymi, nawet traumatycznymi doświadczeniami, aby iść dalej na drodze wzrostu odporności i głębi życia z własną piękną, niepowtarzalną historią.

Jak Pracujemy?

Proces terapeutyczny w Gdańskim Centrum Terapii Traumy rozpoczyna się od konsultacji. Podczas godzinnej konsultacji wraz z terapeutą przyjrzysz się sytuacji, w której jesteś, czego oczekujesz i potrzebujesz, jaka terapeutyczna droga będzie dla Ciebie najlepsza oraz jaką formę pomocy możemy Ci zaoferować.

Kontakt

poradnia@oditis.pl

szkolenia@oditis.pl

trauma@oditis.pl

+48 532-106-128

Call Now Button