Gdańskie Centrum Terapii Traumy

Już wkrótce...

mgr Ewa Romanik 

Psychotraumatolog, neurologopeda, terapeuta i nauczyciel metody integracji sensorycznej. Doświadczony diagnosta i terapeuta osób po doświadczeniach traumatycznych, osób z zaburzeniami neurorozwojowymi oraz z dysfunkcjami neurologicznymi 

Terapeutycznie pracuje w nurcie holistycznym w oparciu o antropologię chrześcijańską.  

Wykładowca akademicki Uniwersytetu Gdańskiego. Twórca autorskich programów dla szkół wyższych oraz autorskich szkoleń, kursów i warsztatów. 

Dyrektor Gdańskiego Centrum Terapii Traumy oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ODITIS. 

dr Małgorzata Słowik

Dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako wychowawca dzieci i młodzieży w świetlicy terapeutycznej, jako pedagog szkolny, współpracowała z Gdańskim Telefonem Zaufania pełniąc dyżury i szkoląc wolontariuszy. Organizowała i koordynowała działania Poradni „Przystań”, Fundacji „Wschodzące Słońce”, oraz współpracowała z Fundacją Fascynacje uczestnicząc w radzie programowej.

Autorka książek: Społeczno-pedagogiczne uwarunkowania kryzysów religijnych współczesnej młodzieży polskiej (2008), Od „Przymknij oko” do „Działaj, nie bądź jak ja”. Poradnictwo wobec dylematów rodzicielskich związanych z przemocą rówieśniczą w szkole (2023), a także kilkunastu artykułów naukowych z zakresu poradnictwa rodzinnego, przeciwdziałania przemocy domowej, wspierania rodziców dzieci doświadczających przemocy rówieśniczej. 

W zakresie zainteresowań naukowych jest praca socjalna z rodziną, poradnictwo rodzinne, przeciwdziałanie przemocy domowej, problematyka traumy wczesnodziecięcej.

dr Anna Owczarek

Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie uzyskała tytuł doktora Psychologii. Pracując ponad 10 lat na wyższej uczelni prowadziła wykłady, warsztaty dla studentów i treningi o różnej tematyce psychologicznej. Ukończyła 2-letni Kurs Psychoterapii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz 2-letni Kurs Psychodramy w Europejskim Instytucie Psychodramy. Doświadczenie praktyczne w zakresie psychoterapii zdobyła pracując jako psychoterapeuta na Oddziale Nerwic dla dorosłych oraz w Ośrodku dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania. Współpracowała również z Centrum Psychologiczno-Pastoralnym „Więź” w Tczewie. Odbyła staże zawodowe na oddziale Szpitala Psychiatrycznego „Srebrzysko” oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

mgr Aleksandra Janowicz

Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny wykorzystujący w swojej pracy dialog motywujący, pedagog, terapeuta terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach i trener umiejętności społecznych TUS. Pracuje się pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów poznawczo – behawioralnych. Członk PTTPB. Towarzyszy klientom w procesie do bardziej świadomego i pełnego życia. Psychoterapię rozumie jako drogę do poprawy jakości życia. 

Bliskie jest jej zdanie Robert’a Kiyosaki ,,Nie jest ważne, co przydarza ci się w życiu… ważne jest, jakie przypisujesz temu znaczenie”.

mgr Katarzyna Szyszka

Psycholog specjalizująca się w pomocy dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz pract z rodziną. Zdobywając doświadczenie zawodowe pracowała z dziećmi i rodzinami w przedszkolu i w szkole z oddziałami integracyjnymi. Swoje doświadczenie wzbogacała również pracując w pomorskich Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych. Prowadzi zajęcia dla studentów trójmiejskich, wyższych uczelni. Certyfikowany mediator. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Terapii Pedagogicznej oraz posiada przygotowanie do prowadzenia zajęć profilaktycznych i psychoedukacyjnych w tym ”Szkoły dla rodziców i wychowawców”. Jestem również trenerem II stopnia Treningu Umiejętności Społecznych. W kręgu zainteresowań są także alternatywne i wspomagające metody komunikacji – System Blissa, Makatona, PCS. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu diagnozy i terapii dzieci i młodzieży w tym diagnozy i terapii FASD. 

Prowadzi terapie psychologiczne w nurcie poznawczo – behawioralnym.

Kontakt

poradnia@oditis.pl

szkolenia@oditis.pl

+48 532-106-128

Call Now Button