SZKOLENIA NA TERAPEUTĘ INTEGRACJI SENSORYCZNEj

Ośrodek prowadzi szkolenia I i II stopnia na terapeutę integracji sensorycznej pod patronatem PSTIS w wymiarze 188 godzin wykładów i ćwiczeń. Szkolenia II stopnia zakończone jest egzaminem i uzyskaniem certyfikatu terapeuty SI, które daje uprawnienia do diagnozowania i prowadzenia terapii.

Szkolenia adresowane są do psychologów, pedagogów, logopedów, neurologopedów, rehabilitantów/fizjoterapeutów.

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na liczne pytania dotyczące kursów I stopnia, organizowanych w formie on-line poza Polskim Stowarzyszeniem Terapeutów Integracji Sensorycznej, informujemy, iż zgodnie z ogłoszeniem z dnia 02.02.2015 r. Pani Prezes Zarządu PSTIS Jolanty Kazanowskiej informujemy, iż Zarząd PSTIS po konsultacjach z instruktorami prowadzącymi kursy SI zdecydował, że osoby posiadające zaświadczenia ukończenia kursu I stopnia w formie on-line nie organizowanego przez ośrodek Oditis nie będą przyjmowane na kurs II stopnia prowadzony pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.

 

Terminy szkoleń na Terapeutę Integracji Sensorycznej w 2021 roku.

I stopień – NEUROFIZJOLOGICZNE PODSTAWY PROCESÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Prowadzący: 
mgr Jolanta Kazanowska, neurologopeda, terapeuta i nauczyciel metody SI
mgr Ewa Romanik, neurologopeda, psychotraumatolog, terapeuta i nauczyciel metody SI

Termin: 

pierwszy przewidywany termin 6-9 wrzesień 2021 – lista rezerwowa – zgłoszenia, które nie zostaną zrealizowane w tym terminie  automatycznie przenosimy na kolejną edycję Kursu

drugi termin 2022- wolne miejsca

  • Czas trwania szkolenia: 48 godzin wykładowych (4 dni od 9:00-18:00)

  • Ilość uczestników: 40 osób

  • Koszt: 1600 zł

  • Miejsce szkolenia: Ateneum Szkoła Wyższa ul. 3-go Maja 25a, 80-802 Gdańsk

Decyduje tylko i wyłącznie kolejność wysyłanych zgłoszeń.

II stopień – Diagnoza i terapia integracji sensorycznej

Prowadzący: 
mgr Jolanta Kazanowska – neurologopeda, terapeuta i nauczyciel metody SI
mgr Ewa Romanik – neurologopeda, psychotraumatolog, terapeuta i nauczyciel metody SI

Termin: kurs w trybie stacjonarnym 

Z powodu istniejącej sytuacji społecznej, niezależnej od organizatora, zawieszamy organizację kursów II stopnia. Biorąc pod uwagę aktualnie wprowadzone obostrzenia epidemiologiczne nie mamy możliwości przeprowadzenia kursu II stopnia, ponieważ w dużym zakresie godzin składa się on z zajęć praktycznych. W związku z powyższym termin kursów zostanie najprawdopodobniej przesunięty a Państwo zostaną poinformowani  e-mailem o najbliższym możliwym terminie kursu. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy, mając nadzieję, że obecna sytuacja niebawem się zakończy. Listy uczestników pozostają niezmienne i można zapisywać się na kolejne terminy.

pierwszy przewidywany termin 16-30 sierpień 2021 – brak miejsc

drugi przewidywany  termin 8-22 październik 2021 – brak miejsc

trzeci termin 2022 – brak miejsc

czwarty termin 2022 – lista rezerwowa – zgłoszenia, które nie zostaną zrealizowane w tym terminie  automatycznie przenosimy na kolejną edycję Kursu

  • Czas trwania szkolenia: 140 godzin wykładowych (15 dni od 9:00-18:00)

  • Ilość uczestników: 40 osób

  • Koszt: 3 750 zł

  • Miejsce szkolenia: Ateneum Szkoła Wyższa ul. 3-go Maja 25A, 80-802 Gdańsk

  • Decyduje tylko i wyłącznie kolejność wysyłanych zgłoszeń.

prowadzący

Dyrektor Poradni Ewa Romanik - oditis

Ewa Romanik

mgr Ewa Romanik – logopeda, neurologopeda, psychotraumatolog, terapeuta integracji sensorycznej, nauczyciel metody integracji sensorycznej, doświadczony terapeuta dzieci z zaburzeniami rozwoju, z dysfunkcjami neurologicznymi, z niepełnosprawnością, z zespołami genetycznymi oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Specjalizuje się w diagnostyce zaburzeń SI. Wykładowca akademicki.Twórca autorskich programów dla szkół wyższych oraz autorskich szkoleń, kursów i warsztatów z zakresu SI. Dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ODITIS

Jolanta Kazanowska

mgr pedagogiki, neurologopeda, terapeuta i nauczyciel integracji sensorycznej, Prezes PSTIS

Prelegent na Konferencji Naukowej PSTIS w 2017 r.

Instruktor masażu Shantala, specjalista w zakresie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju oraz alternatywnych i wspomagających metod komunikacji AAC.

Wieloletni terapeuta pracujący z niemowlętami, dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym, wykazujących szczególne potrzeby w zakresie wspierania rozwoju i rehabilitacji.

Absolwentka Podyplomowych Studiów Logopedycznych na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizacyjnych studiów podyplomowych z neurologopedii na UMCS w Lublinie oraz studiów podyplomowych na SWPS w Warszawie.

Autorka publikacji, szkoleń oraz warsztatów prowadzonych min. dla PSTIS, GPP, PZL, WCIES, fundacji i stowarzyszeń; wykładowca na studiach podyplomowych, prelegentka na konferencjach. Opiekun praktyk studenckich.

oditis
oditis
oditis
szkolenie-oditis

Ośrodek Diagnozy Terapii i Szkoleń ODITIS Ewa Romanik

ul. Piotrkowska  2b/2, 80-180 Gdańsk

Tel. 532-106-128, wt-czw godz. 9:00 – 14:00

w pozostałych dniach prosimy o kontakt drogą elektroniczną  e-mail: szkolenia@oditis.pl

opłaty za szkolenia: PKO BP 68 1020 1169 0000 8802 0131 8732  

REGON 141724421      NIP 5831940814

fatima.l@oditis.pl tel. 532-106-128
koordynator-oditis
fatima lubian
koordynator ds. szkoleń i administracji