SZKOLENIA NA TERAPEUTĘ INTEGRACJI SENSORYCZNEj

Obwieszczenie kryzysowe Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI w związku z zasadami wprowadzonymi przez władze państwowe w dniu 10.10.2020 obowiązujące od 17.10.2020 dotyczące zasad bezpieczeństwa w strefie czerwonej, w której znajduje się również Gdańsk.
Z powodu rozszerzenia strefy czerwonej, w której znalazła się cała Polska, oraz zaostrzeniem zasad profilaktyki przeciw COVID-19, odwołując się do podpunktu:
„w szkołach wyższych oraz ponad podstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych)” informujemy że, kursy I i II stopnia, które mają w przeważającym procencie charakter praktyczny, będą się odbywać w zaplanowanych terminach z zachowaniem zasad profilaktyki przeciw COVID-19
Jolanta Kazanowska – prezes

Ośrodek prowadzi szkolenia I i II stopnia na terapeutę integracji sensorycznej pod patronatem PSTIS w wymiarze 188 godzin wykładów i ćwiczeń. Szkolenia II stopnia zakończone jest egzaminem i uzyskaniem certyfikatu terapeuty SI, które daje uprawnienia do diagnozowania i prowadzenia terapii.

Szkolenia adresowane są do psychologów, pedagogów, logopedów, neurologopedów, rehabilitantów/fizjoterapeutów.

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na liczne pytania dotyczące kursów I stopnia, organizowanych w formie on-line poza Polskim Stowarzyszeniem Terapeutów Integracji Sensorycznej, informujemy, iż zgodnie z ogłoszeniem z dnia 02.02.2015 r. Pani Prezes Zarządu PSTIS Jolanty Kazanowskiej informujemy, iż Zarząd PSTIS po konsultacjach z instruktorami prowadzącymi kursy SI zdecydował, że osoby posiadające zaświadczenia ukończenia kursu I stopnia w formie on-line nie organizowanego przez ośrodek Oditis nie będą przyjmowane na kurs II stopnia prowadzony pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.

 

Terminy szkoleń na Terapeutę Integracji Sensorycznej w 2020/21 roku.

I stopień – Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej

Prowadzący: 
mgr Jolanta Kazanowska, neurologopeda, terapeuta i nauczyciel metody SI
mgr Ewa Romanik, neurologopeda, psychotraumatolog, terapeuta i nauczyciel metody SI

Termin:

11-14 styczeń 2021 – kurs on-line

8-11 marzec 2021 – lista rezerwowa – zgłoszenia, które nie zostaną zrealizowane w tym terminie  automatycznie przenosimy na kolejną edycję Kursu

21-24 wrzesień 2021 – wolne miejsca

  • Czas trwania szkolenia: 48 godzin

  • Ilość uczestników: 40 osób

  • Koszt: 1600 zł

  • Miejsce szkolenia: Ateneum Szkoła Wyższa ul. 3-go Maja 25a, 80-802 Gdańsk

Decyduje tylko i wyłącznie kolejność wysyłanych zgłoszeń.

Zaliczka w wysokości 300 zł płatna po zakwalifikowaniu się na listę uczestników. Pozostała kwota płatna na 30 dni przed rozpoczęciem kursu.

II stopień – Diagnoza i terapia integracji sensorycznej

Prowadzący: 
mgr Jolanta Kazanowska – neurologopeda, terapeuta i nauczyciel metody SI
mgr Ewa Romanik – neurologopeda, psychotraumatolog, terapeuta i nauczyciel metody SI

Termin:

30 styczeń – 13 luty 2021  – brak miejsc

16-30 sierpień 2021 – lista rezerwowa – zgłoszenia, które nie zostaną zrealizowane w tym terminie  automatycznie przenosimy na kolejną edycję Kursu

8-22 październik 2021 – wolne miejsca

  • Czas trwania szkolenia: 140 godzin

  • Ilość uczestników: 40 osób

  • Koszt: 3 750 zł

  • Miejsce szkolenia: Ateneum Szkoła Wyższa ul. 3-go Maja 25A, 80-802 Gdańsk

  • Decyduje tylko i wyłącznie kolejność wysyłanych zgłoszeń.

Zaliczka w wysokości 300 zł płatna po zakwalifikowaniu się na listę uczestników. Pozostała kwota płatna na 30 dni przed rozpoczęciem kurs

prowadzący

Dyrektor Poradni Ewa Romanik - oditis

Ewa Romanik

mgr Ewa Romanik – logopeda, neurologopeda, psychotraumatolog, terapeuta integracji sensorycznej, nauczyciel metody integracji sensorycznej, doświadczony terapeuta dzieci z zaburzeniami rozwoju, z dysfunkcjami neurologicznymi, z niepełnosprawnością, z zespołami genetycznymi oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Specjalizuje się w diagnostyce zaburzeń SI. Wykładowca akademicki.Twórca autorskich programów dla szkół wyższych oraz autorskich szkoleń, kursów i warsztatów z zakresu SI. Dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ODITIS

Jolanta Kazanowska

mgr pedagogiki, neurologopeda, terapeuta i nauczyciel integracji sensorycznej, Prezes PSTIS

Prelegent na Konferencji Naukowej PSTIS w 2017 r.

Instruktor masażu Shantala, specjalista w zakresie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju oraz alternatywnych i wspomagających metod komunikacji AAC.

Wieloletni terapeuta pracujący z niemowlętami, dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym, wykazujących szczególne potrzeby w zakresie wspierania rozwoju i rehabilitacji.

Absolwentka Podyplomowych Studiów Logopedycznych na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizacyjnych studiów podyplomowych z neurologopedii na UMCS w Lublinie oraz studiów podyplomowych na SWPS w Warszawie.

Autorka publikacji, szkoleń oraz warsztatów prowadzonych min. dla PSTIS, GPP, PZL, WCIES, fundacji i stowarzyszeń; wykładowca na studiach podyplomowych, prelegentka na konferencjach. Opiekun praktyk studenckich.

oditis
oditis
oditis
szkolenie-oditis