Terapia metodą Instrumental Enrichment R. Feuersteina

Celem terapii funkcji poznawczych, prowadzonej metodą Instrumental Enrichment, jest wzrost samodzielności w procesie myślowym – przez usprawnianie i zwiększenie elastyczności procesów poznawczych, takich jak uwaga, percepcja, pamięć, myślenie przyczynowo – skutkowe, myślenie krytyczne;  metoda ta pozwala pracować nad poszczególnymi etapami procesu poznawczego: etapem zbierania informacji,  przetwarzania ich i konkludowania. Dzięki temu dziecko może pełniej rozwijać i wykorzystywać swój potencjał intelektualny.

Instrumental Enrichment nie jest klasycznym treningiem pamięci, zajęciami usprawniającymi  koordynację wzrokowo-ruchową  ani korepetycjami z  konkretnego materiału. Metoda ta,  przez kształtowanie procesów myślenia, ma wpływ na rozwój całościowo. Reguły myślenia,  ćwiczone w zadaniach podczas sesji,  dziecko uczy się przenosić na różne sytuacje życia codziennego oraz  szkolne. Dzięki temu uczestnik zajęć nabiera samodzielności w myśleniu, rozwija zdolność krytycznej oceny, lepiej rozumie logiczne związki, potrafi opracować nowe rozwiązania, poszerza zasób słów i wiedzy ogólnej. Uczy się, jakie strategie uczenia się są dla niego najkorzystniejsze. Zastosowanie metody nie tylko poprawia funkcjonowanie poznawcze, ale  uczy, jak się uczyć i obniża poziom lęku przed popełnieniem błędu.

Instrumental Enrichment jest metodą znaną na świecie od kilkudziesięciu lat,
w Polsce od kilku. Jej twórca, prof. Feuerstein, uczeń Piageta, zaczynał swoją pracę w Izraelu. Skuteczność metody potwierdzają liczne badania naukowe prowadzone przez psychologów w całej Europie.

Metoda IE® przeznaczona jest dla osób od 7 roku życia.

Adresowana jest do pracy z dziecmi ze zdiagnozowanym: ADD, ADHD, dysleksją rozwojową, dyskalkulią, Zespołem Aspergera, autyzmem, obniżoną sprawnością intelektualną, uogólnionymi trudnościami w uczeniu, nieharmonijnym rozwojem intelektualnym. Zajęcia te można również wykorzystywać do stymulowania rozwoju dziecka zdolnego.

Odbywa się 1 – 2 razy w tygodniu a sesja trwa 50 minut.

Terapia Instrumental Enrichment® może być prowadzona wyłącznie przez  certyfikowanych terapeutów.

 

ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE DLA RODZICÓW – „AKADEMIA ŚWIADOMEGO RODZICA”.

Jeżeli chcieliby Państwo pogłębić swoją wiedzę dotyczącą wychowania dziecka, lub ugruntować się w przekonaniu, że to, co robicie jest słuszne i korzystnie wpływa na rozwój waszego dziecka, zapraszamy na zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców „Akademia Świadomego Rodzica”

W programie zajęć, m. in.:

– jak umiejętnie stawiać dziecku granice;

– co to jest język empatii;

– jak konstruktywnie rozwiązywać problemy w rodzinie i zachęcać dzieci do współpracy i samodzielności;

– jak chwalić dzieci, tak, aby wiedziały, ze są doceniane;

– karać czy wyciągać konsekwencje?;

– i wiele innych tematów związanych z trudem wychowywania dzieci.

Celem tych spotkań jest pedagogizacja w zakresie tworzenia prawidłowych relacji z dziećmi. W szczególności poprawa komunikacji pomiędzy dzieckiem, a rodzicami, zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych poprzez uświadomienie sobie, iż rodzina to jeden system, gdzie poszczególni członkowie wpływają na zachowanie pozostałych, oraz, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującej, czyli aby zmienić dziecko, często należy zacząć zmiany od siebie.

Cykl obejmuje 10 spotkań odbywających się raz w tygodniu.

serdecznie zapraszam

cennik

terapia

czas

cena

zaświadczenia po konsultacji

 

 120 zł

Konsultacje psychologiczne – płatne z góry przelewem przed wizytą

50 minut

 150 zł

Porady wychowawcze – płatne z góry przelewem przed wizytą

50 minut

 150 zł

Diagnostyka psychologiczna – płatne z góry przelewem przed wizytą

250zł

Psychoterapia dzieci, młodzież, dorośli, pary, małżeństwa, rodziny – płatne z góry przelewem przed wizytą

50 minut

 150 zł – 200 zł

Call Now Button