Terapia psychologiczna

Jestem psychologiem, z wyboru i nadal żywej pasji. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Gdańskim w 2002 roku i od tej pory pracuję i rozwijam się w obranym kierunku: psychoterapia. W swojej pracy integruję podejścia: behawioralno – poznawcze, humanistyczne i systemowe a wszystko to w duchu dialogu motywującego oraz porozumienia bez przemocy (NVC). Wśród najważniejszych szkoleń jakie odbyłam są: Studium Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii w Sopocie, Studium Terapii Uzależnień zakończone certyfikatem (KBN) 2011r., Studium psychotraumatologii, Studium Pomocy Dzieciom Molestowanym Seksualnie i ich Rodzinom (Fundacja Dzieci Niczyje), Studium Dialogu Motywującego (Toruń) oraz szkolenia z zakresu terapii schematów, DBT, terapii par, porozumienia bez przemocy (NVC), szkolnie z zakresu uzależnień behawioralnych.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam w poradniach, oddziale dziennym oraz ośrodku stacjonarnym dla osób uzależnionych i ich rodzin. Przez 9 lat byłam związana zawodowo z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Gdańsku, gdzie pracowałam terapeutycznie z osobami: współuzależnionymi, z syndromem DDA, doświadczającymi przemocy w rodzinie, uzależnionymi. Dobrze znany jest mi też obszar pracy interwencyjnej związanej z pracą interdyscyplinarną. Obecnie współpracuję również z niepublicznymi ośrodkami terapii oraz poradnią zdrowia psychicznego.

Uczestniczę w superwizjach, i szkoleniach co pozwala mi nabywać doświadczeń w pracy w różnych obszarach:

  • problemy emocjonalne, w tym: trudności w rozpoznawaniu i „zarządzaniu” swoimi emocjami, depresja, zaburzenia lękowe, inne
  • uzależnienia, w tym behawioralne
  • problemy w związkach (toksyczne relacje, poczucie niezrozumienia i braku satysfakcji w relacjach, samotność i alienowanie się, powtarzanie niekorzystnych wzorców w relacjach, współuzależnienie, doświadczanie przemocy)
  • doświadczanie kryzysu (żałoba, rozstanie, mobbing, utrata pracy)
  • problemy mające związek z trudnymi doświadczeniami z przeszłości

Wierzę w zmianę na lepsze w każdej sytuacji. Profesjonalizm w połączeniu z żywą relacją opartą na empatii, akceptacji, życzliwości oraz zaangażowaną współpracą klienta przynoszą pożądane efekty.

OFERTA

Konsultacja psychologiczna – to zazwyczaj 1 do kilku spotkań z Klientem. Ich celem jest poszukiwanie źródeł przeżywanych trudności i problemów, rozpoznanie potrzeb i oczekiwań Klienta dot. wsparcia psychologicznego oraz zaproponowanie odpowiedniej formy pomocy: terapia, krótkoterminowa pomoc psychologiczna, udzielenie porad i informacji. W wyniku konsultacji psychoterapeuta może również zauważyć i wskazać potrzebę konsultacji u innego specjalisty (np.: psychiatra, endokrynolog, seksuolog) lub pokierować do innego specjalisty psychoterapii. Konsultacja nie jest jeszcze psychoterapią, ale może się zdarzyć, że już wstępne formy pomocy Psychologicznej przyniosą korzyści.

Jeśli Klient wraz z terapeutą zdecydują się na wspólną pracę, wówczas ustalają wstępne cele terapeutyczne, częstotliwość i czas trwania terapii oraz zasady współpracy, które określane są w Kontrakcie Terapeutycznym.

Psychoterapia indywidualna (trwa 50 min.) – polega na indywidualnym spotkaniu psychoterapeuty i pacjenta/klienta w warunkach określonych w kontrakcie. Zwykle jest rodzajem rozmowy, innej jednak niż towarzyska pogawędka. Jest to rozmowa, która porusza, czasem zaskakuje. Niekiedy psychoterapeuta proponuje do wykonania zadania, ćwiczenia do wykonania w czasie sesji lub w domu mające charakter terapeutyczny lub edukacyjny.

Zarówno konsultacje psychologiczne jak i terapia dostępne są również w formie spotkań on-line.

mgr Joanna Podlecka
Psycholog / terapia dla dotosłych

cennik

terapia

czas

cena

Konsultacje psychologiczne

50 minut

 150 zł

Psychoterapia dorośli, pary, małżeństwa, rodziny

50 minut

 120 zł

Terapia psychologiczna dla dzieci

Bycie mamą, bycie tatą to najpiękniejsza, a zarazem najtrudniejsza droga, jaką dane jest kroczyć rodzicom. Z natury pragniemy dla swojego dziecka jak najlepiej, chcemy aby prawidłowo się rozwijało, dobrze się uczyło, osiągało sukcesy, miało swoje hobby, wielu przyjaciół, miłość i było…po prostu szczęśliwe!

Może się jednak okazać, że coś nas niepokoi w rozwoju dziecka. Dziecko wolniej nabywa pewne umiejętności, wolniej się uczy, mniej mówi niż rówieśnicy. Może mieć też trudności z adekwatnym wyrażaniem swoich emocji, często się złości, nie radzi sobie z przegraną, jest agresywne w stosunku do innych dzieci, nieśmiałe, krótko koncentruje się na danej czynności.
Możemy od siebie odsuwać myśl, że nasze dziecko ma jakieś trudności cały czas twierdząc, że z tego „wyrośnie”. Okazuje się jednak, że czas może być naszym sprzymierzeńcem i im szybciej zgłosimy się do specjalisty tym szybciej dowiemy się, czy nasze niepokoje są słuszne czy nie. W ten sposób możemy rozwiać nasze wątpliwości, a w razie potrzeby dowiedzieć się, jak  pomóc naszemu dziecku.

Spotkanie z psychologiem

Rodzicom może towarzyszyć lęk przed psychologiem, zastanawiają się, co powie, jak zareaguje, co doradzi. Często oczekujemy od niego gotowych rozwiązań.

Pierwsze spotkanie jest rozmową/wywiadem z rodzicami, dowiedzeniem się, jaki jest powód zgłoszenia.  Często sięgamy w niej wstecz, aż do narodzin dziecka aby zobaczyć, jak wyglądał jego rozwój od samego początku. Następnie psycholog obserwuje dziecko podczas swobodnej zabawy – jakie aktywności dziecko preferuje, po jakie sięga zabawki i jak się nimi bawi. Na kolejnym etapie spotkanie to przybiera formę zabawy kierowanej z dzieckiem. Zależy nam aby dziecko czuło się komfortowo było chętne do wspólnej zabawy. W ten sposób możemy uzyskać cenne informacje na temat jego funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego i społecznego, sposobów zachowania i radzenia sobie w różnych sytuacjach.

W zależności od problemu z jakim zgłaszają się rodzice spotkanie może przybrać formę jednorazowych konsultacji lub cyklicznych spotkań, w których określamy wspólne cele do których będziemy dążyć..

Często potrzebne jest posłużenie się narzędziami diagnostycznymi w celu trafnej oceny funkcjonowania intelektualnego i emocjonalno-społecznego. Jest ona punktem wyjścia do planowania dalszych działań terapeutycznych. Umożliwia uzyskanie wielu cennych informacji o dziecku, które mogą pomóc w jego rozwoju i wychowaniu. 
W poradni Oditis wykonujemy diagnozę psychologiczną posługując się: IDS Skalą Inteligencji i Rozwoju (5-10) oraz  Testem Stanford-Binet 5, będącego jednym z najbardziej precyzyjnych testów służących do pomiaru zdolności intelektualnych i emocjonalno-społecznych.