wydarzenia

Szanowni Państwo,

Kolejna edycja szkolenia I stopnia „Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej”

Posiadamy jeszcze kilka wolnych miejsc > formularz zgłoszeniowy 

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu szkolenia@oditis.pl

 

 

BADANIE I TERAPIA ZABURZEŃ WIDZENIA OBUOCZNEGO - oditis

Oczy to nasze okienka na świat, a zatem należy o nie szczególnie dbać.

Zapraszamy dzieci powyżej 3 r.ż. oraz młodzież na badania przesiewowe lub pełną ocenę stanu widzenia obuocznego.

Prawidłowa percepcja wzrokowa to prawidłowe spostrzeganie i analizowanie obserwowanych obrazów. Zdolność ta może zostać zaburzona nie tylko przez obniżenie ostrości wzroku spowodowane wadą refrakcji, ale także przez obniżenie sprawności innych parametrów wzrokowych odpowiedzialnych za prawidłowe widzenie obuoczne.

Wszelkie nieprawidłowości widzenia obuocznego obniżają komfort naszego życia, a w przypadku dzieci mogą mieć niebagatelny wpływ na trudności szkolne.

wsparciem terapii logopedycznej

Zapraszamy na wyjątkowy trening uwagi słuchowej metodą prof. A. Tomatisa. Trening ma szerokie zastosowanie, m.in u dzieci z zaburzeniami mowy. Dzięki treningowi stymulowana jest uwaga słuchowa,poprawia się jakość własnych wypowiedzi, ma pozytywny wpływ na percepcję mowy.

TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ U DZIECI Z ZESPOŁEM ASPERGERA

Poszerzenie społecznych i interpersonalnych kompetencji. lepsze odczytywanie komunikatów. Bardziej precyzyjne wyrażanie myśli. Używamy do treningu głosu matki.

TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ METODĄ TOMATISA-oditis
WARSZTATY DLA RODZICÓW-oditis

Szanowni Rodzice,

Co miesiąc w wybraną sobotę organizowane są w naszej poradni 3-godzinne warsztaty dla rodziców przybliżające zagadnienie zaburzeń Integracji Sensorycznej

i ich wpływu na rozwój dziecka.

Warsztaty przeznaczone są dla Rodziców, którzy właśnie odebrali diagnozę, ale zapraszamy również Rodziców, którzy zainteresowani są tematem zaburzeń Integracji Sensorycznej i ich wpływu na rozwój dziecka i trudności w nauce.

Koszt warsztatów to 150zł.

Grupa wsparcia dla rodziców izolowanych od swoich dzieci

Izolacja drugoplanowego rodzica od własnych dzieci jest jednym z trudniejszych zagadnień występujących w rodzinach, które z różnych przyczyn przestały tworzyć wspólnie zamieszkujący system rodzinny.

Rozwód, porzucenie, zdrada małżeńska ale również praca zawodowa w znacznym oddaleniu od rodziny, choroba jednego z członków rodziny, zemsta… mogą prowadzić do pojawienia się w systemie rodzinnym tzw. potocznie Alienacji Rodzicielskiej, która swoimi skutkami dotyka nie tylko dzieci ale również pozostałych członków rodziny..

Działania jednego z rodziców a nie rzadko także instytucji, świadomie, celowo lub w sposób nieumyślny, niezamierzony doprowadzają do wystąpienia swoistych zaburzeń w racji pomiędzy rodzicem, który nie sprawuje pierwszoplanowej opieki a jego dzieckiem.

Grupa wsparcia jest dedykowana w pierwszej kolejności osobom, które w wyniku sytuacji życiowej na co dzień mają ograniczony lub utrudniony kontakt ze swoimi dziećmi.

Uczestnictwo w grupie wymaga odbycia konsultacji kwalifikującej.

 

Nabór rusza od dziś. Planowane rozpoczęcie połowa listopada 2019r.

Czas: co drugi poniedziałek godz.  od 18:00 około 2 godzin.

Koszt miesięczny uczestnictwa 150 zł.

Kwalifikacja do grupy płatna 150 zł. 

GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW IZOLOWANYCH OD SWOICH DZIECI - oditis

konkurs na stanowisko redaktora naczelnego Kwartalnika Integracja Sensoryczna

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI w Warszawie, ul. Majdańska 3 lok. 7B ogłasza konkurs na stanowisko

➡️redaktora naczelnego Kwartalnika Integracja Sensoryczna⬅️

Wymagania:
absolwent kursów w PSTIS SI posiadający udokumentowane: doświadczenie w redagowaniu czasopisma lub wcześniejszej współpracy z redakcją czasopisma (optymalnie naukowego)
wizja prowadzenia i rozwoju czasopisma

Obowiązki:
➡️stworzenie zespołu redakcyjnego (oferujemy pomoc w tym zakresie)
➡️kreowanie koncepcji czasopisma (w porozumieniu z Zarządem PSTIS SI) oraz jej realizacja
➡️pozyskiwanie autorów do pisania artykułów związanych z integracją sensoryczną
➡️zbieranie i przygotowanie materiałów do publikacji (przygotowywanie artykułów własnych, zamawianie i przyjmowanie materiałów nadsyłanych),
➡️odpowiedzialność za organizację i koordynowanie procesu redakcyjnego oraz przestrzeganie czasowe cyklu wydawniczego,
➡️wykonywanie innych czynności zleconych przez prezesa PSTIS SI wynikających z organizacji pracy Redakcji Kwartalnika.

Realizacja obowiązków redaktora naczelnego nastąpi na podstawie umowy – zlecenia.

Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:
✔️list motywacyjny,
✔️CV z opisem przebiegu pracy zawodowej i numerem telefonu
✔️kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, certyfikat terapeuty PSTIS SI
✔️oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko redaktora naczelnego.

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia ❗️31 marca 2020 r.❗️ na adres: Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej SI, ul. Majdańska 3 lok. 7B, 04-088 Warszawa z dopiskiem na kopercie: Konkurs na redaktora naczelnego kwartalnika „Integracja sensoryczna”.

📍Na kopercie zawierającej ofertę należy podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji.

📍Warunkiem dopuszczenia do konkursu jest stwierdzenie przez komisję konkursową* spełnienia przez kandydata wymogów formalnych i merytorycznych. Informacja o wyniku konkursu znajdzie się na stronie internetowej po rozstrzygnięciu konkursu. Osoba wyłoniona w konkursie zostanie powiadomiona przed opublikowaniem wyniku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi ❗️20 kwietnia 2020 r.❗️

Prezes PSTIS SI może odstąpić od wyboru kandydata na stanowisko redaktora naczelnego czasopisma Integracja Sensoryczna w drodze niniejszego konkursu, bez podania przyczyny.

*Komisja konkursowa składa się z członków zarządu i co najmniej jednego instruktora.

Powodzenia!!!

Wojewódzka konferencja dla dyrektorów, nauczycieli i rodziców

Szanowni Państwo Szkoła Podstawowa nr 89 w Gdańsku i Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 4 w Gdańsku serdecznie zapraszają dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców na wojewódzką konferencję, która odbędzie się 7 marca 2020 r. Będą warsztaty:
– z kreatywnego myślenia prowadzone przez mistrzynię świata w Odysei Umysłu,
– z integracji sensorycznej i metody Tomatisa które interesująco poprowadzi instruktorka wykładowczyni SI i metody Tomatisa Marta Pasula z Poradni z ODiTiS
– o sposobach pomocy dzieciom z doświadczeniem migracji zaznajomi dyrektorów specjalistka CEN w tej dziedzinie,
-nad pracą z dziećmi ze spektrum autyzmu pochylą się specjaliści z PPP nr 4 w Gdańsku. Jest w czym wybierać! 
Zapraszamy do logowania!!!

współpracujemy z: