Kursy i warsztaty rozwijające kompetencje zawodowe

To warsztaty skierowane do terapeutów chcących wyjść poza schemat klasycznej sali SI.  

SPACE SI® oferują praktyczne pomysły na sali SI, tak aby tworzyć silne wrażenia przedsionkowo-proprioceptywne. Podczas warsztatów prezentowane będą ćwiczenia, które wspierać będą rozwój motoryczny dziecka, rozwój mechanizm posturalnych, koordynacji, równowagi i siły mięśniowej. Podczas warsztatu zostaną przedstawione konkretne ćwiczenia, mające na celu osiągnięcie jak najlepszych i trwałych wyników terapeutycznych.

Warsztaty SPACE SI® odbywać się będą w bogato wyposażonej sali w sprzęt podwieszany i niepodwieszany, w elastyczne sprzęty z lycry, oryginalne zaprojektowane przez zespół ODITIS pomoce terapeutyczne oraz powietrzne tory przeszkód. Ten dynamiczny warsztat, da uczestnikom doświadczanie jak we własnym ciele odczuwa się silne stymulacje ruchowe.

Podczas warsztatu SPACE SI® terapeuci będą mogli rozumieć znaczenie integracji przedsionkowo-proprioceptywnej, dotykowej, wzrokowej i słuchowej w odniesieniu do rozwoju dziecka. Warsztat pozwoli im szybciej tworzyć pomysły i działania terapeutyczne a także rozwijać kreatywne myślenie.

SPACE SI® skierowane jest do terapeutów SI, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów i logopedów, nie jest wymagane wcześniejsze ukończenie kursu SI choć wiedza z zakresu integracji sensorycznej będzie bardzo pomocna.  

SPACE SI® jest autorskim programem ODITIS, warsztat poprowadzi wieloletni terapeuta integracji sensorycznej oraz nauczyciel metody SI Ewa Romanik wraz z doświadczonym Zespołem terapeutów SI.

terminy: 

27-28. 01.2023 r.

TRWAJĄ ZAPISY – zapisz się 
 • Czas trwania szkolenia:  2 dni – 20 godzin wykładowych w godzinach 8:30 – 16:00

 • Cena: 700 zł

 • Miejsce szkolenia:  Gdańsk

 • Prowadzący: Ewa Romanik

 • Decyduje tylko i wyłącznie kolejność wysyłanych zgłoszeń.

NEURO-LOGO® to autorska metoda wspierająca rozwój mowy, komunikacji i zdolności poznawczych dziecka. Przeznaczona jest dla logopedów, neurologopedów i wszystkich specjalistów, którzy zajmują się terapią logopedyczną oraz wspomaganiem rozwoju mowy i komunikacji. Znajomość zagadnień integracji sensorycznej jest pomocna podczas kursu lecz nie jest wymagana od uczestników. 

Układ przedsionkowy jest systemem, który informuje nas o ruchu i pozycji głowy w przestrzeni, daje poczucie ułożenia ciała względem grawitacji, przyczynia się do zachowania równowagi i orientacji w przestrzeni. Wysyła sygnały do ​​tych części mózgu, które kontrolują ruchy gałek ocznych i utrzymują ciało w pozycji pionowej.

Układ przedsionkowy znajduje się w uchu wewnętrznym, zawiera trzy kanały półkoliste i ma szerokie połączenia w wielu częściach OUN, wpływa na ruchy głowy, oczu i postawę.

A jak ten system odnosi się do rozwoju mowy i komunikacji?

Dzięki wykrywaniu ruchu układ przedsionkowy jest integralną częścią rozwoju i planowania motorycznego. Obejmuje to także ruchy języka, warg i żuchwy, które są potrzebne do produkcji dźwięków mowy. Mechanizmy postawy, czyli zdolność do utrzymywania pozycji pionowej wobec siły grawitacji bezpośrednio wpływa na wzorce motoryczne mowy. Dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami motoryki jamy ustnej lub problemami z artykulacją są przykładami dzieci, które mogą mieć problem z funkcjonowaniem układu przedsionkowego. Nieprawidłowe przetwarzanie bodźców przedsionkowych wpływa na kontrolę postawy, napięcie mięśniowe, koordynację ruchową a także planowanie motoryczne w obrębie artykulatorów.

Układ przedsionkowy w budowie anatomicznej jest zintegrowany z układem słuchowym. Interpretowanie dźwięków, które słyszymy, rozróżnianie podobnych dźwięków a także mowa i komunikacja wymaga, aby dźwięki, które słyszymy, były dobrze zintegrowane z doświadczeniem ruchowym. Świadoma i celowa interakcja z otoczeniem, poruszanie się w przestrzeni nadają znaczenie językowi, który słyszymy. W zrozumieniu słów np. „do przodu” lub „do tyłu” pomaga doświadczenie poruszania się w przód i w tył.  

Problem z układem przedsionkowym, może wpływać na to, jak dzieci słyszą i interpretują dźwięki mowy. Pod wpływem dysfunkcji przedsionkowej mogą mieć trudności z odnajdywaniem słów, z umiejętnością słuchania lub interpretacją języka. Układ przedsionkowy jest także systemem orientacji, dzięki niemu wiemy, gdzie jest góra, dół, prawa lub lewa strona, kiedy ulega on dysfunkcji, czujemy się niepewnie w przestrzeni. Wpływa to na świadomość dźwięków oraz zdolność do odbierania i przetwarzania informacji słuchowych.

NEURO-LOGO® to program terapii logopedycznej przez wspomaganie rozwoju układu przedsionkowego. Zajęcia obejmują zabawy stymulujące zintegrowany układ przedsionkowo-słuchowy przez doświadczenia ruchowe, huśtanie, skakanie, bujanie, zjeżdżanie i pokonywanie powietrznych torów przeszkód. Działania te na pozór wyglądające jak zabawy mają ogromne znaczenie w rozwoju mowy i komunikacji. Ruch dla dziecka jest niezwykle interesujący i zabawny, istnieje wiele sposobów na łączenie ruchu ze wspieraniem rozwoju mowy i zdolnościami poznawczymi.

Tematyka warsztatu:

 • Diagnostyka i klasyfikacja zaburzeń rozwoju mowy.
 • Budowa układów sensorycznych
 • Rozwój sensoryczno-motoryczny a rozwój mowy
 • Przebieg procesów neurobiogicznych w rozwoju mowy i komunikacji
 • Praktyczne narzędzia i ćwiczenia metody NEURO-LOGO®.

terminy:

18.11 -19.11.2022 r.

TRWAJĄ ZAPISY – zapisz się 
 • Czas trwania szkolenia:  2 dni – 20 godzin wykładowych w godzinach 8:30 – 16:00

 • Cena: 700 zł

 • Miejsce szkolenia:  Gdańsk

 • Prowadzący: Ewa Romanik

 • Decyduje tylko i wyłącznie kolejność wysyłanych zgłoszeń.

to warsztat skupiający się na ocenie cech przetwarzania sensorycznego u dzieci w wieku od 0 do 3 lat. Przetwarzanie sensoryczne to szerokie pojęcie, które ogólnie odnosi się do opracowywania informacji sensorycznych przez układ nerwowy, zarówno w zakresie funkcji receptorów ośrodkowego jak i obwodowego układu nerwowego.

Zdolność lub niezdolność małego dziecka do integracji, modulacji i różnicowania bodźców sensorycznych może mieć ogromny wpływ na komfort życia jego jak i jego rodziny. Ponieważ dzieci z wyzwaniami przetwarzania sensorycznego reagują niewłaściwie na określone bodźce nie są w stanie zorganizować automatycznej i płynnej odpowiedzi adaptacyjnej.  Sposób w jaki reagują może wpływać na zdolność odpowiedniego przystosowania się do codziennych sytuacji, regulowania uwagi, nastrojów oraz prawidłowego funkcjonowania w codziennym życiu

Wczesna identyfikacja cech przetwarzania sensorycznego małego dziecka jest ważna, aby zminimalizować wpływ nieprawidłowości na rozwój poznawczy, emocjonalny, behawioralny i społeczny dziecka.

Zakres tematyczny warsztatu;

 • Omówienie Diagnostycznej Klasyfikacja Zdrowia Psychicznego i Zaburzeń Rozwojowych w okresie niemowlęcym i wczesnym dzieciństwie (DC 0-3R), która jest najczęściej stosowaną klasyfikacją diagnostyczną i zawiera klasyfikację „trudności samoregulacji przetwarzania sensorycznego”.
 • Przegląd dostępnych narzędzi diagnostycznych do funkcjonalnej oceny rozwoju małego dziecka
 • Jakościowa ocena modyfikowanych prób klinicznych SI
 • Ocena różnicowa pomiędzy zaburzeniami SI a innymi zaburzeniami neurorozwojowymi.
 • Opracowywanie pisemnych raportów z przeprowadzonego procesu diagnostycznego
 • Współpraca z rodzicem, dieta sensoryczna, modyfikacja otoczenia.

terminy:

16-17.09.2022 r.

TRWAJĄ ZAPISY – zapisz się 
 • Czas trwania szkolenia:  2 dni – 20 godzin wykładowych w godzinach 8:30 – 16:00

 • Cena: 700 zł

 • Miejsce szkolenia:  Gdańsk

 • Prowadzący: Ewa Romanik

 • Decyduje tylko i wyłącznie kolejność wysyłanych zgłoszeń.

to warsztat skupiający się na ocenie cech przetwarzania sensorycznego u dzieci w wieku od 4 do 9 lat. Ocena przebiegu procesów modulacji, różnicowania i percepcji bodźców sensorycznych u dziecka jest pierwszym i podstawowym zadaniem terapeuty SI.

Proces neurobiologiczny obejmuje pięć etapów przetwarzania sensorycznego: rejestrację, modulację, różnicowanie, integrację i praktyczne zastosowanie, czyli adaptację. Proces ten ma kluczowe znaczenie dla procesów poznawczych, uwagi, percepcji wzrokowej, pamięci i planowanie działania. U rozwijającego się człowieka przebieg procesów sensorycznych pozwala na osiąganie prawidłowych umiejętności motorycznych, takich jak postawa, równowaga czy obustronna koordynacja ruchowa. Do rozwoju osobistej autonomii człowieka niezbędna jest dobra identyfikacja, interpretacja i dyskryminacja bodźców czuciowych i motorycznych.

U dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego proces ten przebiega w sposób nieprawidłowy.

Celem warsztatu jest ocena różnych wzorców przetwarzania sensorycznego. Na bazie Południowokalifornijskich testów SI o właściwościach psychometrycznych oraz kanonu obserwacji klinicznych dokonywać będziemy analizy przetwarzania sensorycznego u dzieci w wieku 4-9 lat. Program obejmuje także analizę wypełnianych przez opiekunów kwestionariuszy oraz innych dostarczanych dokumentów. Warsztat zapewnia pogłębienie myślenia klinicznego i dokonywanie analizy procesów SI, znacząco usprawni opisywanie procesów SI w raportach diagnostycznych a także podniesie jakość pracy terapeuty i diagnosty SI.

Zakres tematyczny warsztatu:

 • Ilościowe opracowywanie wyników Południowokalifornijskiech testów SI.
 • Analiza i jakościowa ocena obserwacji klinicznych i inwentarzy.
 • Uzupełnianie obrazu diagnostycznego informacjami z dokumentów dla rodziców i nauczycieli.  
 • Opracowywanie pisemnych raportów z przeprowadzonego procesu diagnostycznego.
 • Współpraca z rodzicem, dieta sensoryczna, modyfikacja otoczenia.

terminy:

30.09.-01.10. 2022 r.

TRWAJĄ ZAPISY – zapisz się 
 • Czas trwania szkolenia:  2 dni – 20 godzin wykładowych w godzinach 8:30 – 16:00

 • Cena: 700 zł

 • Miejsce szkolenia:  Gdańsk

 • Prowadzący: Ewa Romanik

 • Decyduje tylko i wyłącznie kolejność wysyłanych zgłoszeń.

Program:

 • Dyspraksja a DCD (Developmental coordination disorder).
 • Praksja w ujęciu rozwojowym i biomechanicznym.
 • Planowanie motoryczne i teoretyczne modele uczenia się motorycznego.
 • Dyspraksja – przyczyny, rodzaje, charakterystyka objawów.
 • DCD – Rozwojowe zaburzenia koordynacji – przyczyny, objawy i rokowania.
 • Dyspraksja i DCD w terapia SI – ujęcie teoretyczne.
 • Praktyczne aspekty terapii

terminy:

02-03.12.2022 r.

TRWAJĄ ZAPISY – zapisz się 
 • Czas trwania szkolenia:  16h dydaktycznych

 • Cena: 1000 zł

 • Miejsce szkolenia:  Gdańsk

 • Prowadzący: Ewa Romanik, Izabela Gelleta

 • Decyduje tylko i wyłącznie kolejność wysyłanych zgłoszeń.

Program:

 • Rozwój posturalnego napięcia mięśniowego w ontogenezie.
 • Kontrola i regulacja posturalnego napięcia mięśniowego.
 • Rodzaje zaburzeń napięcia mięśniowego – skutki obniżonego posturalnego napięcia mięśniowego dla kontroli i kształtowania się postawy ciała oraz rozwoju sprawności ogólnej w zakresie cech motorycznych u dziecka – mechanizmy kompensacyjne.
 • Kształtowanie się kończyn dolnych i stóp u dziecka z obniżonym posturalnym napięciem mięśniowym.
 • Kontrola wzrokowa i oralna, aktywność ręki u dziecka z obniżonym posturalnym napięciem mięśni.
 • Testy czynnościowe wykorzystywane w ocenie posturalnego napięcia mięśniowego.
 • Zasady, metody i sposoby oddziaływań terapeutycznych normalizujących posturalne napięcie mięśni, ze szczególnym uwzględnieniem terapii metodą Integracji Sensorycznej (SI) – ćwiczenia praktyczne.

terminy:

25-26.11.2022 r.

TRWAJĄ ZAPISY – zapisz się 
 • Czas trwania szkolenia:  16h dydaktycznych

 • Cena: 800 zł

 • Miejsce szkolenia:  Gdańsk

 • Prowadzący: Izabela Gelleta

 • Decyduje tylko i wyłącznie kolejność wysyłanych zgłoszeń.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ODITIS 

Tel. 532-106-128, wt-czw godz. 9:00 – 14:00

w pozostałych dniach prosimy o kontakt drogą elektroniczną  e-mail: szkolenia@oditis.pl

opłaty za kursy: PKO BP 68 1020 1169 0000 8802 0131 8732  

REGON 141724421      NIP 5831940814

fatima.l@oditis.pl tel. 532-106-128
koordynator-oditis
fatima lubian
koordynator ds. szkoleń i administracji