ODiTiS

  • Strona główna
  • Kontakt

Terapia
integracji
sensorycznej

Terapie
słuchowe

Terapia
logopedyczna

Terapia
ręki

WARSZTATY DLA RODZICÓW


Czym jest integracja sensoryczna ?

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ODiTiS
organizuje spotkania warsztatowe dla rodziców
z zakresu Integracji Sensorycznej

Warsztaty mają na celu przybliżenie Państwu zagadnienia integracji sensorycznej.
Uzyskacie Państwo odpowiedzi na pytanie czym jest integracja sensoryczna
i dlaczego jest ważna w rozwoju dziecka, poznacie aktywności i zabawy wspierające rozwój
dziecka na co dzień. Będziecie mieć możliwość rozmowy z terapeutą integracji sensorycznej
by uzyskać odpowiedzi na nurtujące Was pytania dotyczące rozwoju
i zachowania Waszego dziecka.

Warsztaty organizowane są w soboty w godzinach od 8.00 do 11.00
w naszej Poradni w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 16B

Warsztaty prowadzą certyfikowani terpaeuci integracji sensorycznej

Czas trwania warsztatów: 3 godz.
Koszt warsztatów: 100 zł od osoby

Warsztaty są organizowane dla grup liczących minimum 8 osób

 
 
 
Przed wypełnieniem formularza proszę zapoznać się z regulaminem umieszczonym na naszej stronie internetowej.


.........................................................................................


Drodzy Państwo,


Chcemy inspirować rodziców do przeżywania swojego rodzicielstwa w sposób
ciekawy, kreatywny, wesoły, po prostu, chcemy inspirować rodziców do
szczęśliwego rodzicielstwa.


Wiemy z książek, obserwacji i nieustającego doświadczenia, że droga do
szczęścia, jak i szczęśliwego rodzicielstwa nie jest łatwa, szybka i pozbawiona
przeciwności, za to pełna wyzwań, okazji do refleksji i przeżywania emocji, nie
zawsze tych pozytywnych.

Każdy z nas choć raz słyszał historię o poszukiwaniu szczęścia, której pointa
mówi, że w zasadzie było ono tuż pod ręką bohatera, tylko nie zdawał sobie z tego sprawy,
a cała podróż okazywała się drogą do siebie samego, poznawania
siebie, odkrywania swoich zasobów, możliwości, doceniania sukcesów.

Jesteśmy przekonane, że ze szczęśliwym rodzicielstwem jest podobnie – to podróż
w towarzystwie naszego dziecka, w czasie której odkrywamy swoje zasoby,
umiejętności, możliwości, doznajemy satysfakcji i zadowolenia.

Do takiej podróży dobrze jest się przygotować, korzystając z wiedzy i doświadczenia innych rodziców i specjalistów.

W związku z tym, zachęcamy Państwa do udziału w organizowanym przez nas cyklu
warsztatów, które wyposażą Was w różne narzędzia i umiejętności przydatne w drodze do szczęśliwego rodzicielstwa. 


Warsztaty dla rodziców

Cykl 4 warsztatów


I. Mądra mama, mądry tata – rodzic jako wzór dla dziecka

Celem warsztatu jest wzmacnianie poczucia kompetencji rodzica poprzez zwrócenie uwagi na umiejętności, wiedzę i doświadczenie z różnych dziedzin, które rodzic już posiada i może wykorzystać w procesie wychowywania swojego dziecka, radzenia sobie z trudnościami
w rodzicielstwie.
Korzyści:
        - poznanie swoich mocnych stron w roli rodzica
        - dokonanie analizy swoich umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi
        - zwiększenie wiedzy na temat kształtowania się osobowości rodzica i dziecka
        - zwiększenie umiejętności rozpoznawania i wyrażania (nazywania) emocji w sposób, który nie niszczy wzajemnych relacji i nie ocenia dziecka
        - analiza własnego zakresu akceptacji i jej braku dla aktywności dziecka i własnych uczuć

II. Trochę teorii psychologicznej
 
Celem warsztatu
jest zwiększenie wiedzy uczestników na temat procesów rozwojowych, stosowania nagród i kar, a także postaw rodzicielskich.
Korzyści:  
- zdobycie wiedzy teoretycznej z zakresu rozwoju dziecka

         - rozwinięcie umiejętności rozpoznawania zachowań dzieci będących w normie rozwojowej i zachowań niepokojących
         - zdobycie wiedzy teoretycznej z zakresu psychologii uczenia się: wzmacnianie, karanie, wygaszanie, motywatory, modelowanie
         - zdobycie wiedzy na temat zniekształceń poznawczych
         - stworzenie systemu nagradzania i karania dostosowanego do rodziny i dziecka
         - zwiększenie świadomości na temat ważności dostosowania stylu wychowawczego do potrzeb dziecka

III. Budowanie pozytywnego obrazu siebie u dziecka

Celem warsztatu jest zwiększenie umiejętności uczestników budowania u dziecka poczucia pewności siebie.
Korzyści:
         - zwiększenie umiejętności aktywnego słuchania,
         - zwiększenie umiejętności komunikowania swoich potrzeb, dawania informacji zwrotnej
i chwalenia dziecka

         - rozwinięcie umiejętności identyfikowania dziecięcych emocji i reagowania na nie 

IV. Budowanie pozytywnych nawyków u dzieci

Celem warsztatu jest zwiększenie umiejętności uczestników rozwijania i kształtowania u dzieci dobrych nawyków: żywieniowych, spędzania wolnego czasu oraz efektywnej nauki.
Korzyści:
          - zwiększenie wiedzy z zakresu budowania nawyków
          - zwiększenie umiejętności zmiany nawyku – od identyfikowania czynników modyfikujących zachowanie do weryfikowania procesu zmiany
          - zwiększenie umiejętności budowania dobrych nawyków w wybranych przez uczestników sferach: żywieniowa, czas wolny, nauka, itp.

INFORMACJE DODATKOWE

           - koszt warsztatów: 260 zł od osoby (za 4 warsztaty)
           - każde spotkanie trwa 3 godziny lekcyjne (135 min)
           - cykl składa się z 4 warsztatów i osoby są zobowiązane do uczestnictwa we wszystkich spotkaniach
           - po cyklu warsztatów możliwa jest indywidualna konsultacja psychologiczna/ sesja coachingowa
           - spotkania odbywają się w formie warsztatowej, czyli istotną ich częścią jest praktyczne   stosowanie nowej wiedzy i umiejętności, a także praca na konkretnych przykładach
i problemach grupy

           - aby cykl warsztatów mógł się rozpocząć, grupa musi liczyć min. 8 osób. 

 
Przed wypełnieniem formularza proszę zapoznać się z regulaminem umieszczonym na naszej stronie internetowej.


Formularz zgłoszeniowy: