WARSZTATY DLA RAD PEDAGOGICZNYCH Z ZAKRESU INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ODiTiS w Gdańsku organizuje warsztaty dla Rad Pedagogicznych z zakresu integracji sensorycznej
 

Temat warsztatów: Zaburzenia procesów integracji sensorycznej a rozwój dziecka

 

Cele warsztatów:

1. Zapoznanie z metodą integracji sensorycznej w odniesieniu do dzieci przejawiających
dysfunkcje procesów integracji sensorycznej w przedszkolu i szkole.
2. Wprowadzenie w diagnozę i terapię sensoryczną.
3. Praktyczne zastosowanie wielozmysłowej stymulacji rozwoju dziecka w przedszkolu
i szkole.

Program warsztatów:

Część I.

Zapoznanie z metodą integracji sensorycznej:
• Teoria Integracji Sensorycznej wg Ayres
• Zmysły i działanie układu nerwowego
• Układ przedsionkowy, układ proprioceptywny, układ dotykowy – charakterystyka
bazowych systemów zmysłowych
• Rola bazowych układów sensorycznych dla rozwoju dziecka
• Warsztaty: „Świat zmysłów” – demonstracja sprzętu wspomagającego integrację

sensoryczną

Część II.

Zaburzenia procesów integracji sensorycznej:
• Omówienie podstawowych dysfunkcji integracji sensorycznej

• Warsztaty: „Jak postrzega świat dziecko z zaburzoną sferą sensoryczną?”

Część III.

Diagnoza i terapia:
• Omówienie metod i technik diagnostycznych
• Modyfikacja środowiska i strategie postępowania
• Wspomaganie rozwoju sensorycznego dziecka w warunkach przedszkolnych i szkolnych.
Przykłady technik i ćwiczeń terapeutycznych

Odbiorcy: nauczyciele przedszkoli, nauczyciele klas I-III szkoły podstawowej, psycholodzy,

pedagodzy, terapeuci.

Warsztaty prowadzą certyfikowani terapeuci integracji sensorycznej

Czas trwania warsztatów: 6 godz dydaktycznych

Zamkij
Call Now Button
Skontaktuj się z nami