TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Czym jest TUS?

TUS, czyli Trening Umiejętności Społecznych to forma pracy grupowej mająca na celu rozwój i poprawę umiejętności interpersonalnych. Umiejętności te są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Z pozoru proste sytuacje, takie jak: kupowanie biletu, wizyta u fryzjera, zwykła rozmowa z drugą osobą, lub w szerszym gronie, mogą stanowić olbrzymi problem dla tych, którzy mają w tej sferze deficyty. TUS pozwoli zrozumieć reguły świata, w którym żyjemy, a poprzez ich naukę poprawi samopoczucie i komfort psychiczny. 

Przeznaczony jest dla osób, które mają trudności z:

– odczytywaniem emocji innych osób 
– asertywnością 
– komunikacją werbalną i niewerbalną 
– nawiązywaniem kontaktów z innymi 
– rozpoczynaniem i prowadzeniem rozmowy  
– pracą w grupie 
– radzeniem sobie ze swoimi emocjami  
– rozumieniem sytuacji społecznych 
 

Główne cele zajęć:

– Emocje 🡪 rozpoznawanie i nazywanie uczuć swoich i innych osób
– Umiejętności prospołeczne 🡪 podtrzymywanie kontaktu wzrokowego, zachowanie prawidłowego dystansu, dobór odpowiedniej mimiki i postawy ciała do sytuacji
– Komunikacja 🡪 prowadzenie dialogu, słuchanie i reagowanie na wypowiedzi innych 
– Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi 🡪 reagowanie na wyzwiska oraz zaczepki, szukanie pomocy i wsparcia 
– Budowanie poczucia własnej wartości 🡪 poznanie swoich mocnych i słabych stron  
– Praca w grupie 🡪 osiąganie kompromisów, planowanie wspólnej pracy 

TUS jest przeznaczony dla wszystkich osób, które mają problemy w zakresie umiejętności społecznych. Grupy dobierane są według wieku uczestników oraz stopnia ich funkcjonowania.


Zajęcia odbywają się w soboty w grupach od 3 osób

 

skontaktuj się z nami  >

Jesteśmy po to aby pomagć

Serdecznie zapraszam
oditis
Patrycja Sosnowska
Pedagog, Terapeuta Integracji sensorycznej, Logopeda

cennik

terapia

czas

 cena

TUS 

Kwalifikacja: konsultacja wspólna dziecka z rodzicem

120 min

50 min

120 zł

100 zł