Trening Grafomotoryczny

Diagnoza i trening umiejętności grafomotorycznych dzieci i młodzieży,

Diagnoza sprawności grafomotorycznej dziecka
Diagnoza gotowości do pisania

Przygotowanie do pisania
Ćwiczenia nadgarstka i palców
Ćwiczenia zwiększające sprawność ręki podczas pisania
Multisensoryczny Program Stymulacji Dłoni
Indywidualny Kinestetyczny Trening Pisania (IKTP©)
Wspomaganie funkcji pisania
Grafoplastyka©– Stymulowanie właściwego chwytu narzędzia pisarskiego
Leworęczność – wsparcie dla dziecka

Ćwiczenia grafomotoryczne

Ćwiczenia grafomotoryczne przygotowują dzieci do opanowania umiejętności pisania, która jest podstawowym zadaniem na czas nauki w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Pisanie to nie tylko prawidłowe kreślenie liter, ale też poprawność stylistyczna, gramatyczna i ortograficzna. Umiejętność pisania jest bardzo trudnym zadaniem dla maluchów, gdyż wymaga zdolności odtwarzania znaków graficznych i automatyzacji procesu pisania. Zanim dziecko zacznie pisać literki i prawidłowo trzymać właściwe narzędzie pisarskie, potrzeba usprawnienia w zakresie zdolności manualnych. Służą temu właśnie różne ćwiczenia grafomotoryczne. Pisanie wymaga szeregu umiejętności – prawidłowej melodii kinetycznej, szybkości i precyzji ruchów, koordynacji wzrokowo-ruchowej i koordynacji całego ciała. Ćwiczenia grafomotoryczne pozwalają korygować nieprawidłową technikę rysowania i stymulują polisensorycznie, tzn. oddziałują na wszystkie zmysły dziecka. Rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową i motorykę małą.

 • Poprawiają poziom graficzny pisma i rysunków.

 • Kształtują umiejętność rysowania zgodnie z poleceniami nauczyciela/rodzica.

 • Rozwijają umiejętność współpracy z nauczycielem/rodzicem.

 • Doskonalą orientację w schemacie własnego ciała i orientację przestrzenną.

 • Podnoszą poziom techniki pisania i rysowania.

 • Doskonalą zdolność nazywania przedmiotów prezentowanych na rysunkach.

 • Kształcą umiejętność opowiadania o tym, co przedstawiają rysunki.

 • Korygują nieprawidłowe nawyki ruchowe, np. nieprawidłowe trzymanie przyborów w ręce, nieprawidłowe napięcie mięśniowe dłoni.

 • Stymulują ogólny rozwój dziecka i niwelują dysproporcje rozwojowe.

 • Wyrabiają motywację do nauki i wzbudzają zainteresowania dziecka.

 • Usprawniają mięśnie palców, pracę nadgarstka i współpracę palców dłoni.

 • Usprawniają umiejętność prawidłowego posługiwania się narzędziami piszącymi.

 • Kształcą wrażliwość estetyczną.

 • Wpływają na dokładność i staranność wykonywanych rysunków.

Serdecznie Zapraszam

Ania

Cennik

Diagnoza grafomotoryczna

250
 • 60 min

Trening grafomotoryczny

150
 • 45 min

Kontakt

poradnia@oditis.pl

szkolenia@oditis.pl

trauma@oditis.pl

+48 532-106-128

Call Now Button