Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ODiTiS została stworzona dla osób, które w sposób szczególny potrzebują wsparcia. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na co dzień zmagających się z chorobami, deficytami czy zaburzeniami funkcjonowania. Doświadczony zespół specjalistów dokona diagnozy i zaproponuje Państwu indywidualnie dobraną terapię.

Na potrzeby placówek oświatowych i urzędów wystawiamy diagnozy i  opinie  zgodnie z obowiązującym prawem.

Realizujemy zajęcia terapeutyczne dla dzieci w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Do naszego Ośrodka zapraszamy dzieci i młodzież z wyzwaniami rozwojowymi, w tym

 • z Autyzmem,
 • z Zespołem Aspergera
 • z zespołami genetycznymi
 • z ADHD, ADD
 • niepełnosprawnością intelektualną
 • ze specyficznymi problemami uczenia się
 • z MPD
 • z zaburzeniami neurologicznymi
 • z zaburzeniami z zakresu integracji sensorycznej
 • z zaburzeniami mowy i komunikacji
 • z problemami przetwarzania słuchowego

Zapraszamy osoby dorosłe potrzebujące pomocy:

 • po udarach mózgu,
 • po neurologicznych urazach komunikacyjnych,
 • z zaburzeniami mowy na tle neurologicznym,
 • z dyzartrią
 • z dysfagią

Terapia

Celem naszych działań jest prowadzenie terapii logopedycznej, psychologicznej oraz pedagogicznej dzieci i dorosłych z problemami na podłożu neuro- psycho- fizjologicznym w oparciu o nowoczesne metody oraz technologie.

Ćwiczenia logopedyczne mają na celu przygotować dziecko do nabywania kompetencji językowych. Aby było to jednak możliwe należy usprawnić nie tylko aparat artykulacyjny oraz dostosować odpowiedni system komunikacji alternatywnej czy wspomagającej. W przypadku dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami stosowane metody są znacznie rozwinięte.

terapia INTEGRACJi SENSORYCZNej

Termin integracja sensoryczna określa prawidłową organizację wrażeń sensorycznych (bodźców) napływających przez receptory. Oznacza to, że mózg, otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów (wzrok, słuch, równowaga, skóra, mięśnie, stawy i ścięgna), dokonuje ich rozpoznania, segregowania i interpretacji oraz integruje je z wcześniejszymi doświadczeniami. Na tej podstawie mózg tworzy odpowiednią do sytuacji reakcję nazywaną adaptacyjną. Jest to adekwatne i efektywne reagowanie na wymogi otoczenia. Może to być odpowiedź ruchowa jak i myślowa.
Integracja sensoryczna jest procesem, dzięki któremu mózg otrzymując informację ze wszystkich systemów zmysłowych dokonuje ich segregacji, rozpoznania, interpretacji i integracji z wcześniejszymi doświadczeniami. 
Integracja sensoryczna w życiu człowieka rozpoczyna się już w okresie płodowym i trwa do około 7 roku życia. Nierozwinięcie określonych umiejętności w kolejnych stadiach rozwoju powoduje powstawanie trudności w funkcjonowaniu i zachowaniu dziecka.

Najważniejszymi systemami sensorycznymi są system przedsionkowy, proprioceptywny i dotykowy. Zaczynają one pracować bardzo wcześnie, jeszcze w okresie prenatalnym. Ich prawidłowe funkcjonowanie wpływa na pracę pozostałych zmysłów, przyczynia się do rozwoju napięcia mięśniowego, koordynacji ruchowej, reakcji równoważnych, ruchów oczu, świadomości ciała. Terapia integracji sensorycznej może być prowadzona wyłącznie przez certyfikowanego terapeutę, a jej podstawą jej diagnoza. 
Terapia integracji sensorycznej określana jest mianem „naukowej zabawy”. Podczas sesji dziecko huśta się w hamaku, toczy w beczce, jeździ na deskorolce czy balansuje na kołysce. Przez zabawę przyjemną i interesującą dla dziecka dokonuje się integracja bodźców zmysłowych oraz doświadczeń płynących do ośrodkowego układu nerwowego, co pozwala na lepszą organizację działań.

 

trening uwagi słuchowej

Diagnoza

Diagnoza w treningu uwagi słuchowej metodą prof. Alberta Tomatisa polega na wykonaniu testu uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej. Badanie wykonuje się przy pomocy audiolaterometru. Test uwagi słuchowej składa się z badania uwagi słuchowej zewnętrznej, badania uwagi słuchowej wewnętrznej, badania lokalizacji źródła dźwięku, dyskryminacji wysokich dźwięków i testu lateralizacji słuchowej. Badanie poprzedzone jest dokładnym wywiadem, podczas którego zbierane są informacje o rozwoju psychoruchowym dziecka.

Faza bierna

Faza bierna składa się z kilku etapów terapeutycznych. Każdy podzielony jest na kilka lub kilkanaście dni. Długość takiej terapii jest uzależniona od potrzeb pacjenta lub stopnia jego dysfunkcji. Standardowy program trwa ok. 30 dni cyklicznego słuchania przez 1,5h (optymalnie min 3 x w tygodniu). Pomiędzy kolejnymi etapami fazy biernej zalecana jest kilkutygodniowa przerwa.

Faza aktywna

W fazie aktywnej pacjenci angażują się w ćwiczenia wokalne. Osoby powtarzają pojedyncze wyrazy oraz zdania lub czytają i śpiewają do mikrofonu połączonego z elektronicznym uchem. Elektroniczne ucho filtruje i parametryzuje odpowiednio głos i przetworzony wysyła przez słuchawki do uszu pacjenta. W ten sposób pacjent zaczyna słyszeć siebie inaczej, co w konsekwencji prowadzi do zmian w jego głosie i sposobie wypowiedzi.

Zamkij
Call Now Button
Skontaktuj się z nami