Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ODiTiS została stworzona dla osób, które w sposób szczególny potrzebują wsparcia. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na co dzień zmagających się z chorobami, deficytami czy zaburzeniami funkcjonowania. Doświadczony zespół specjalistów dokona diagnozy i zaproponuje Państwu indywidualnie dobraną terapię.

Na potrzeby placówek oświatowych i urzędów wystawiamy diagnozy i  opinie  zgodnie z obowiązującym prawem.

Realizujemy zajęcia terapeutyczne dla dzieci w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Do naszego Ośrodka zapraszamy dzieci i młodzież z wyzwaniami rozwojowymi, w tym

 • z Autyzmem,
 • z Zespołem Aspergera
 • z zespołami genetycznymi
 • z ADHD, ADD
 • niepełnosprawnością intelektualną
 • ze specyficznymi problemami uczenia się
 • z MPD
 • z zaburzeniami neurologicznymi
 • z zaburzeniami z zakresu integracji sensorycznej
 • z zaburzeniami mowy i komunikacji
 • z problemami przetwarzania słuchowego

Zapraszamy osoby dorosłe potrzebujące pomocy:

 • po udarach mózgu,
 • po neurologicznych urazach komunikacyjnych,
 • z zaburzeniami mowy na tle neurologicznym,
 • z dyzartrią
 • z dysfagią