Diagnostyka i terapia zaburzeń widzenia

Prawidłowa percepcja wzrokowa czyli prawidłowe spostrzeganie i analizowanie obserwowanych obrazów jest niezwykle ważne w naszym życiu, zwłaszcza w okresie edukacji. Zdolność ta może zostać zaburzona przez wady wzroku oraz nieprawidłowe widzenie obuoczne.

Zaburzenia widzenia znacznie obniżają możliwości edukacyjne dzieci. Niestety bardzo często zdarza się, że zostają one zauważone dopiero w wieku szkolnym kiedy to właśnie wzrok odgrywa dominującą rolę w procesie uczenia się. Dziecko nieświadome przyczyny trudności już na starcie doświadcza porażki. Wolniej od swoich rówieśników opanowuje naukę czytania, pisania, ma obniżoną koncentrację uwagi, często odczuwa zmęczenie czy też bóle oczu, bóle głowy. Być może nie jest tak sprawne motorycznie jak koledzy ze względu na obniżoną koordynację wzrokowo-ruchową. Co gorsza wszystko to wpływa na obniżenie samooceny dziecka.

Zaburzenia widzenia niestety nie mają w zwyczaju samoistnie mijać, wręcz przeciwnie nasilają się z biegiem czasu.

Z tej właśnie przyczyny niezwykle ważne jest, aby profilaktycznie dbać o zmysł wzroku dziecka. Rzadko zdarza się, że dziecko zakomunikuje nam problemy z widzeniem. Dzieje się tak dlatego, że nie ma świadomości, że może widzieć lepiej. Przyzwyczaiło się do swojego stanu widzenia i traktuje ten stan jako naturalny.

Dlatego niezmiernie ważne jest wykonywanie badań przesiewowych wzroku

Do najczęściej występujących zaburzeń widzenia należą:

 • zaburzenia akomodacji 
 • zaburzenia konwergencji
 • obniżona motoryka oka 
 • zaburzenia ruchów sakkadowych
 • zez ukryty 
 • zez jawny
 • niedowidzenie 

Należy podkreślić, że zaburzenia widzenia obuocznego mogą dotyczyć wszystkich. Nie tylko osób, które mają wadę refrakcji (krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm). Zaburzenia widzenia są pewnego rodzaju dysfunkcją układu wzrokowego niekoniecznie związaną z wadą refrakcji.

Dlaczego warto rozważyć sprawdzenie stanu widzenia obuocznego?

Po pierwsze należy mieć świadomość, że podstawowe badanie określające wadę refrakcji (nadwzroczność, krótkowzroczność, astygmatyzm) nie wykryje wszystkich problemów wzrokowych ponieważ nie jest na to ukierunkowane.

Po drugie korekcja okularowa nie zawsze rozwiązuje wszystkie problemy wzrokowe ponieważ wiele z nich można wyeliminować tylko odpowiednimi ćwiczeniami.

Po trzecie bardzo często dolegliwości związane z zaburzeniami widzenia, jak np. bóle głowy, nudności, niechęć do pracy z bliska, zmęczenie przy czytaniu, problemy z koncentracją nie są przez nas kojarzone ze wzrokiem.

Po czwarte niektóre z zaburzeń jak np. niedowidzenie mogą nie dawać nam żadnych objawów, a w rezultacie doprowadzić np. do zeza. I tutaj znowu należy podkreślić, że dzieci, u których występują problemy z widzeniem nie wiedzą, że mogą widzieć inaczej i w związku z tym najczęściej nie zgłoszą nam tych problemów. PROFILAKTYKA !!!

Po piąte współczesne czasy, postęp cywilizacyjny, błyskawiczny rozwój technologii wymuszają na naszym układzie wzrokowym nadmierną pracę z bliska. Nasze oczy nie są na to gotowe! Mają prawo w takiej sytuacji odmówić współpracy 

Podsumowując serdecznie zapraszamy na badanie widzenia obuocznego

Badanie polega na przeprowadzeniu szeregu procedur diagnostycznych, które pozwalają sprawdzić jak współpracują nasze oczy.

W naszej Poradni możecie wykonać:

 • Diagnozę ortoptyczną 
 • Badanie stanu widzenia obuocznego
 • Badanie pod kątem optodysleksji 
 • Badanie przesiewowe wzroku 
 • Badanie pod kątem zaburzeń akomodacji 
 • Badanie stanu widzenia obuocznego na synoptoforze 

W przypadku, gdy badanie widzenia wskaże na problemy funkcjonalne układu wzrokowego jest możliwość wdrożenia terapii przygotowanej indywidualnie w zależności od wyników badania.

Terapia prowadzona jest w dwóch formach:

 • Trening domowy – codzienne, systematyczne ćwiczenia (ok.15-20minut dziennie) ściśle według wskazań specjalisty i planu terapii.
 • Trening gabinetowy – systematyczne spotkania ze specjalistą w celu wykonywania bardziej złożonych ćwiczeń na odpowiednim sprzęcie oraz monitorowania postępów terapeutycznych . Częstotliwość spotkań ustalana jest indywidualnie w zależności od potrzeb.

 

Diagnozę jak i terapię przeprowadzamy przy użyciu specjalistycznych sprzętów. Tutaj prezentujemy niektóre z nich:

Synoptofor Oculus

urządzenie służące do oceny stanu widzenia obuocznego oraz do badania zeza. Na tym urządzeniu dokonujemy oceny:

 • jednoczesnej percepcji, czyli zdolności jednoczesnego widzenia dwóch różnych obrazów powstających na siatkówkach obu oczu
 • fuzji, czyli procesu pozwalającego na łączenie w mózgu dwóch obrazów z obu oczu w jeden
 • stereopsji , czyli widzenia przestrzennego
 • kąta obiektywnego i subiektywnego zeza
 • korespondencji siatkówkowej

Badanie polega na obserwowaniu odpowiednich obrazków umieszczonych w specjalnych tubach. Obrazki widziane są osobno przez każde oko. Dziecko ma za zadanie poruszając tubą połączyć te obrazki.

Badanie nie trwa długo, jest całkowicie bezinwazyjne i bezbolesne.

Testy stereoskopowe

sprawdzające widzenie przestrzenne w dali i bliży – test Langa I i II, test Muchy, test TNO, test Wortha, test Pappy z użyciem Bernelloskopu, Test Borisha II

Linijka aperturowa

lekkie urządzenie pozwalające na trening rezerw konwergencji fuzyjnej, dywergencji fuzyjnej. Stosowana w terapii u osób ze słabą stereopsją, różnicami fiksacji , tłumieniem, astenopią oraz problemami akomodacyjno-konwergencyjnymi.

Stymulator widzenia Campbella

specjalistyczne urządzenie używane w terapii niedowidzenia.

Koordynator narządu wzroku

urządzenie stosowane do ćwiczeń pleoptycznych w leczeniu niedowidzenia

Paletka z tranaglifami

doskonałe i wszechstronne narzędzie do ćwiczenia zarówno wergencji, jak i akomodacji.

Cheiroskop

służy do ćwiczeń konwergencji fuzyjnej w zezach i heteroforiach, ułatwia odtłumianie, budując u pacjenta umiejętność i świadomość jednoczesnego widzenia obuocznego.

Bernelloskop

doskonałe narzędzie do badania i ćwiczenia widzenia obuocznego w problemach zezowych i niezezowych. Umożliwia trening rezerw konwergencji fuzyjnej w kierunku egzo i eso oraz budowanie stabilnego widzenia obuocznego.

Krzyż Maddoxa

służy do pomiaru kąta zeza do dali, z dodatkowym zastosowaniem okularów Bagoliniego można zdiagnozować anomalie korespondencji siatkówkowej lub wykryć i zlokalizować obszary tłumienia

Lokalizator akustyczno świetlny

aparat stosuje się w leczeniu niedowidzenia, ćwiczeniach koordynacji oko-ręka włączając dodatkowo zmysł słuchu.

Rotator

urządzenie do ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, trening widzenia przestrzennego oraz ćwiczenia poprawy akomodacji oka

Serdecznie zapraszamy

MAGDALENA KRÓL-SLAS
Pedagog, Terapeuta metody Warnkego, Dyplomowana ortoptystka
Agnieszka Sus
Dyplomowana ortoptystka, Kontaktolog
Zamkij
Call Now Button
Skontaktuj się z nami