Terapia psychologiczna dla dzieci

Diagnoza psychologiczna w Oditis obejmuje

– ocenę rozwoju  psychospołecznego małego dziecka od 0-6 rż
Rodzicu, jeśli niepokoi Cię coś w rozwoju dziecka i zastanawiasz się, czy takie zachowanie jest prawidłowe, czy może  już trzeba podjąć jakieś działania zaradcze warto skonsultować to z psychologiem klinicznym. Na podstawie rozmowy/wywiadu z Państwem i obserwacji swobodnej zabawy dziecka, a także oceny rozwoju poszczególnych funkcji tj rozwój myślenia, rozwój społeczny, manipulacja, komunikacja, samoobsługa ustalimy, czy trzeba podjąć czy nie działania terapeutyczne
– określenie możliwości intelektualnych dzieci i młodzieży trafna ocena funkcjonowania poznawczego i emocjonalno-społecznego jest podstawą do planowania dalszych działań takich jak:

ocena gotowości szkolnej, czy diagnoza trudności w uczeniu się. W tym celu w zależności od potrzeby posługujemy się  Skalą Inteligencji Stanord-Binet 5 oraz Skalą IDS (Skalą Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci 5-10)

Terapia psychologiczna obejmuje

– terapię psychopedagogiczną małego dziecka z opóźnionym rozwojem psychoruchowym od 0-6 rż. Przygotujemy dla Państwa dziecka indywidualny program terapeutyczny, który będziemy realizować na indywidualnych spotkaniach oraz przekażemy wskazówki do wspierania rozwoju dziecka w domu 
– poszukiwanie sposobów rozwiązań na pojawiające się trudności wychowawcze  
 

Jesteśmy po to aby pomagć

oditis
mgr Marzena krzykalska
Psycholog kliniczny, Terapeuta Integracji Sensorycznej

terapia psychologiczna

terapia

czas

cena

Konsultacje psychologiczne

50 minut

 150 zł

Psychoterapia dzieci, młodzież, dorośli, pary, małżeństwa, rodziny

50 minut

 120 zł