Terapia psychologiczna dla dzieci

Diagnoza psychologiczna w Oditis obejmuje

– ocenę rozwoju  psychospołecznego małego dziecka od 0-6 rż
Rodzicu, jeśli niepokoi Cię coś w rozwoju dziecka i zastanawiasz się, czy takie zachowanie jest prawidłowe, czy może  już trzeba podjąć jakieś działania zaradcze warto skonsultować to z psychologiem klinicznym. Na podstawie rozmowy/wywiadu z Państwem i obserwacji swobodnej zabawy dziecka, a także oceny rozwoju poszczególnych funkcji tj rozwój myślenia, rozwój społeczny, manipulacja, komunikacja, samoobsługa ustalimy, czy trzeba podjąć czy nie działania terapeutyczne
– określenie możliwości intelektualnych dzieci i młodzieży trafna ocena funkcjonowania poznawczego i emocjonalno-społecznego jest podstawą do planowania dalszych działań takich jak:

ocena gotowości szkolnej, czy diagnoza trudności w uczeniu się. W tym celu w zależności od potrzeby posługujemy się  Skalą Inteligencji Stanord-Binet 5 oraz Skalą IDS (Skalą Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci 5-10)

Terapia psychologiczna obejmuje

– terapię psychopedagogiczną małego dziecka z opóźnionym rozwojem psychoruchowym od 0-6 rż. Przygotujemy dla Państwa dziecka indywidualny program terapeutyczny, który będziemy realizować na indywidualnych spotkaniach oraz przekażemy wskazówki do wspierania rozwoju dziecka w domu 
– poszukiwanie sposobów rozwiązań na pojawiające się trudności wychowawcze  
 

skontaktuj się z nami  >

Jesteśmy po to aby pomagć

terapeuta-oditis
mgr Marzena krzykalska
Psycholog kliniczny, Terapeuta Integracji Sensorycznej