Diagnostyka i terapia optodysleksji

Coraz częściej spotykamy się z terminem „Optodysleksja”. Pod tym terminem kryją się specyficzne trudności w nauce czytania i pisania podobne do dysleksji, jednak spowodowane zaburzeniami widzenia obuocznego i nieprawidłową akomodacją, bądź nieskorygowaną wadą refrakcji. Zaburzenia te powodują pewnego rodzaju niestabilność tekstu czytanego czy pisanego: zamazywanie, rozdwajanie, pływanie liter. Jeżeli dziecko nie widzi wyraźnie tekstu nie może płynnie czytać, ani poprawnie i starannie pisać. Dziecko musi zużyć masę energii na pokonanie tych trudności i w rezultacie jest zmęczone, czuje dyskomfort i niechęć do pracy z bliska.

Dysfunkcje widzenia oprócz negatywnego wpływu na czytanie i pisanie wpływają negatywnie na ogólny rozwój psychoruchowy dziecka, koncentrację uwagi, kształtowanie orientacji wzrokowo – przestrzennej, procesy myślowo-obrazowe, a to bezpośrednio może przełożyć się na trudności w nauce języków obcych, geometrii czy geografii.

Wszystko to wpływa negatywnie na stan emocjonalny dziecka, a jego samoocena pikuje w dół.

Objawy mogące wskazywać na optodysleksję:

Czytanie:

Niechęć do czytania, wolne tempo czytania, opuszczanie lub zamienianie liter, zgadywanie wyrazów, mylenie kolejności linijek czytanego tekstu, problemy z interpretacją czytanej treści

Pisanie:

Nieestetyczne pismo, krzywe litery, nietrzymanie się w liniaturze, wolne tempo pisania, opuszczanie liter, końcówek, części wyrazów, liczne błędy ortograficzne oraz trudności w przepisywaniu i w pisaniu ze słuchu, złe rozmieszczenie pracy pisemnej w przestrzeni

Ponadto dziecko może odczuwać duże zmęczenie podczas pracy z bliska, mieć trudności w przepisywaniu z tablicy, może skarżyć się na bóle głowy, może przechylać głowę podczas czytania lub odrabiania lekcji, tzw. wyrównawcze ustawienie głowy, może mieć problemy z oceną odległości, wpada na otaczające przedmioty czy meble, a także mieć trudności na lekcjach wychowania fizycznego.

Diagnoza optodysleksji

Diagnoza polega na przeprowadzeniu szeregu testów pozwalających na wnikliwą i dokładną ocenę zaburzeń współpracy oczu, np. zezów (ukryte, jawne), problemów z akomodacją, problemów z konwergencją, problemów z widzeniem przestrzennym itd.

Terapia optodysleksji

Dzięki odpowiednio dobranej terapii możliwe jest usprawnienie widzenia obuocznego. Systematyczne ćwiczenia prowadzone pod okiem specjalisty w gabinecie, systematyczne ćwiczenia prowadzone pod okiem rodzica w domu zgodnie z otrzymanym planem terapii, zaangażowanie rodziców i odpowiednia motywacja dziecka dają możliwość znacznej poprawy funkcjonowania układu wzrokowego.

Terapia wzrokowa może być stosowana u dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Jednak należy pamiętać, że największą skuteczność uzyskujemy u dzieci, a to ze względu na neuroplastyczność mózgu, która z wiekiem spada lecz nie zanika.

Terapia prowadzona jest w dwóch formach:

  • Trening domowy – codzienne, systematyczne ćwiczenia (ok.15-20minut dziennie) ściśle według wskazań specjalisty i planu terapii.
  • Trening gabinetowy – systematyczne spotkania ze specjalistą w celu wykonywania bardziej złożonych ćwiczeń na odpowiednim sprzęcie oraz monitorowania postępów terapeutycznych . Częstotliwość spotkań ustalana jest indywidualnie w zależności od potrzeb.

Serdecznie zapraszamy

ortoptystka-oditis
MAGDALENA KRÓL-SLAS
Pedagog, Terapeuta metody Warnkego, Dyplomowana ortoptystka
ortoptystka-oditis
Agnieszka Sus
Dyplomowana ortoptystka, Kontaktolog

cennik

diagnoza

czas

cena

Diagnoza pod kątem optodysleksji

ok. 90 minut

200 zł

terapia

czas

cena

Terapia optodysleksji

30 minut

50 minut

50 zł

90 zł