ODiTiS

 • Strona główna
 • Kontakt

Terapia
integracji
sensorycznej

Terapie
słuchowe

Terapia
logopedyczna

Terapia
ręki

SZCZEGÓŁY SZKOLEŃ

Neurofizjologiczne usprawnianie dzieci - aspekt logopedyczny

 

Prowadzący:

mgr Brzozowska – Misiewicz Ilona, wykładowca akademicki /UG, EUH-E, WSB, PWSNS, SWPS/, szkoleniowiec, autorka licznych publikacji z dziedziny logopedii, właścicielka firmy PROVITA Brzozowska – Misiewicz Ilona
- neurologopeda
- specjalista wczesnego wspomagania rozwoju
- certyfikowany międzynarodowy terapeuta koncepcji Castillo Moralesa
- certyfikowany międzynarodowy nauczyciel masażu Shantala Special Care
- terapeuta metody Neurofunkcjonalnej Reorganizacji wg.B. Padovan, ukończony I- IV moduł
- terapeuta konduktywnej terapii manualnej Sanjo, ukończony  I-III moduł

Facebook: PROVITA Ilona Brzozowska – Misiewicz


Odbiorcy:

studenci i terapeuci dzieci ze specyficznymi potrzebami.

Program szkolenia:

 • Powiązania pracy całego ciała z aparatem artykulacyjnym
 • Formy stymulacji dotykowej
 • Masaż logopedyczny
 • Połykanie, oddychanie – techniki stymulacji
 • Elementy wczesnego wspomagania rozwoju w oparciu o najnowsze koncepcje terapeutyczne
 • Problematyka karmienia
 • Zaburzenia karmienia
 • Praktyka własna

  Podczas szkolenia uczestnik zapoznany pozostaje z masażem logopedycznym , modyfikacją funkcjonowania kompleksu ustno – twarzowego, wybranymi aspektami neurorozwojowej stymulacji dzieci, praktycznymi przykładami ich rozwiązania.

Termin szkolenia: termin zostanie podany w nowym roku.

 

Godziny szkolenia: 9:00 – 16:00

 

Koszt: 400 zł

Zadatek w wysokości 100 zł należy wpłacić do 7 dni roboczych od nadesłanego formularza zgłoszeniowego (dane do płatności podane w e-mailu zwrotnym). Pozostała kwota płatna na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

 

Miejsce szkolenia:

Budynek Szkoły TE Vizja ul. Piekarnicza 16 b 80-126 Gdańsk


Na zajęcia prosimy zabrać ze sobą lalkę, koc, poduszeczkę, jogurt, banana, kabanosy, szpatułki, rękawiczki jednorazowe, chusteczki nawilżające !!!!!

 

Warunki przyjęcia na szkolenie:

- Wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na dole strony
-
Wpłacenie zadatku w wysokości 100 zł do 7 dni roboczych od nadesłanego formularza zgłoszeniowego (dane do płatności zostaną podane w e-mailu zwrotnym).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Terapia logopedyczna dziecka z

nieprawidłowościami
funkcjonowania aparatu ustno

– twarzowego


Prowadzący:

 

mgr Brzozowska – Misiewicz Ilona, wykładowca akademicki /UG, EUH-E, WSB, PWSNS, SWPS/, szkoleniowiec, autorka licznych publikacji z dziedziny logopedii, właścicielka firmy PROVITA Brzozowska – Misiewicz Ilona
- neurologopeda
- specjalista wczesnego wspomagania rozwoju
- certyfikowany międzynarodowy terapeuta koncepcji Castillo Moralesa
- certyfikowany międzynarodowy nauczyciel masażu Shantala Special Care
- terapeuta metody Neurofunkcjonalnej Reorganizacji wg.B. Padovan, ukończony I- IV moduł
- terapeuta konduktywnej terapii manualnej Sanjo, ukończony  I-III moduł

Facebook: PROVITA Ilona Brzozowska – Misiewicz

Odbiorcy:

 

studenci i terapeuci dzieci ze specyficznymi potrzebami.


Program szkolenia:

 

 1. Podstawy anatomii i biomechaniki pracy kompleksu ustno – twarzowego.
 2. Zagadnienia asymetrii aparatu artykulacyjnego i jej wpływu na artykulację.
 3. Nieprawidłowości napięcia mięśniowego rzutujące na funkcje orofacjalne.
 4. Zaburzenia sensoryczne kompleksu ustno – twarzowego – problematyka, terapia.
 5. Torowanie prawidłowego wzorca połykania śliny.
 6. Modyfikowanie nieprawidłowych wzorców oddechowych.
 7. Podstawy problematyki związanej z prawidłowym wzorcem podaży pokarmów i płynów.
 8. Praktyka własna.

Termin szkolenia: termin zostanie podany w nowym roku

Godziny szkolenia: 9:00 – 16:00

Koszt: 400 zł

Zadatek w wysokości 100 zł należy wpłacić do 7 dni roboczych od nadesłanego formularza zgłoszeniowego (dane do płatności podane w e-mailu zwrotnym). Pozostała kwota płatna na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

 

Miejsce szkolenia:
Budynek Szkoły TE Vizja ul. Piekarnicza 16 b 80-126 Gdańsk


Na szkolenie zapraszamy z chusteczkami nawilżającymi, rękawiczkami, szpatułkami, zagęszczonym sokiem, łyżeczką i owocem – banan, jabłko. Obowiązuje strój swobodny !!!!!

Warunki przyjęcia na szkolenie:


- Wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na dole strony
-
Wpłacenie zadatku w wysokości 100 zł do 7 dni roboczych od nadesłanego formularza zgłoszeniowego (dane do płatności zostaną podane w e-mailu zwrotnym).


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Self-Reg czyli metoda oparta na samoregulacji w

pracy
terapeuty, pedagoga, psychologa, logopedy”

Szkolenie jest przeznaczone zarówno dla specjalistów, którzy znają już metodę z książki Self-Reg i chcieliby pogłębić wiedzę oraz znaleźć jej praktyczne zastosowanie w pracy, jak i dla tych, dla których ta metoda jest czymś nowym.

Prowadzący:


Natalia Fedan - psycholożka, mama trójki dzieci, trenerka Self-Reg po kursie podstawowym oraz w trakcie zaawansowanego w Mehrit Centre, certyfikowana przedstawicielka Self-Reg na Polskę, autorka bloga https://self-reg.pl/ oraz współautorka bloga https://zyciowapsychologia.wordpress.com/ Prowadzi kursy online oraz warsztaty dla rodziców, pedagogów, psychologów, nauczycieli oraz konsultacje z wykorzystaniem Self-Reg dla rodziców i ich dzieci.


PROGRAM SZKOLENIA:

 

Dzień 1 Podstawy Self-Reg

1) Stres i jego wpływ na emocje i zachowanie dziecka - 1,5 h

a) mózg trójjedyny i dwie części układu nerwowego
b) kiedy dziecko nie czuje się bezpiecznie – o obszarach stresu

c) wpływ stresu opiekuna i rodzica na stres dziecka - o mózgowym Wi-Fi
d) błędne koło stresu - przyczyny i skutki

2) Samoregulacja – 1,5 h

a) jak wyjść z błędnego koła stresu – samoregulacja i kroki Self-Reg
b) czym jest samoregulacja i czym się różni od samokontroli
c) jak nauczyć dziecko samoregulacji
d) jak samemu nie utknąć w błędnym kole stresu w roli terapeuty, pedagoga, psychologa, logopedy

 

3) Zadbać o siebie – Self-Reg w roli terapeuty, rodzica, opiekuna – 1,5 h
4) Dyskusja: Jak Self-Reg może mi pomóc w pracy terapeuty, pedagoga, psychologa, logopedy – wstępne omówienie case study – 1,5 h

 

Dzień 2 Self-Reg w działaniu


1) Dostosować Self-Reg do wieku – 1,5 h

a) Self-Reg jako metoda dla ludzi w każdym wieku – o plastycznym mózgu i uniwersalnych zasadach
b) od niemowlęcia do nastolatka, a nawet dalej – o rozwoju mózgu i specyfice grup wiekowych
c) Self-Reg dla dorosłych

2) Co stresuje dzieci i nas samych – wprowadzenie do obszarów stresu i samoregulacji - 1,5 h

a) obszary stresu i samoregulacji,
b) typowe stresory i sposoby na ich redukcję

3) Krok po kroku czyli jak stosować kroki Self-Reg – case study – 3h

 

Termin: wiosna 2018


Czas trwania: 2 dni (12h + przerwy pomiędzy modułami)


Godziny szkolenia: 10:00 - 17:00


Koszt: 450 zł


Zadatek w wysokości 100 zł należy wpłacić do 7 dni roboczych od nadesłanego formularza zgłoszeniowego (dane do płatności podane w e-mailu zwrotnym). Pozostała kwota płatna na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
Miejsce szkolenia: Budynek Szkoły TE Vizja ul. Piekarnicza 16 b, 80-126 Gdańsk

Uczestnicy kursu otrzymują:
Zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki przyjęcia na szkolenie:

- Wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na dole strony
-
Wpłacenie zadatku w wysokości 100 zł do 7 dni roboczych od nadesłanego formularza zgłoszeniowego (dane do płatności zostaną podane w e-mailu zwrotnym).

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

4-Cyfrowy Kwestionariusz Diagnostyczny - FASD

Temat szkolenia:

STOSOWANIE 4-CYFROWEGO KWESTIONARIUSZA DIAGNOSTYCZNEGO FASD W PRAKTYCZNEJ, ILOŚCIOWEJ DIAGNOSTYCE ZABURZEŃ ZE SPEKTRUM POALKOHOLOWYCH WRODZONYCH ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH W ZESPOŁACH INTERDYSCYPLINARNYCH

Zapraszamy specjalistów na szkolenie w zakresie praktycznej diagnostyki FASD (Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych) przy pomocy polskiej wersji 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD (Kwestionariusz Waszyngtoński).

Prowadzący:

dr n. med. Małgorzata Klecka, specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD (ukończony kurs pod kierownictwem prof. Susan Astley, FAS DPN University of Washington) trener, socjoterapeuta, terapeutka psychodynamiczna, terapeuta neurorozwoju, w trakcie 3-letniego szkolenia z terapii traumy (Somatic Experiencing).
Współautorka książki „Dziecko z FASD: różnicowania i podstawy terapii", autorka polskiej wersji skali obrazkowej do oceny cech dysmorfii twarzy walidowanej w ramach pracy statutowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii).


mgr Iwona Palicka, specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD (ukończony kurs pod kierownictwem prof. Susan Astley, FAS DPN University of Washington), specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog, terapeuta metod neurorozwojowych, w trakcie 3-letniego szkolenia z terapii traumy (Somatic Experiencing).

Odbiorcy: 
lekarze (pediatrzy, genetycy, neurolodzy, psychiatrzy, psychiatrzy dzieci i młodzieży, neonatolodzy, osoby szkolące się w tych specjalizacjach), psycholodzy, neuropsycholodzy, pedagodzy, mgr pielęgniarstwa, terapeuci neurorozwojowi, logopedzi, neurologopedzi.

Zagadnienia:
1. Czym jest Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) i Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych
2. Wyzwania diagnostyczne, stosowane na świecie podejścia diagnostyczne
3. Korzyści ze stosowania 4-cyfrowego Kodu Diagnostycznego.
4. Diagnostyka różnicowa, inne zespoły wad wrodzonych i zaburzenia psychiczne współistniejące z FASD.
5. Formularz diagnostyczny FASD.
6. Instrukcje określania 4-cyfrowego kodu diagnostycznego.
4-cyfrowa skala diagnostyczna:

 

 • Ocena wzrostu.
 • Ocena fenotypu twarzy.
 • Ocena dysfunkcji OUN: podstawy diagnozy neuropsychologicznej, podstawy wiedzy o neurorozwoju, różnicowanie uszkodzeń pre- i postnatalnych.
 • Ocena ekspozycji na alkohol.
 • Ocena innych rodzajów ekspozycji oraz zdarzeń w okresie pre- i postnatalnym

7. Kategorie diagnostyczne (n = 22)
8. 4-cyfrowe kody diagnostyczne w ramach każdej kategorii diagnostycznej.
9. Podsumowania kliniczne dla każdej z 22 kategorii diagnostycznych
10. Ćwiczenia praktyczne.


Termin:

02-03 czerwiec 2018
Godziny szkolenia:
1 dzień: 10.30-17.30
2 dzień:  9.00-15.00

Czas trwania:
18 godz. dydaktycznych
Metody:
wykład, prezentacja multimedialna, warsztat, opis przypadku, elementy superwizji, ćwiczenia praktyczne
Koszt:
650 zł
Zadatek w wysokości 250 zł należy wpłacić do 7 dni roboczych od nadesłanego formularza zgłoszeniowego (dane do płatności podane w e-mailu zwrotnym). Pozostała kwota płatna na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Miejsce szkolenia:
Budynek Szkoły TE Vizja ul. Piekarnicza 16 b 80-126 Gdańsk

Uczestnicy kursu otrzymują:
Zaświadczenia o uczestnictwie, komplet materiałów szkoleniowych – w tym podręcznik diagnostyczny w wersji polskiej autorstwa prof. Susan Astley (University of Washington) i dostęp do potrzebnych narzędzi diagnostycznych. 

Warunki przyjęcia na szkolenie:
- Wypełnienie formularza zgłoszenia (
www.oditis.pl)

- Wpłacenie zadatku w wysokości 250 zł po zakwalifikowaniu się na listę uczestników (dane do płatności zostaną podane w e-mailu zwrotnym)
- Deklaracja gotowości do podjęcia pracy diagnostycznej w zespole interdyscyplinarnym i tworzenia sieci diagnostycznej FASD
- Gotowość do pracy o charakterze superwizyjnym po zakończeniu szkolenia

....................................................................................................


SIHAND® Zintegrowany Trening Pisania


Prowadzący:

Agnieszka Rosa - pedagog, terapeuta zajęciowy, terapeuta integracji sensorycznej, ortoptystka, autorka Szkoły Terapii Ręki©, metody SIhand®

Forma:
Wykłady, ćwiczenia, analiza materiału filmowego

Czas trwania:
6 dni (50 godzin)

Daty szkoleń:
część I: Termin zostanie ustalony po zebraniu się grupy
część II:Termin zostanie ustalony po zebraniu się grupy


Godziny szkoleń:
pt- 10.00 – 17.00, sob- 9.00 – 16.00, niedz. 9.00 – 14.00

Miejsce szkolenia:
Budynek Szkoły TE Vizja ul. Piekarnicza 16 b 80-126 Gdańsku

Koszt:
990 zł

Adresaci kursu:
pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, nauczyciele, terapeuci zajęciowi, terapeuci integracji sensorycznej, fizjoterapeuci

Szkolenie składa się z 2 części:

 

 1. Obejmująca zagadnienia związane z oceną: rozwoju sensoryczno- motorczną, sprawności, jak również prezentująca ćwiczenia usprawniające ciało i rękę
 2. Diagnozą i terapią ręki, korekcją nieprawidłowego chwytu pisarskiego w ramach metody SIhand®

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wielopłaszczyznowym podejściem do tematu terapii ręki i wspomagania funkcji pisania. Program  Zintegrowany trening pisania SIhand® bazuje na szkoleniu Terapia ręki i wspomaganie funkcji pisania ale wzbogacony jest wiedzą uzyskaną w ramach  badań naukowych, na podstawie których  obserwowano wzorce grafomotoryczne u dzieci. Dzięki temu diagnoza i terapia SIhand® jest niezwykle skuteczna w pracy nad umiejętnościami grafomotorycznymi, korekcją chwytu pisarskiego oraz uzyskaniem prawidłowego wzorca motorycznego podczas aktywności stolikowej. Pozwala na lepszą pracę całego ciała i ręki.
Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się również w jaki sposób korygować nieprawidłowy chwyt pisarski pracując z ciałem dziecka, budując właściwą stabilizację oraz usprawniając rękę dziecka. Często samo stosowanie nakładek ułatwiających utrzymanie prawidłowego chwytu czy ćwiczenia manualne, grafomotoryczne nie przynoszą pożądanego efektu. Wtedy należy przyjrzeć się problemowi bliżej, poszukać czynników zaburzających pracę samej ręki, aby w konsekwencji znaleźć odpowiedź na pytanie:
Dlaczego dziecko ma nieprawidłowy chwyt?


Program Szkolenia

 

Część I - Diagnoza i terapia ręki

 

· Terapia ręki- wprowadzenie do zagadnienia - Zanim dziecko zacznie pisać…

 

 1. Przedstawienie czynników zaburzających pracę ręki
 2. Czynniki warunkujące rozwój sprawności grafomotorycznych
 3. Miejsce sprawności ręki w rozwoju psychomotorycznym dziecka
 4. Sterowanie ruchem – mózgowe mechanizmy kontroli ruchu
 5. Mózgowa organizacja pisania
 6. Anatomia i fizjologia ręki
 7. Kontrola posturalna a funkcje ręki w tym sprawność grafomotoryczna
 8. Wpływ obniżonego napięcia mięśniowego na rozwój małej motoryki
 9. Warsztat: ocena stabilizacji centralnej u dzieci
 10. Warsztat: prezentacja ćwiczeń normalizujących napięcie mięśniowe oraz wzmacniające mięśnie posturalne
 11. Uczenie się czynności motorycznych
 12. Praksja a sprawność ręki
 13. Równowaga, aktywne siedzenie a terapia ręki
 14. Warsztat: ćwiczenia praktyczne usprawniające funkcje ręki
 15. Wpływ Integracji Sensorycznej  na rozwój małej motoryki
 16. Warsztat: Masaż sensoryczny rąk©
 17. Propriocepcja, somatognozja a  praca rąk
 18. Terapia ręki w dążeniu do samoobsługi- analiza umiejętności samoobsługowych w kontekście motorycznym
 19. Warsztat: Bajki- pomagajki© czyli zabawy rozwijające umiejętności samoobsługowe
 20. Warsztat: Gry manualne© – prezentacja zabaw i gier rozwijających sprawność ręki i grafomotorykę
 21. Zapoznanie z autorskim narzędziem diagnostycznym w ramach programu: Zintegrowany trening pisania SIhand®

Część II - Analiza wzorców grafomotorycznych i korekcja nieprawidłowego chwytu pisarskiego©

 1. Rozwój chwytu pisarskiego u dziecka
 2. Chwyt pisarski a chwyt fizjologiczny
 3. Analiza postawy ciała, ruchu rąk podczas pisania u dzieci prawo i leworęcznych oraz innych czynności manualnych
 4. Analiza wzorców grafomotorycznych u dzieci u osób dorosłych
 5. Analiza rysunku dziecka w kontekście sprawności grafomotorycznych
 6. Przyczyny nieprawidłowego chwytu pisarskiego- analiza materiału filmowego
 7. Przygotowanie ciała i ręki do pisania – budowanie prawidłowej stabilizacji
 8. Warsztat: zastosowanie Opaski grafomotorycznej© w terapii ręki oraz podczas nauki pisania
 9. Korekcja nieprawidłowego chwytu pisarskiego©
 10. Terapia ręki w pracy z dzieckiem leworęcznym
 11. Wpływ zaburzeń funkcji wzrokowych na rozwój umiejętności motorycznych i grafomotorycznych
 12. Diagnoza podstawowych funkcji wzrokowych w ramach narzędzia diagnostycznego: Zintegrowany trening pisania SIhand®
 13. Warsztat: Grafosensoryka© czyli od ruchu przez rysunek do pisania
 14. Zapoznanie z metodyką prowadzenia zajęć terapii ręki
 15. Omówienie przebiegu oceny i terapii funkcji ręki
 16. Konstruowanie planu terapii ręki, pisanie opinii
 17. Podsumowanie zebranych informacji

Każdy uczestnik otrzyma:

certyfikat ukończenia 50 godzinnego  szkolenia Zintegrowany trening pisania SIhand®

Udział w szkoleniu daje uprawnienia do prowadzenia zajęć z elementami metody SIhand®, pełne uprawnienia pracy metodą daje udział w superwizji
Uwaga: w trakcie szkolenia Zintegrowany trening pisania SIhand® zostanie ustalony termin superwizji z osobą prowadzącą. Koszt superwizji również ustalany z Panią Agnieszką Rosą.
Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie nagrania dokumentującego swoją pracę z dzieckiem ( terapia ręki, korekcja nieprawidłowego chwytu pisarskiego ).

 

- otrzyma broszuręTerapia ręki- zabawy i ćwiczenia rozwijające sprawność ręki dziecka

- Opaskę grafomotoryczną©· - komplet materiałów teoretycznych

 

Założenia superwizji:

 1. Superwizja zakłada przygotowanie materiału filmowego dokumentującego własną pracę metodą SIhand®
 2. Superwizja to 10 godzin dydaktycznych intensywnej pracy podczas której omawiany jest materiał filmowy. Każdy uczestnik odbywa superwizję w wymiarze 10h. Omawianie nagrań odbywa się przy całej grupie superwizyjnej.
 3. Do superwizji  można przystąpić po ukończeniu szkolenia Zintegrowany trening pisania SIhand®.
 4. Uczestnicy po ukończeniu tego superwizji otrzymują certyfikat upoważniający do prowadzenia zajęć autorską metodą SIhand®

   

  Uwaga:
  Program szkolenia zakłada uczestnictwo w superwizji, natomiast nie jest ona obowiązkowa. Podnosi własną wiedzę i umiejętności, pozwala na uzyskanie pytań, które zazwyczaj pojawiają się już po ukończonym szkoleniu w trakcie pracy z dzieckiem.
  Superwizje będą organizowane dwa razy w roku. W superwizji można uczestniczyć wielokrotnie. W przypadku większej ilości chętnych na superwizję niż zakładanych miejsc- zostanie ustalony dodatkowy termin superwizji. Podczas superwizji zostanie omówiony również Arkusz Zintegrowanego treningu pisania SIhand®- wyjaśnione różnice w odniesieniu do wcześniejszego narzędzia diagnostycznego oraz sam program SIhand®. W przypadku dużej ilości chętnych zostanie uruchomiony oddzielny nabór


Informacje organizacyjne:

Prosimy o zabranie ze sobą wygodnego ubrania oraz butów na zmianę 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Sensomotoryczyna Terapia Widzenia®


Prowadzący:

Agnieszka Rosa - pedagog, ortoptysta, terapeuta zajęciowy, terapeuta integracji sensorycznej, autorka metody: Sensomotorycznej terapii widzenia©

 

Forma:

wykład, warsztat, studium przypadku- praca z dzieckiem

 

Czas trwania:

6 dni ( 60 godzin)

 

Daty szkoleń:

część I: TERMIN ZOSTANIE USTALONY PO ZEBRANIU SIĘ GRUPY 
część II:TERMIN ZOSTANIE USTALONY PO ZEBRANIU SIĘ GRUPY

 

Godziny szkoleń:
część I i II
Piątek 10.00-17.00

Sobota 9.00-17.30
Niedz. 9.00-15.00

Miejsce szkolenia:
Budynek Szkoły TE Vizja ul. Piekarnicza 16 b 80-126 Gdańsku

Koszt:
1050zł

 

Adresaci szkolenia: pedagodzy, tyflopedagodzy, terapeuci pedagogiczni, ortoptyści, fizjoterapeuci, rehabilitanci wzroku, terapeuci integracji sensorycznej

 

Szkolenie pokazuje:

 • jak wykorzystać stymulację wzroku podczas zajęć integracji sensorycznej, fizjoterapii
 • jak można wzbogacić o aspekt sensoryczny klasyczną terapię ortoptyczną
 • jak pracować z dziećmi z trudnościami w uczeniu się czytania angażując zmysł wzroku, słuchu, przedsionkowy i proprioceptywny
 • jak stosować słuchawki  Forbrain® do treningu słuchowo-głosowego  podczas zajęć reedukacyjnych, terapii integracji sensorycznej, terapii widzenia
 • jak wykorzystywać testy i pomoce sensoRo® w diagnozie i terapii

Program szkolenia:

Część I

 

 1. Integracja sensoryczna- wprowadzenie do zagadnienia
 2. Anatomia narządu wzroku
 3. Fizjologia i neurofizjologia widzenia
 4. Mechanizm ruchowy gałek ocznych
 5. Rozwój widzenia u dzieci
 6. Zaburzenia widzenia obuocznego
 7. Percepcja wzrokowa
 8. Mózgowe mechanizmy uczenia się
 9. Zaburzenia wzrokowe a nauka
 10. Wpływ zaburzeń w przetwarzaniu sensorycznym na naukę
 11. Warsztat: Diagnoza funkcji wzrokowych oraz procesu widzenia – prezentacja metod i technik oceniających widzenie oraz autorskiego narzędzia diagnozującego
 12. Diagnoza funkcji wzrokowych – analiza materiału filmowego

Część II

 

 1. Statyczna terapia funkcji wzrokowych
 2. Dynamiczna terapia funkcji wzrokowych
 3. Sensomotoryczna terapia widzenia
 4. Warsztat: Terapia funkcji wzrokowych- analiza materiału filmowego
 5. Warsztat: Praca w grupach – omawianie przeprowadzonej terapii, konstruowanie opinii

Uczestnicy kursu otrzymują:

- certyfikat zaświadczający o ukończeniu kursu Sensomotoryczna terapia widzenia© w wymiarze 60  godzin dydaktycznych,


Udział w szkoleniu daje uprawnienia do prowadzenia zajęć z elementami metody Sensomotorycznej terapii widzenia®, pełne uprawnienia pracy metodą daje udział w superwizji

Uwaga: w trakcie szkolenia Sensomotoryczna terapia widzenia® zostanie ustalony termin superwizji z osobą prowadzącą. Koszt superwizji również ustalany z Panią Agnieszką Rosą.
Warunkiem uczestnictwa jest:
przygotowanie nagrania dokumentującego swoją pracę metodą Sensomotorycznej terapii widzenia©

- komplet materiałów teoretycznych

- materiały niezbędne do wykonania diagnozy w wersji podstawowej( Arkusz diagnozy funkcji wzrokowych u dziecka sensoRo®, przysłonka, linijka, fiksator)

Superwizja:

 1. Superwizja zakłada przygotowanie materiału filmowego dokumentującego własną pracę metodą Sensomotorycznej terapii widzenia©
 2. Superwizja to 10 godzin dydaktycznych intensywnej pracy podczas której omawiany jest materiał filmowy. Każdy uczestnik odbywa superwizję w wymiarze 10h. Omawianie nagrań odbywa się przy całej grupie superwizyjnej.
 3. Do superwizji  można przystąpić po ukończeniu szkolenia Sensomotoryczna terapia widzenia©.
 4. Uczestnicy po ukończeniu tego superwizji otrzymują certyfikat upoważniający do prowadzenia zajęć autorską metodą Sensomotoryczna terapia widzenia©
 5. Uwaga: program szkolenia zakłada uczestnictwo w superwizji, natomiast nie jest ona obowiązkowa. Podnosi własną wiedzę i umiejętności, pozwala na uzyskanie pytań, które zazwyczaj pojawiają się już po ukończonym szkoleniu w trakcie pracy z dzieckiem.
 6. Superwizje będą organizowane raz w roku. W superwizji można uczestniczyć wielokrotnie. W przypadku większej ilości chętnych na superwizję niż zakładanych miejsc- zostanie ustalony dodatkowy termin superwizji.

Kurs prowadzony na bazie autorskiej metody Sensomotoryczna terapia widzenia sensoRo®
Informacje organizacyjne:

 1. Liczba miejsc: szkolenie do 20 osób
 2. Prosimy o zabranie ze sobą wygodnego ubrania oraz butów na zmianę
Formularz zgłoszeniowy
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane