OFERTA

diagnoza

czas

cena

Konsultacje z zakresu psychotraumatologii

60 minut

od 200 zł

Konsultacje psychologiczne

50 minut

od 150 zł

Konsultacje psychologiczne z obszaru spraw sądowych

120 minut

60 minut

od 300 zł

od 200 zł

Diagnoza procesów integracji sensorycznej:

1. spotkanie: wywiad z rodzicami – ok. 1 godz.

2. spotkanie: badanie dziecka – od 1,5 do 2 godz.

3. warsztaty

3 godziny

500 zł

Spotkanie warsztatowe dla rodziców, które ma na celu wprowadzenie rodziców w istotę integracji sensorycznej ok. 3 godziny Warsztaty organizowane są w soboty raz w miesiącu.

3 godziny

150 zł

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna dziecka

2 spotkania po ok. 2 godziny

500 zł

Diagnoza psychologiczna rozwoju dziecka

120 minut

250 zł

Diagnoza neurologopedyczna

2 spotkania

150 zł

Badanie gotowości szkolnej

2 spotkania po ok. 2 godziny

500 zł

Diagnoza centralnego przetwarzania słuchowego według metody prof. A. Tomatisa

Badanie kontrolne – bezpłatnie

Nagranie głosu matki – bezpłatnie

Możliwość bezpłatnego treningu dla Rodzica (tylko faza bierna)

60 minut

200 zł

Diagnoza centralnego przetwarzania informacji wzrokowych i słuchowych metodą Warnkego (diagnoza zawiera przesiewowe badanie wzroku)

60 minut

200 zł

Diagnoza funkcjonalna dziecka – Kartami Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP)

(wywiad, badanie, opisanie)

400 zł

Monachijska Funkcjonalna Diagnoza Rozwojowa

(wywiad, badanie, opisanie)

400 zł

Diagnoza ortoptyczna (szczegółowa opisowa interpretacja wyników wraz z zaleceniami – dodatkowo płatna 50 zł)

50-80 minut

150 zł

Diagnoza pod kątem optodysleksji

ok. 90 minut

200 zł

Badanie stanu widzenia obuocznego (szczegółowa opisowa interpretacja wyników wraz z zaleceniami – dodatkowo płatna 50 zł)

50-60 minut

100 zł

Przesiewowe badanie wzroku

ok. 30 minut

50 zł

Badanie na synoptoforze – jednoczesnej percepcji, fuzji wraz z zakresem, stereoskopii oraz korespondencji siatkówkowej.

ok. 20 minut

40 zł

Badanie pod kątem zaburzeń akomodacji

– amplituda

– odpowiedź

– stabilność

– stałość

ok. 60 minut

100 zł

Diagnostyka specjalistyczna (np. opinie zespołu specjalistów obszaru sądowego)

Czas i cena uzgadniane są indywidualnie, w zależności od zakresu

terapia

czas

cena

Terapia integracji sensorycznej

50 minut

90 zł

Metoda Warnkego

I etap – trening automatyzacji funkcji podstawowych (Brain-Boy Universal)      opcja z 15-dniowym treningiem domowym + 200 zł (konieczność uiszczenia zwrotnej kaucji w wysokości 300 zł za użyczenie sprzętu).

II etap – trening lateralny (Alpha Trainer)

50 minut

10 sesji

50 minut

10 sesji

80 zł

750 zł

90 zł

850 zł

Trening uwagi słuchowej – faza bierna

90 minut

100 zł

Trening uwagi słuchowej – faza czynna

90 minut

120 zł

Terapia pedagogiczna

50 minut

80 zł

Terapia ręki

45 minut

80 zł

Psychoterapia dzieci, młodzież, dorośli, pary, małżeństwa, rodziny

60 minut

od 150 zł

Terapia EMDR

60 minut

od 150 zł

Terapia w zaburzeniach widzenia obuocznego

30 minut

50 minut

50 zł

90 zł

Terapia optodysleksji

30 minut

50 minut

50 zł

90 zł

Zamkij
Call Now Button
Skontaktuj się z nami