OFERTA

 

diagnoza

czas

 cena

Konsultacje z zakresu psychotraumatologii

60 minut

200 zł

Konsultacje psychologiczne

50 minut

150 zł

Konsultacje psychologiczne z obszaru spraw sądowych

120 minut

60 minut

300 zł

200 zł

Diagnoza procesów integracji sensorycznej:

1. spotkanie: wywiad z rodzicami – ok. 1 godz.

2. spotkanie: badanie dziecka – od 1,5 do 2 godz.

3. spotkanie warsztatowe: które, ma na celu wprowadzenie rodziców w istotę integracji sensorycznej oraz omówienie diagnozy dziecka – ok. 3 godz.

Warsztaty organizowane są w soboty raz w miesiącu.

3 godziny + 3 godzinne warsztaty

600 zł

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna dziecka2 spotkania po ok. 2 godziny

500 zł

Diagnoza psychologiczna rozwoju dziecka

120 minut

250 zł

Badanie gotowości szkolnej2 spotkania po ok. 2 godziny

600 zł

Diagnoza centralnego przetwarzania słuchowego według metody prof. A. Tomatisa

Badanie kontrolne – bezpłatnie

Nagranie głosu matki – bezpłatnie

Możliwość bezpłatnego treningu dla Rodzica (tylko faza bierna)

60 minut

200 zł

Diagnoza centralnego przetwarzania informacji wzrokowych i słuchowych metodą Warnkego

60 minut

200 zł

Diagnoza funkcjonalna dziecka – Kartami Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP)(wywiad, badanie, opisanie)

400 zł

Monachijska Funkcjonalna Diagnoza Rozwojowa(wywiad, badanie, opisanie)

400 zł

Diagnostyka specjalistyczna (np. opinie zespołu specjalistów obszaru sądowego)

Czas i cena uzgadniane są indywidualnie, w zależności od zakresu

terapia

czas 

 cena

Terapia integracji sensorycznej

50 minut

90 zł

Metoda Warnkego

I etap – trening automatyzacji funkcji podstawowych (Brain-Boy Universal)

opcja z 15-dniowym treningiem domowym + 200 zł (konieczność uiszczenia zwrotnej kaucji w wysokości 300 zł za użyczenie sprzętu).

II etap – trening lateralny (Alpha Trainer)

50 minut

10 sesji po 50 min.

50 minut

10 sesji

80 zł

750 zł

90 zł

750 zł

Trening uwagi słuchowej – faza bierna

90 minut

100 zł

Trening uwagi słuchowej – faza czynna

90 minut

120 zł

Terapia pedagogiczna

50 minut

80 zł

Terapia ręki

45 minut

80 zł

Psychoterapia dzieci, młodzież, dorośli, pary, małżeństwa, rodziny

60 minut

150 zł

Terapia EMDR

60 minut

150 zł

 

Zamkij
Call Now Button
Skontaktuj się z nami