KURSY NA TERAPEUTĘ INTEGRACJI SENSORYCZNEj

Ośrodek prowadzi kursy I, II i III moduł na terapeutę integracji sensorycznej. Ukończenie III modułu kursu i zdanie przypisanych egzaminów teoretycznych oraz praktycznych pozwala na uzyskanie Certyfikatu Terapeuty Integracji Sensorycznej dającego uprawnienia do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej na terenie Polski oraz poza jej granicami.

Kurs adresowany jest do  absolwentów studiów  z następujących kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, logopedia, rehabilitacja, pielęgniarstwo, medycyna. Absolwentów wszystkich kierunków obowiązuje przygotowanie pedagogiczne.

 

Terminy kursów na Terapeutę Integracji Sensorycznej w 2022 roku

I moduł 

Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej

zakres tematyczny:

 • wprowadzenie do neuroanatomii

 • zagadnienia neuroplastyczności

 • integracja sensoryczna wg J. Ayres

 • typologie i charakterystyka wzorców przetwarzania sensorycznego

 • budowa i funkcje układów sensorycznych

 • demonstracja, nauka i ćwiczenie wybranych prób klinicznych

 • inne narzędzia diagnostyczne

Prowadzący: 
mgr Ewa Romanik, neurologopeda, psychotraumatolog, terapeuta i nauczyciel metody SI

Termin: 

TRWAJĄ ZAPISY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ KURSU NA 2023 ROK – zapisz się 
 • Czas trwania kursu: 5 dni – 50 godzin wykładowych w godzinach 9:00 – 17:00

 • Cena: 1500 zł

 • Miejsce kursu:  Gdańsk

 • Decyduje tylko i wyłącznie kolejność wysyłanych zgłoszeń.

 

II moduł

Diagnoza zaburzeń procesów sensorycznych 

zakres tematyczny:

 • prezentacja, nauka i ćwiczenie przeprowadzania prób klinicznych

 • prezentacja, nauka i ćwiczenie wykonywania Testów Południowo-Kalifornijskich

 • opracowywanie wyników Południowo-Kalifornijskich Testów Integracji Sensorycznej

 • charakterystyka rodzajów zaburzeń integracji sensorycznej

 • zaburzenia przetwarzania bodźców sensorycznych u małych dzieci

 • zaburzenia samoregulacji wg klasyfikacji DC:0-3R/DC:0-5

 • rodzaje zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci z ADHD i dysleksją

 • nieprawidłowości przebiegu procesów integracji sensorycznej u dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy

 • rozumowanie kliniczne zmierzające do postawienia diagnozy

 • opracowywanie raportów w oparciu o wyniki przeprowadzonego badania

 • planowanie terapii oraz diety sensorycznej

 • metody i techniki terapeutyczne wspierające terapię SI

 • egzamin teoretyczny z treści I i II modułu

Prowadzący: 
mgr Ewa Romanik – neurologopeda, psychotraumatolog, terapeuta i nauczyciel metody SI

Termin: 

21.10-30.10.2022 – trwa ustalanie listy uczestników

TRWAJĄ ZAPISY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ KURSU NA 2023 ROK – zapisz się 
 • Czas trwania kursu: 10 dni – 100 godzin wykładowych w godzinach 9.00 – 15.45 (+ 45 min. pracy własnej)

 • Cena: 3000 zł

 • Miejsce kursu:  Gdańsk
 • Decyduje tylko i wyłącznie kolejność wysyłanych zgłoszeń.

III moduł 

poświęcony przede wszystkim praktyce

Terapia integracji sensorycznej i diagnoza zaburzeń procesów sensorycznych jako współtowarzyszących

zakres tematyczny:

 • nieprawidłowości w przebiegu procesów integracji sensorycznej u dzieci z zaburzeniami neurorozwojowym, neurologicznymi, zespołami genetycznymi

 • egzamin praktyczny (obejmujący wszystkie Testy Południowo-Kalifornijskie i próby kliniczne)

 • codzienne zajęcia praktyczne na sali do terapii SI

Prowadzący: 
mgr Ewa Romanik – neurologopeda, psychotraumatolog, terapeuta i nauczyciel metody SI

Termin: 

08.08-13.08.2022 

07.12-12.12.2022 

TRWAJĄ ZAPISY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ KURSU NA 2023 ROK – zapisz się 
 • Czas trwania kursu:  6 dni – 60 godzin wykładowych w godzinach 9.00 – 15.45 (+ 45 min. pracy własnej)

 • Cena: 1600 zł

 • Miejsce kursu:  Gdańsk

 • Decyduje tylko i wyłącznie kolejność wysyłanych zgłoszeń.

prowadzący:

Ewa Romanik

mgr Ewa Romanik – logopeda, neurologopeda, psychotraumatolog, terapeuta integracji sensorycznej, nauczyciel metody integracji sensorycznej, doświadczony terapeuta dzieci z zaburzeniami rozwoju, z dysfunkcjami neurologicznymi, z niepełnosprawnością, z zespołami genetycznymi oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Specjalizuje się w diagnostyce zaburzeń SI. Wykładowca akademicki.Twórca autorskich programów dla szkół wyższych oraz autorskich szkoleń, kursów i warsztatów z zakresu SI. Dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ODITIS

oditis

Ośrodek Diagnozy Terapii i Szkoleń ODITIS Ewa Romanik

Tel. 532-106-128, wt-czw godz. 9:00 – 14:00

w pozostałych dniach prosimy o kontakt drogą elektroniczną  e-mail: szkolenia@oditis.pl

opłaty za kursy: PKO BP 68 1020 1169 0000 8802 0131 8732  

REGON 141724421      NIP 5831940814

fatima.l@oditis.pl tel. 532-106-128
koordynator-oditis
fatima lubian
koordynator ds. szkoleń i administracji