KURSY NA TERAPEUTĘ INTEGRACJI SENSORYCZNEj

Ośrodek prowadzi kursy I, II i III moduł na terapeutę integracji sensorycznej. Ukończenie III modułu kursu i zdanie przypisanych egzaminów teoretycznych oraz praktycznych pozwala na uzyskanie Certyfikatu Terapeuty Integracji Sensorycznej dającego uprawnienia do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej na terenie Polski oraz poza jej granicami.

Kurs adresowany jest do  absolwentów studiów  z następujących kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, logopedia, rehabilitacja, pielęgniarstwo, medycyna. Absolwentów wszystkich kierunków obowiązuje przygotowanie pedagogiczne.

 

Terminy kursów na Terapeutę Integracji Sensorycznej w 2022 roku

I moduł

Prowadzący: 
mgr Jolanta Kazanowska, neurologopeda, terapeuta i nauczyciel metody SI
mgr Ewa Romanik, neurologopeda, psychotraumatolog, terapeuta i nauczyciel metody SI

Termin: 

05.02-09.02.2022 – wolne miejsca

 • Czas trwania kursu: 5 dni – 50 godzin wykładowych w godzinach 9:00 – 16:30

 • Cena: 1500 zł

 • Miejsce kursu: Ateneum Szkoła Wyższa ul. 3-go Maja 25A, 80-802 Gdańsk

 • Decyduje tylko i wyłącznie kolejność wysyłanych zgłoszeń.

 

II moduł

Prowadzący: 
mgr Jolanta Kazanowska – neurologopeda, terapeuta i nauczyciel metody SI
mgr Ewa Romanik – neurologopeda, psychotraumatolog, terapeuta i nauczyciel metody SI

Termin: 

25.03-03.04.2022 – wolne miejsca

21.10-30.10.2022 – wolne miejsca

 • Czas trwania kursu: 10 dni – 100 godzin wykładowych w godzinach 9:00 – 16:30

 • Cena: 3000 zł

 • Miejsce kursu: Ateneum Szkoła Wyższa ul. 3-go Maja 25A, 80-802 Gdańsk

 • Decyduje tylko i wyłącznie kolejność wysyłanych zgłoszeń.

III moduł

Prowadzący: 
mgr Jolanta Kazanowska – neurologopeda, terapeuta i nauczyciel metody SI
mgr Ewa Romanik – neurologopeda, psychotraumatolog, terapeuta i nauczyciel metody SI

Termin: 

08.08-13.08.2022 – wolne miejsca

07.12-12.12.2022 – wolne miejsca

 • Czas trwania kursu:  6 dni – 60 godzin wykładowych w godzinach 9:00 – 16:30

 • Cena: 1600 zł

 • Miejsce kursu: Ateneum Szkoła Wyższa ul. 3-go Maja 25A, 80-802 Gdańsk

 • Decyduje tylko i wyłącznie kolejność wysyłanych zgłoszeń.

prowadzący

Dyrektor Poradni Ewa Romanik - oditis

Ewa Romanik

mgr Ewa Romanik – logopeda, neurologopeda, psychotraumatolog, terapeuta integracji sensorycznej, nauczyciel metody integracji sensorycznej, doświadczony terapeuta dzieci z zaburzeniami rozwoju, z dysfunkcjami neurologicznymi, z niepełnosprawnością, z zespołami genetycznymi oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Specjalizuje się w diagnostyce zaburzeń SI. Wykładowca akademicki.Twórca autorskich programów dla szkół wyższych oraz autorskich szkoleń, kursów i warsztatów z zakresu SI. Dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ODITIS

Jolanta Kazanowska

mgr pedagogiki, neurologopeda, terapeuta i nauczyciel integracji sensorycznej, wieloletni Prezes PSTIS

Prelegent na Konferencji Naukowej PSTIS w 2017 r.

Instruktor masażu Shantala, specjalista w zakresie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju oraz alternatywnych i wspomagających metod komunikacji AAC.

Wieloletni terapeuta pracujący z niemowlętami, dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym, wykazujących szczególne potrzeby w zakresie wspierania rozwoju i rehabilitacji.

Absolwentka Podyplomowych Studiów Logopedycznych na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizacyjnych studiów podyplomowych z neurologopedii na UMCS w Lublinie oraz studiów podyplomowych na SWPS w Warszawie.

Autorka publikacji, szkoleń oraz warsztatów prowadzonych min. dla PSTIS, GPP, PZL, WCIES, fundacji i stowarzyszeń; wykładowca na studiach podyplomowych, prelegentka na konferencjach. Opiekun praktyk studenckich.

oditis
oditis
oditis
szkolenie-oditis

Ośrodek Diagnozy Terapii i Szkoleń ODITIS Ewa Romanik

Tel. 532-106-128, wt-czw godz. 9:00 – 14:00

w pozostałych dniach prosimy o kontakt drogą elektroniczną  e-mail: szkolenia@oditis.pl

opłaty za kursy: PKO BP 68 1020 1169 0000 8802 0131 8732  

REGON 141724421      NIP 5831940814

fatima.l@oditis.pl tel. 532-106-128
koordynator-oditis
fatima lubian
koordynator ds. szkoleń i administracji