Formularz zgłoszeniowy na diagnozę

    Imię i nazwisko opiekuna:

    1. WYSYŁAJĄC FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA DIAGNOZĘ POTWIERDZAJĄ PAŃSTWO, ŻE ZAPOZNALI SIĘ Z INFORMACJAMI NA NASZEJ STRONIE
    2. W PORADNI OBOWIĄZUJE ZMIANA OBUWIA