Formularz zgłoszeniowy na diagnozę

    Imię i nazwisko opiekuna:

    / w naszej Poradni obowiązuje zmiana obuwia /