TERAPIA  EMDR

Terapia EMDR (Eye Movement  Desensitization and Reprocessing), została opracowana i rozpropagowana przez Francine Shapiro ze Stanów Zjednoczonych. Obecnie ta metoda terapii jest znana i praktykowana na całym świecie. Ze względu na osiągane efekty jest jednym z podstawowych narzędzi terapeutycznych wykorzystywanych w odniesieniu do pracy z traumą i zaburzeniami lękowymi.

EMDR – przyjęta polska nazwa techniki terapeutycznej sformułowana jako „Terapia odwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych” choć nie jest dokładnym tłumaczeniem, czy wyjaśnieniem, po części, ukazuje główną technikę stosowaną w EMDR.
Francine Shapiro w 1987 r. zauważyła, iż szybkie oraz  powtarzające się ruchy gałek ocznych wpływają na obniżenie się poziomu lęku doświadczanego przez osoby, które wcześniej doświadczyły tragicznego, traumatycznego wydarzenia.
W toku rozwoju badań nad poznanym zjawiskiem zauważyła, iż również inne formy oddziaływania na osobę, która doznała w swojej historii życia traumy, przynoszą podobny efekt, co oddziaływanie za pomocą gałek ocznych. W wyniku badań i obserwacji wprowadziła dodatkowe formy oddziaływań, stymulacji tj.: stymulacja dotykowa (tapping), stymulacja dźwiękiem.
Podejście EMDR od wielu lat jest rekomendowane przez takie organizacje jak: Światowa Organizacja Zdrowia (2013), the American Psychiatric Association (2004), Ministerstwo Obrony USA (2004)…
EMDR okazuje się również skuteczne w pomocy pacjentom, którzy zgłaszają się z innym spektrum zaburzeń niż te, które rozwijają się w wyniku bezpośrednio doznanej traumy.
Zastosowanie EMDR jest wysoce skuteczne w terapii przedłużającej się ponad normatywnie żałoby, depresji,  zaburzeń zachowania połączonych z agresją u młodzieży,  objawów pewnego spektrum fobii, lęku, podwyższonego poziomu stresu, zaburzeń psychosomatycznych, podwyższonego dyskomfortu psychicznego doznawanego w związku z doświadczanymi chorobami somatycznymi, itd.
Pełne spektrum nie zostało jeszcze w pełni odkryte a liczne badania ujawniają coraz to nowe, obszary możliwości zastosowania EMDR w codziennej praktyce psychoterapeutycznej.
Terapia EMDR może być stosowana (po spełnieniu pewnych warunków) u dzieci, młodzieży, osób dorosłych, seniorów. Może być łączona z innymi formami leczenia.

Dariusz M. Kecler
Psycholog, Psychotraumatolog, psychoterapeuta EMDR

Serdecznie zapraszam
psycholog-oditis
Dariusz M. Kecler
Psycholog, Psychotraumatolog, Psychoterapeuta EMDR

cennik

terapia

czas

cena

Terapia EMDR

60 minut

od 150 zł