ZARZĄDZENIE COVID - 19

Zarządzenie

Dyrektora Ośrodka Diagnozy Terapii i Szkoleń ODITIS Ewa Romanik

z dnia 16 października 2020r.

w sprawie obowiązujących procedur w związku z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Drodzy Klienci,

W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z ogłoszeniem stanu epidemicznego COVID – 19 i wejściu w strefę czerwoną informujemy o podjętych działaniach.

Naszym priorytetem jest teraz zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom i prowadzącym szkolenia. Zapewniamy, iż podczas organizowanych przez nas szkoleń zostaną zachowane wszelkie środki bezpieczeństwa związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19.

Na bieżąco monitorujemy komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego i stosujemy się do wytycznych.

Dyrektor podaje do wiadomości i zarządza co następuje:

1. Przed każdym szkoleniem weryfikowane są na bieżąco wszystkie informacje o stanie zdrowia poszczególnych uczestników szkolenia.

2. Codziennie odbywają się zajęcia praktyczne z zachowaniem wytycznych antycovidowych.

3. Stosujemy zasadę „jeden uczestnik = jeden stolik” z zachowaniem odpowiednich odstępów.

4. Wykładowcy otrzymali szczegółowe wytyczne i wskazówki do postępowania, które zapewniają jak największe bezpieczeństwo prowadzonych szkoleń.

6. Monitorujemy i przypominamy wszystkim o wymaganej higienie – stosujemy i udostępniamy uczestnikom środki antybakteryjne.

7. Dezynfekujemy sprzęt, unikamy podawania rąk i często myjemy ręce.

8. Przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa w części wspólnej (korytarze, toalety).

9. Wykładowcy nie są w bezpośredniej grupie ryzyka. W najbliższym otoczeniu wykładowców i pracowników naszego Ośrodka nie ma osób poddanych kwarantannie oraz chorych, którzy przebywają w szpitalach i stwierdzono u nich zakażenie.

10. Przed każdym projektem szkoleniowym weryfikujemy wszystkie informacje, będąc z Państwem w kontakcie a uczestnicy codziennie wypełniają ankiety dotyczące stanu zdrowia.

11. Zwiększamy ilość środków higienicznych. Łazienki zostały wyposażone w płyny antybakteryjne. Wszystkie miejsca newralgiczne takie jak: klamki, stoły, poręcze dezynfekujemy na bieżąco. Wietrzymy sale szkoleniowe.

12. Naczynia (sztućce, łyżeczki, itp.), z których uczestnicy korzystają są jednorazowe, ponadto każdy z uczestników szkolenia otrzymuje własny kubek.

13. Obiady podane są w jednorazowych opakowaniach serwowane na sali wykładowej, z zachowaniem bezpiecznych odstępów.

14. Na bieżąco monitorujemy komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego i stosujemy się do wytycznych.

Kontakt

poradnia@oditis.pl

szkolenia@oditis.pl

+48 532-106-128

Call Now Button