Ciastoterapia

Ciastoterapia jedna zabawa wiele korzyści

Małe dziecko rozwija się bardzo szybko, a dzieciństwo to jeden z najważniejszych etapów w życiu każdego człowieka. Intensywnie zmienia się liczba i rodzaj połączeń między neuronami, czyli synaps, które decydują o sprawności mózgu. Obowiązkiem rodziców, opiekunów i nauczycieli jest dopomóc dziecku, aby mózg jego rozwinął się jak najlepiej. Jakość tego rozwoju kształtują na każdym kroku czynniki środowiskowe, w tym żłobek, przedszkole i szkoła, w których dzieci spędzają dużą część swojego czasu.

Interakcje między dzieckiem, a jego środowiskiem w pierwszych latach życia decydują o sieci połączeń w mózgu i tworzą kontekst dalszego rozwoju i uczenia się. Proces tworzenia się nowych połączeń we wczesnych etapach rozwoju dziecka przebiega na dwa sposoby :

  1. STYMULACJA
  • To wspieranie rozwoju, nauka nowych umiejętności, zabawa, przebywanie w różnorodnym środowisku, które zachęca do działania oraz twórczego poznawania świata
  1. DIETA
  • Zawierająca odpowiednią ilość tłuszczów (stanowiących istotny składnik komórek nerwowych i ich osłonek) oraz węglowodanów, które pozwalają je odżywiać nawet podczas snu.

Założenia i cele

Program ciastoterapii oparto na czterech KLUCZOWYCH dla rozwoju dziecka założeniach, które najefektywniej wspierają powyższe dwa procesy.

STYMULACJA ZMYSŁÓW    

Dzieci poznają świat wielozmysłowo. Dzięki stymulacji zmysłów tworzą się liczne połączenia między komórkami nerwowymi. Im więcej tych połączeń, tym dziecko lepiej funkcjonuje i się rozwija. Dzieci powinny patrzeć, słyszeć, wąchać, dotykać i smakować otaczający ich świat.

ZBILANSOWANA DIETA

Bogata w zdrowe tłuszcze (stanowiących istotny składnik komórek nerwowych i ich osłonek) oraz w węglowodany, które pozwalają je odżywiać nawet podczas snu. Budowanie pozytywnych relacji z jedzeniem i kształtowanie zdrowych nawyków jest kluczowe dla rozwoju tak samo jak odpowiednia stymulacja.

DOŚWIADCZENIE (PRAKTYKA)

Układ nerwowy uczy się głównie przez działanie (learning by doing). Stawiamy szczególną uwagę na realny udział w zabawie poprzez doświadczenie, bo to własna inwencja oraz poczucie sprawczości są kluczem do efektywnego rozwoju dzieci. Dzieci muszą przeżyć daną sytuację, a nie tylko o niej posłuchać lub zobaczyć ją na planszy.

SAMODZIELNOŚĆ

Budzenie inicjatywy i samodzielności dzieci zarówno w działaniu jak i myśleniu wyrabia poczucie odpowiedzialności za podjęte zadania i wspiera budowanie wiary w swoje możliwości.

ZABAWA

Bezpośrednie doświadczenie, komunikacja (relacje) oraz samodzielne odkrywanie w formie zabawy mają podstawowe znaczenie dla rozwoju pełnego potencjału dzieci.

RELACJE

Pozytywne relacje z jedzeniem = zdrowe nawyki = dobrze odżywiony i sprawny mózg (układ nerwowy).

Wspólne posiłki i ich przyrządzanie = wspiera budowanie zaufania i więzi między ludźmi.

Ciastoterapia to innowacyjny program oparty na stymulacji wielozmysłowej, który wspiera rozwój dzieci poprzez ZABAWĘ w NATURALNYM środowisku. Program składa się z zajęć kulinarno-sensorycznych.

Jedyny taki program, który łączy :

  • Stymulację wszystkich 7 zmysłów podczas jednej zabawy
  • Edukację prozdrowotną
  • Budowanie pozytywnych relacji z innymi, z jedzeniem, a także samym sobą

Zapraszamy na zajęcia grupowe z Licencjonowanym Edukatorem Ciastoterapii wspierające stymulację wielozmysłową, rozwijające małą motorykę, a także oswajające z różnorodnością smaków i uczące współpracy w grupie.
Ciastoterapia to jedyny taki program edukacyjny wspierający rozwój dzieci holistycznie poprzez pełną stymulację wielozmysłową i kreatywną edukację żywieniową.
Zajęcia odbywać się będą 1x w miesiącu w sobotę, czas realizacji 90 min, grupa 7-10 osób, koszt 60zł.
Start po utworzeniu się grupy

Serdecznie Zapraszam

Ania

Cennik

Ciastoterapia

60
  • terapia czas cena Ciastoterapia grupa 7 - 10 osób
  • 90 min

Kontakt

poradnia@oditis.pl

szkolenia@oditis.pl

trauma@oditis.pl

+48 532-106-128

Call Now Button