ODiTiS

  • Strona główna
  • Kontakt

Terapia
integracji
sensorycznej

Terapie
słuchowe

Terapia
logopedyczna

Terapia
ręki

Ośrodek zaprasza Państwa na:

  • Terapię integracji sensorycznej
  • Terapię logopedyczną
  • Terapię neurologopedyczną
  • Terapię ręki
  • Terapię psychologiczną i pedagogiczną
  • Terapię dysleksji metodą Warnkego
  • Terapię metodą Tomatisa

TERAPIA

Celem naszych działań jest prowadzenie terapii logopedycznej, psychologicznej oraz pedagogicznej dzieci i dorosłych z problemami na podłożu neuro- psycho- fizjologicznym w oparciu o nowoczesne metody oraz technologie.

Ćwiczenia logopedyczne mają na celu przygotować dziecko do nabywania kompetencji językowych. Aby było to jednak możliwe należy usprawnić nie tylko aparat artykulacyjny oraz dostosować odpowiedni system komunikacji alternatywnej czy wspomagającej. W przypadku dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami stosowane metody są znacznie rozwinięte.

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Termin integracja sensoryczna określa prawidłową organizację wrażeń sensorycznych (bodźców) napływających przez receptory. Oznacza to, że mózg, otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów (wzrok, słuch, równowaga, skóra, mięśnie, stawy i ścięgna), dokonuje ich rozpoznania, segregowania i interpretacji oraz integruje je z wcześniejszymi doświadczeniami. Na tej podstawie mózg tworzy odpowiednią do sytuacji reakcję nazywaną adaptacyjną. Jest to adekwatne i efektywne reagowanie na wymogi otoczenia. Może to być odpowiedź ruchowa jak i myślowa.
Integracja sensoryczna jest procesem, dzięki któremu mózg otrzymując informację ze wszystkich systemów zmysłowych dokonuje ich segregacji, rozpoznania, interpretacji i integracji z wcześniejszymi doświadczeniami.
Integracja sensoryczna w życiu człowieka rozpoczyna się już w okresie płodowym i trwa do około 7 roku życia. Nierozwinięcie określonych umiejętności w kolejnych stadiach rozwoju powoduje powstawanie trudności w funkcjonowaniu i zachowaniu dziecka.

Najważniejszymi systemami sensorycznymi są system przedsionkowy, proprioceptywny i dotykowy. Zaczynają one pracować bardzo wcześnie, jeszcze w okresie prenatalnym. Ich prawidłowe funkcjonowanie wpływa na pracę pozostałych zmysłów, przyczynia się do rozwoju napięcia mięśniowego, koordynacji ruchowej, reakcji równoważnych, ruchów oczu, świadomości ciała. Terapia integracji sensorycznej może być prowadzona wyłącznie przez certyfikowanego terapeutę, a jej podstawą jej diagnoza.
Terapia integracji sensorycznej określana jest mianem „naukowej zabawy”. Podczas sesji dziecko huśta się w hamaku, toczy w beczce, jeździ na deskorolce czy balansuje na kołysce. Przez zabawę przyjemną i interesującą dla dziecka dokonuje się integracja bodźców zmysłowych oraz doświadczeń płynących do ośrodkowego układu nerwowego, co pozwala na lepszą organizację działań.