ODiTiS

 • Strona główna
 • Kontakt

Terapia
integracji
sensorycznej

Terapie
słuchowe

Terapia
logopedyczna

Terapia
ręki

SZCZEGÓŁY SZKOLEŃ

Neurofizjologiczne usprawnianie dzieci - aspekt logopedyczny

 

Prowadzący:

mgr Brzozowska – Misiewicz Ilona, wykładowca akademicki /UG, EUH-E, WSB, PWSNS, SWPS/, szkoleniowiec, autorka licznych publikacji z dziedziny logopedii, właścicielka firmy PROVITA Brzozowska – Misiewicz Ilona
- neurologopeda
- specjalista wczesnego wspomagania rozwoju
- certyfikowany międzynarodowy terapeuta koncepcji Castillo Moralesa
- certyfikowany międzynarodowy nauczyciel masażu Shantala Special Care
- terapeuta metody Neurofunkcjonalnej Reorganizacji wg.B. Padovan, ukończony I- IV moduł
- terapeuta konduktywnej terapii manualnej Sanjo, ukończony  I-III moduł

Facebook: PROVITA Ilona Brzozowska – Misiewicz


Odbiorcy:

studenci i terapeuci dzieci ze specyficznymi potrzebami.

Program szkolenia:

 • Powiązania pracy całego ciała z aparatem artykulacyjnym
 • Formy stymulacji dotykowej
 • Masaż logopedyczny
 • Połykanie, oddychanie – techniki stymulacji
 • Elementy wczesnego wspomagania rozwoju w oparciu o najnowsze koncepcje terapeutyczne
 • Problematyka karmienia
 • Zaburzenia karmienia
 • Praktyka własna

  Podczas szkolenia uczestnik zapoznany pozostaje z masażem logopedycznym , modyfikacją funkcjonowania kompleksu ustno – twarzowego, wybranymi aspektami neurorozwojowej stymulacji dzieci, praktycznymi przykładami ich rozwiązania.

Termin szkolenia: termin zostanie podany w nowym roku.

 

Godziny szkolenia: 9:00 – 16:00

 

Koszt: 400 zł

Zadatek w wysokości 100 zł należy wpłacić do 7 dni roboczych od nadesłanego formularza zgłoszeniowego (dane do płatności podane w e-mailu zwrotnym). Pozostała kwota płatna na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

 

Miejsce szkolenia:

Budynek Szkoły TE Vizja ul. Piekarnicza 16 b 80-126 Gdańsk


Na zajęcia prosimy zabrać ze sobą lalkę, koc, poduszeczkę, jogurt, banana, kabanosy, szpatułki, rękawiczki jednorazowe, chusteczki nawilżające !!!!!

 

Warunki przyjęcia na szkolenie:

- Wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na dole strony
-
Wpłacenie zadatku w wysokości 100 zł do 7 dni roboczych od nadesłanego formularza zgłoszeniowego (dane do płatności zostaną podane w e-mailu zwrotnym).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Terapia logopedyczna dziecka z

nieprawidłowościami
funkcjonowania aparatu ustno

– twarzowego


Prowadzący:

 

mgr Brzozowska – Misiewicz Ilona, wykładowca akademicki /UG, EUH-E, WSB, PWSNS, SWPS/, szkoleniowiec, autorka licznych publikacji z dziedziny logopedii, właścicielka firmy PROVITA Brzozowska – Misiewicz Ilona
- neurologopeda
- specjalista wczesnego wspomagania rozwoju
- certyfikowany międzynarodowy terapeuta koncepcji Castillo Moralesa
- certyfikowany międzynarodowy nauczyciel masażu Shantala Special Care
- terapeuta metody Neurofunkcjonalnej Reorganizacji wg.B. Padovan, ukończony I- IV moduł
- terapeuta konduktywnej terapii manualnej Sanjo, ukończony  I-III moduł

Facebook: PROVITA Ilona Brzozowska – Misiewicz

Odbiorcy:

 

studenci i terapeuci dzieci ze specyficznymi potrzebami.


Program szkolenia:

 

 1. Podstawy anatomii i biomechaniki pracy kompleksu ustno – twarzowego.
 2. Zagadnienia asymetrii aparatu artykulacyjnego i jej wpływu na artykulację.
 3. Nieprawidłowości napięcia mięśniowego rzutujące na funkcje orofacjalne.
 4. Zaburzenia sensoryczne kompleksu ustno – twarzowego – problematyka, terapia.
 5. Torowanie prawidłowego wzorca połykania śliny.
 6. Modyfikowanie nieprawidłowych wzorców oddechowych.
 7. Podstawy problematyki związanej z prawidłowym wzorcem podaży pokarmów i płynów.
 8. Praktyka własna.

Termin szkolenia: termin zostanie podany w nowym roku

Godziny szkolenia: 9:00 – 16:00

Koszt: 400 zł

Zadatek w wysokości 100 zł należy wpłacić do 7 dni roboczych od nadesłanego formularza zgłoszeniowego (dane do płatności podane w e-mailu zwrotnym). Pozostała kwota płatna na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

 

Miejsce szkolenia:
Budynek Szkoły TE Vizja ul. Piekarnicza 16 b 80-126 Gdańsk


Na szkolenie zapraszamy z chusteczkami nawilżającymi, rękawiczkami, szpatułkami, zagęszczonym sokiem, łyżeczką i owocem – banan, jabłko. Obowiązuje strój swobodny !!!!!

Warunki przyjęcia na szkolenie:


- Wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na dole strony
-
Wpłacenie zadatku w wysokości 100 zł do 7 dni roboczych od nadesłanego formularza zgłoszeniowego (dane do płatności zostaną podane w e-mailu zwrotnym).


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Self-Reg czyli metoda oparta na samoregulacji w

pracy
terapeuty, pedagoga, psychologa, logopedy”

Szkolenie jest przeznaczone zarówno dla specjalistów, którzy znają już metodę z książki Self-Reg i chcieliby pogłębić wiedzę oraz znaleźć jej praktyczne zastosowanie w pracy, jak i dla tych, dla których ta metoda jest czymś nowym.

Prowadzący:


Natalia Fedan - psycholożka, mama trójki dzieci, trenerka Self-Reg po kursie podstawowym oraz w trakcie zaawansowanego w Mehrit Centre, certyfikowana przedstawicielka Self-Reg na Polskę, autorka bloga https://self-reg.pl/ oraz współautorka bloga https://zyciowapsychologia.wordpress.com/ Prowadzi kursy online oraz warsztaty dla rodziców, pedagogów, psychologów, nauczycieli oraz konsultacje z wykorzystaniem Self-Reg dla rodziców i ich dzieci.


PROGRAM SZKOLENIA:

 

Dzień 1 Podstawy Self-Reg

1) Stres i jego wpływ na emocje i zachowanie dziecka - 1,5 h

a) mózg trójjedyny i dwie części układu nerwowego
b) kiedy dziecko nie czuje się bezpiecznie – o obszarach stresu

c) wpływ stresu opiekuna i rodzica na stres dziecka - o mózgowym Wi-Fi
d) błędne koło stresu - przyczyny i skutki

2) Samoregulacja – 1,5 h

a) jak wyjść z błędnego koła stresu – samoregulacja i kroki Self-Reg
b) czym jest samoregulacja i czym się różni od samokontroli
c) jak nauczyć dziecko samoregulacji
d) jak samemu nie utknąć w błędnym kole stresu w roli terapeuty, pedagoga, psychologa, logopedy

 

3) Zadbać o siebie – Self-Reg w roli terapeuty, rodzica, opiekuna – 1,5 h
4) Dyskusja: Jak Self-Reg może mi pomóc w pracy terapeuty, pedagoga, psychologa, logopedy – wstępne omówienie case study – 1,5 h

 

Dzień 2 Self-Reg w działaniu


1) Dostosować Self-Reg do wieku – 1,5 h

a) Self-Reg jako metoda dla ludzi w każdym wieku – o plastycznym mózgu i uniwersalnych zasadach
b) od niemowlęcia do nastolatka, a nawet dalej – o rozwoju mózgu i specyfice grup wiekowych
c) Self-Reg dla dorosłych

2) Co stresuje dzieci i nas samych – wprowadzenie do obszarów stresu i samoregulacji - 1,5 h

a) obszary stresu i samoregulacji,
b) typowe stresory i sposoby na ich redukcję

3) Krok po kroku czyli jak stosować kroki Self-Reg – case study – 3h

 

Termin: wiosna 2018


Czas trwania: 2 dni (12h + przerwy pomiędzy modułami)


Godziny szkolenia: 10:00 - 17:00


Koszt: 450 zł


Zadatek w wysokości 100 zł należy wpłacić do 7 dni roboczych od nadesłanego formularza zgłoszeniowego (dane do płatności podane w e-mailu zwrotnym). Pozostała kwota płatna na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
Miejsce szkolenia: Budynek Szkoły TE Vizja ul. Piekarnicza 16 b, 80-126 Gdańsk

Uczestnicy kursu otrzymują:
Zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki przyjęcia na szkolenie:

- Wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na dole strony
-
Wpłacenie zadatku w wysokości 100 zł do 7 dni roboczych od nadesłanego formularza zgłoszeniowego (dane do płatności zostaną podane w e-mailu zwrotnym).

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

4-Cyfrowy Kwestionariusz Diagnostyczny - FASD

Temat szkolenia:

STOSOWANIE 4-CYFROWEGO KWESTIONARIUSZA DIAGNOSTYCZNEGO FASD W PRAKTYCZNEJ, ILOŚCIOWEJ DIAGNOSTYCE ZABURZEŃ ZE SPEKTRUM POALKOHOLOWYCH WRODZONYCH ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH W ZESPOŁACH INTERDYSCYPLINARNYCH

Zapraszamy specjalistów na szkolenie w zakresie praktycznej diagnostyki FASD (Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych) przy pomocy polskiej wersji 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD (Kwestionariusz Waszyngtoński).

Prowadzący:

dr n. med. Małgorzata Klecka, specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD (ukończony kurs pod kierownictwem prof. Susan Astley, FAS DPN University of Washington) trener, socjoterapeuta, terapeutka psychodynamiczna, terapeuta neurorozwoju, w trakcie 3-letniego szkolenia z terapii traumy (Somatic Experiencing).
Współautorka książki „Dziecko z FASD: różnicowania i podstawy terapii", autorka polskiej wersji skali obrazkowej do oceny cech dysmorfii twarzy walidowanej w ramach pracy statutowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii).


mgr Iwona Palicka, specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD (ukończony kurs pod kierownictwem prof. Susan Astley, FAS DPN University of Washington), specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog, terapeuta metod neurorozwojowych, w trakcie 3-letniego szkolenia z terapii traumy (Somatic Experiencing).

Odbiorcy: 
lekarze (pediatrzy, genetycy, neurolodzy, psychiatrzy, psychiatrzy dzieci i młodzieży, neonatolodzy, osoby szkolące się w tych specjalizacjach), psycholodzy, neuropsycholodzy, pedagodzy, mgr pielęgniarstwa, terapeuci neurorozwojowi, logopedzi, neurologopedzi.

Zagadnienia:
1. Czym jest Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) i Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych
2. Wyzwania diagnostyczne, stosowane na świecie podejścia diagnostyczne
3. Korzyści ze stosowania 4-cyfrowego Kodu Diagnostycznego.
4. Diagnostyka różnicowa, inne zespoły wad wrodzonych i zaburzenia psychiczne współistniejące z FASD.
5. Formularz diagnostyczny FASD.
6. Instrukcje określania 4-cyfrowego kodu diagnostycznego.
4-cyfrowa skala diagnostyczna:

 

 • Ocena wzrostu.
 • Ocena fenotypu twarzy.
 • Ocena dysfunkcji OUN: podstawy diagnozy neuropsychologicznej, podstawy wiedzy o neurorozwoju, różnicowanie uszkodzeń pre- i postnatalnych.
 • Ocena ekspozycji na alkohol.
 • Ocena innych rodzajów ekspozycji oraz zdarzeń w okresie pre- i postnatalnym

7. Kategorie diagnostyczne (n = 22)
8. 4-cyfrowe kody diagnostyczne w ramach każdej kategorii diagnostycznej.
9. Podsumowania kliniczne dla każdej z 22 kategorii diagnostycznych
10. Ćwiczenia praktyczne.


Termin:

02-03 czerwiec 2018
Godziny szkolenia:
1 dzień: 10.30-17.30
2 dzień:  9.00-15.00

Czas trwania:
18 godz. dydaktycznych
Metody:
wykład, prezentacja multimedialna, warsztat, opis przypadku, elementy superwizji, ćwiczenia praktyczne
Koszt:
650 zł
Zadatek w wysokości 250 zł należy wpłacić do 7 dni roboczych od nadesłanego formularza zgłoszeniowego (dane do płatności podane w e-mailu zwrotnym). Pozostała kwota płatna na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Miejsce szkolenia:
Budynek Szkoły TE Vizja ul. Piekarnicza 16 b 80-126 Gdańsk

Uczestnicy kursu otrzymują:
Zaświadczenia o uczestnictwie, komplet materiałów szkoleniowych – w tym podręcznik diagnostyczny w wersji polskiej autorstwa prof. Susan Astley (University of Washington) i dostęp do potrzebnych narzędzi diagnostycznych. 

Warunki przyjęcia na szkolenie:
- Wypełnienie formularza zgłoszenia (
www.oditis.pl)

- Wpłacenie zadatku w wysokości 250 zł po zakwalifikowaniu się na listę uczestników (dane do płatności zostaną podane w e-mailu zwrotnym)
- Deklaracja gotowości do podjęcia pracy diagnostycznej w zespole interdyscyplinarnym i tworzenia sieci diagnostycznej FASD
- Gotowość do pracy o charakterze superwizyjnym po zakończeniu szkolenia

....................................................................................................


 

Formularz zgłoszeniowy
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane