ODiTiS

  • Strona główna
  • Kontakt

Terapia
integracji
sensorycznej

Terapie
słuchowe

Terapia
logopedyczna

Terapia
ręki

OFERTA

DIAGNOZA CZAS CENA
Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna dziecka 2 spotkania po ok. 2 godziny 500 zł
Konsultacje psychologiczne do 1,5 godz. 90 zł
Diagnoza psychologiczna rozwoju dziecka 2 godziny 250 zł
Diagnoza  przetwarzania centralnego informacji wzrokowych i słuchowych wg Warnkego 60 minut 150 zł

Diagnoza procesów integracji sensorycznej:

 

  • 1 spotkanie (rodzic-diagnosta): wywiad z rodzicem - ok. 1 godz.
  • 2 spotkanie: badanie dziecka - ok. 2 godz.
  • 3 spotkanie warsztatowe:   ma na celu wprowadzenie rodziców w istotę integracji sensorycznej oraz  omówienie diagnozy dziecka - ok. 3 godz. Warsztaty organizowane są w soboty raz w miesiącu.

 

3 godziny + 3 godzinne warsztaty 500 zł
Badanie gotowości szkolnej 2 spotkania po ok. 2 godziny 500 zł
Monachijska Diagnoza Funkcjonalna 2 godziny (badanie+omówienie) 300 zł
Diagnoza funkcjonlana dziecka -  KORP . Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju dziecka 3 spotkania (wywiad, badanie, omówienie) łącznie ok. 3 godziny 300 zł
TERAPIA CZAS CENA

Metoda Warnkego:

I etap - trening automatyzacji funkcji podstawowych (Brain-Boy Universal)

opcja z 15-dniowym treningiem domowym + 200 zł (konieczność uiszczenia zwrotnej

kaucji w wysokości 300zł za użyczenie sprzętu).

 

II etap - trening lateralny (Alpha Trainer)

 

 

50 minut

10 sesji

 

 

50 minut

10 sesji

 

70 zł

650 zł

 

 

80 zł

750 zł

Terapia integracji sensorycznej 50 minut 85 zł
Terapia ręki 45 minut 70 zł
Terapia pedagogiczna 50 minut 70 zł