ODiTiS

  • Strona główna
  • Kontakt

Terapia
integracji
sensorycznej

Terapie
słuchowe

Terapia
logopedyczna

Terapia
ręki

OFERTA

DIAGNOZA CZAS CENA
Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna dziecka 2 spotkania po ok. 2 godziny 400 zł
Konsultacje psychologiczne do 1,5 godz. 90 zł
Diagnoza psychologiczna rozwoju dziecka 2 godziny 200 zł
Diagnoza  przetwarzania centralnego informacji wzrokowych i słuchowych wg Warnkego 60 minut 150 zł
Diagnoza logopedyczna 60 minut 100 zł
Diagnoza neurologopedyczna 60 minut 150 zł

Diagnoza procesów integracji sensorycznej:

 

  • 1 spotkanie (rodzic-diagnosta): wywiad z rodzicem - ok. 1 godz.
  • 2 spotkanie: badanie dziecka - ok. 2 godz.
  • 3 spotkanie warsztatowe:   ma na celu wprowadzenie rodziców w istotę integracji sensorycznej oraz  omówienie diagnozy dziecka - ok. 3 godz. Warsztaty organizowane są w soboty raz w miesiącu.

 

3 godziny + warsztaty / omówienie 400 zł
Badanie gotowości szkolnej 2 spotkania po ok. 2 godziny 400 zł
Monachijska Diagnoza Funkcjonalna 2 godziny (badanie+omówienie) 300 zł
Diagnoza funkcjonlana dziecka -  KORP . Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju dziecka 3 spotkania (wywiad, badanie, omówienie) łącznie ok. 3 godziny 300 zł
TERAPIA CZAS CENA

Metoda Warnkego:

I etap - trening automatyzacji funkcji podstawowych (Brain-Boy Universal)

opcja z 15-dniowym treningiem domowym + 200 zł (konieczność uiszczenia zwrotnej

kaucji w wysokości 300zł za użyczenie sprzętu).

 

II etap - trening lateralny (Alpha Trainer)

 

 

50 minut

10 sesji

 

 

50 minut

10 sesji

 

70 zł

650 zł

 

 

80 zł

750 zł

Terapia integracji sensorycznej 50 minut 85 zł
Terapia logopedyczna 30-60 minut 40 - 80 zł
Terapia ręki 45 minut 70 zł
Terapia pedagogiczna 50 minut 70 zł